Hyppää pääsisältöön

Nyt puhutaan “ekososiaalisesta sivistyksestä”, joka auttaa meitä ymmärtämään kuvaamme maailmasta — miten sinä näet tulevaisuuden?

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.
Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta. Kuva: Jukka Lintinen/Tuuli Laukkanen Yle Radio 1,havaintoja ihmisestä

Tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, kuinka ympäristö-ongelmat aiheuttavat useita sosiaalisia haasteita.

– Kun osa maapallosta muuttuu elinkelvottomaksi, mitä se tarkoittaa ihmisille, jotka asuvat niillä alueilla. Miten ruoantuotanto järjestyy. Minkälaisia muuttoliikkeitä se aiheuttaa, kun ihmisten täytyy etsiytyä elinkelpoisille alueille, kysyy tutkija Raisa Foster.

Markkinavoimien määrätessä välineeksi taipuvat niin tavarat, luonto kuin ihminenkin. Fosterin mukaan tästä aiheutuu nyky-yhteiskunnassa paljon ongelmia.

– Me ajattelemme, että toisella ihmisellä on arvoa vain, jos hänestä on jotain hyötyä. Puhutaan instrumentalistisesta eli välinearvoisesta ihmiskäsityksestä. Tehokkaaseen työntekoon kykenemattömillä ihmisillä ei ole mitään arvoa. Esimerkiksi vammaiset ihmiset saattavat joutua sellaiseen asemaan, kertoo Foster.

Fosterin mukaan myös lapsia pidetään myös vähemmän tärkeinä, koska he eivät ole vielä niin sanottuja tuottavia kansalaisia. Välinearvoinen ajattelumme vaikuttaa myös luonto- ja eläinsuhteisiimme.

– Esimerkiksi tehomaataloustuotanto ei olisi mahdollinen ilman välinearvoista suhdetta kanaan tai lehmään. Ajattelemme, että eläin on arvokas vain silloin, kun se tuottaa ruokaa ihmiselle mahdollisimman pienin kustannuksin.

Ilman toimivia ekosysteemejä ei ihmislajillakaan ole tulevaisuutta.

Fosterin mukaan eläimet kärsivät tehotuotannossa ja lajikato on vakava ongelma. Me yksipuolistamme ympäristöämme, jossa metsät muuttuvat puupelloiksi. Suurilla alueilla viljellään vain yhtä ja samaa viljaa. Monimuotoisuus häviää.

– Puulla on arvoa vain rakennusteollisuuden raaka-aineena, selluna tai biopolttoaineena, eikä puulla tai metsällä nähdä itseisarvoa, pohtii Foster.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa mainitaan ekososiaalinen sivistys. Ekososiaalinen sivistys tarkoittaa arvohierarkian kääntämistä, eli ekologisten arvojen tulee olla ensisijaisia.

– Ilman toimivia ekosysteemejä ei ihmislajillakaan ole tulevaisuutta. Toiseksi tärkein arvo on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, eli jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvo. Vasta kolmantena tulevat taloudelliset arvot. Talouden pitää palvella näitä kahta edellistä arvoa, kertoo Foster.

Nykyisessä maailmassa ajatellaan, että talous on se ykkönen, joka määrittää päätöksiä. Yhteiskunnan sektoreilla tehdään päätöksiä taloudellisin perustein. Fosterin mukaan kokonaisvaltainen näkemys puuttuu.

– Nykyään tutkimuksen alalla havahdutaan siihen, että asiat ja päätökset ovat kytköksissä toisiinsa. Kyse on systeemisestä ajattelusta ja ymmärryksestä. Kun tehdään päätös, sillä on seurauksia muualla yhteiskunnassa ja luonnon ympäristöissä. Itselläni vielä toivo elää.