Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaseloste – Ylen järjestämät tapahtumat

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme 24.8.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy
Uutiskatu 5, 00024, Yle
p. 09 14 801

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
tietosuoja@yle.fi

3. Rekisterin nimi
Ylen tapahtumarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään järjestettäessä Ylen tapahtumia. Henkilötietoja käytetään tapahtumasta viestimiseen sekä tapahtuman toimivuuden ja osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi. Saatamme myös kysyä tapahtumiin liittyvää palautetta erillisellä kyselyillä tapahtumien kehittämiseksi.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
Tapahtumien yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tilaisuuden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on Ylen (rekisterinpitäjän) oikeutettu etu, joka liittyy tapahtuman ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseen sekä Ylen tilojen ja omaisuuden suojaamiseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Ylen työntekijät.

7. Rekisterin tietosisältö
Tapahtumaan osallistuva henkilö antaa Ylen käyttöön vähintään nimensä ja sähköpostiosoitteensa ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumasta riippuen saatamme kysyä myös muita henkilö- tai yhteystietoja. Joidenkin tapahtumien osalta kysymme myös erikoisruokavalion. Tämän tiedon antaminen on vapaaehtoista.

Käsittelemme myös alaikäisten henkilötietoja silloin kun kyse on lapsille ja nuorille kohdennetuista tapahtumista. Alaikäisten tietojen käsittely on tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi. Alaikäisistä kerätään ainoastaan minimitiedot (henkilön nimitiedot).

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä toimii käyttäjä itse.

9. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan järjestetyn tapahtuman jälkeen heti kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta, viimeistään vuoden päästä tilaisuuden jälkeen.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Ylen ulkopuolelle. Jos tapahtuman järjestää ulkopuolinen tuotantoyhtiö tiedot saatetaan luovuttaa tuotantoyhtiölle tilaisuuden organisoimiseksi. Joidenkin tilaisuuksien osalta tuotantoyhtiö saattaa luovuttaa tapahtumiin osallistuvien tietoja Ylelle. Näissä tapauksissa tapahtumaan ilmoittautujaa informoidaan luovutuksesta tietojen keruun yhteydessä.

11. Tietojen siirrot EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Tietojen suojauksen periaatteet
Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että tietoja käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Yle huolehtii tapahtumatietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Ilmoittautuneiden tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan ne Ylen henkilöt, jotka osallistuvat tapahtuman järjestämiseen. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

13. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan Tietosuoja-sivuston kautta. Pyynnön lähettämisen yhteydessä pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista:

  • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.
  • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.
  • Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

14. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
Tietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.