Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaseloste – Ylen järjestämät tapahtumat

1. Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy
Uutiskatu 5, 00024, Yle p. 09 14 801

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
tietosuoja@yle.fi

3. Rekisterin nimi
Ylen tapahtumarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään järjestettäessä Ylen tapahtumia. Henkilötietoja käytetään tapahtumasta viestimiseen sekä tapahtuman toimivuuden ja osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
Tapahtumien yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tilaisuuden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on Ylen (rekisterinpitäjän) oikeutettu etu, joka liittyy tapahtuman ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseen sekä Ylen tilojen ja omaisuuden suojaamiseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Ylen työntekijät.

7. Rekisterin tietosisältö
Tapahtumaan osallistuva henkilö antaa Ylen käyttöön vähintään nimensä ja sähköpostiosoitteensa ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumasta riippuen saatamme kysyä myös muita henkilö- tai yhteystietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä toimii käyttäjä itse.

9. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan järjestetyn tapahtuman jälkeen heti kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta, viimeistään vuoden päästä tilaisuuden jälkeen.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Ylen ulkopuolelle.

11. Tietojen siirrot EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Tietojen suojauksen periaatteet
Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että tapahtumarekisteriin tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Yle huolehtii tapahtumatietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Ilmoittautuneiden tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan ne Ylen henkilöt, jotka osallistuvat tapahtuman järjestämiseen. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

13. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
Rekisteröityllä on oikeus saada oikaistua tai poistettua käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Rekisteröidyn oikeuksia voi käyttää tekemällä pyynnön osoitteessa https://yle.fi/tietosuoja.

Rekisteröidyllä on halutessaan mahdollisuus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä viranomaisille.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua