Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaseloste – Ylelle saapuvat vieraat

Tämä tietosuojaseloste kuvaa vierailijatietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia käytäntöjä. Yle on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä. Yle ei käsittele vierailijatietoja muihin kuin tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

1. Rekisterinpitäjä
Yleisradio Oy, Riskienhallinta ja turvallisuus, Uutiskatu 5, PL 19, 00024 Yleisradio

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Juuso Elomaa, Turvallisuusasiantuntija, Postiosoite: Yleisradio Oy, PL 19, 00024 Yleisradio Puhelin: (09) 14​ ​801 etunimi.sukunimi@yle.fi
Kirsi Hietanen, Tietosuojavastaava, Postiosoite: Yleisradio Oy, PL 76, 00024 Yleisradio Puhelin: (09) 14​ ​801 etunimi.sukunimi@yle.fi

3. Rekisterin nimi
Yleisradion vierailijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Yle kerää tietoja vierailijoistaan vierailijahallintaa varten ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. Henkilön saapuessa antamat vierailijan tiedot tallennetaan vierailijahallintajärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja käyneistä vierailijoista turvallisuussyistä.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
Vierailijoiden käyntiin liittyvien henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja tarpeen toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Vierailijatietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on Ylen (rekisterinpitäjän) oikeutettu etu. Oikeutettu etu liittyy Ylen tiloissa olevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseen sekä Ylen tilojen ja omaisuuden suojaamiseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee Yleisradion aulapalvelua hoitava palveluntuottajat. Henkilötietojen käsittelyä on suojattu palveluntuottajien kanssa tehdyillä henkilötietojen käsittelysopimuksilla.

7. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rajattuja yhteystietoja ja vierailuun liittyviä tietoja.

Pakolliset tiedot: Vieraan etu- ja sukunimi sekä vierailun ajankohta
Valinnaiset tiedot: Puhelinnumero, sähköposti, yritys, toimenkuva, rekisterinumero

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytysaika on puoli vuotta vierailusta jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

9. Säännönmu­kaiset tieto­lähteet
Vierailija itse, vierailijan yrityksen edustaja, isäntä tai tämän edustaja

10. Tietojen sään­nönmukaiset luovutukset
Yle ei luovuta tietoja eteenpäin.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja sen valtuuttamat palveluntuottajat ja ylläpitäjät. Käyttöoikeuksien hallinnoimisesta vastaa rekisterin vastuuhenkilö. Henkilötietoihin pääsy on rajattu vain niille henkilöille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tietojen käsittelyn teknisen ylläpidosta vastaa ulkopuolinen alihankkija jonka palvelimilla tietoja säilytetään.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa käsittelemämme itseäsi koskevat henkilötiedot;
  • vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä ; sekä
  • vaatia henkilötietojesi oikaisua ja tietojen täydentämistä tai poistamista.
  • valittaa henkilötietojen käsittelyn valvovalle viranomaiselle.

Käyttääksesi näitä oikeuksia sinun tulee esittää pyyntö yle.fi/tietosuoja-sivuston kautta tai olla muutoin yhteydessä rekisterinpitäjään. Käsittelemme kaikki pyynnöt tapauskohtaisesti. Pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.