Hyppää pääsisältöön

Ylen hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä (ks. Laki Yleisradio Oy:stä, 5 §). Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvoston tehtävät

Yleisradio Oy:stä annetun lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset hallintoneuvoston tehtävät ovat:

  • valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä hallituksen jäsenten palkkio
  • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista
  • huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi
  • laatia lain 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella päättää palvelun tai toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä ja julkaista päätös perusteluineen
  • päättää yhtiön strategiasta
  • päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista
  • tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus
  • valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
  • hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus julkisen palvelun toteutumisesta ja ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteutumisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä.

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä muut hallituksen sille esittämät asiat.

Hallintoneuvoston jäsenet

Ylen hallintoneuvoston jäsenet valittiin 18.6.2019 eduskunnan täysistunnossa. Hallintoneuvosto järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan syksyllä.

Osa jäsenistä on uusia, osa toiminut Ylen hallintoneuvostossa aiempinakin vuosina.

Markku Eestilä


Esko Kiviranta

Antti Kurvinen


Suna KymäläinenAri Torniainen

Päivi Räsänen

Johannes Yrttiaho