Hyppää pääsisältöön

Ylen hallintoneuvosto

Yleisradion ylin päättävä elin on hallintoneuvosto.

Sen 21 jäsentä valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä (ks. Laki Yleisradio Oy:stä, 5 §). Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvosto päättää yhtiön strategiasta.

Osa jäsenistä on uusia, osa toiminut Ylen hallintoneuvostossa aiempinakin vuosina. Vuosiluku nimen perässä kertoo, mistä vuodesta lähtien henkilö on ollut hallintoneuvoston jäsen.

Lisätietoja hallintoneuvoston jäsenistä saat eduskunnan verkkosivuilta.

Kimmo Kivelä (sin.), vuodesta 2011, puheenjohtaja
Arto Satonen (kok.), vuodesta 2016, varapuheenjohtaja
Mikko Alatalo (kesk.), vuodesta 2003
Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), vuodesta 2017
Maarit Feldt-Ranta (sd.), vuodesta 2015
Olli Immonen (ps.), vuodesta 2015
Ilkka Kantola (sd.), vuodesta 2007
Jyrki Kasvi (vihr.), vuodesta 2015
Jukka Kopra (kok.), vuodesta 2015
Hanna Kosonen (kesk.), vuodesta 2015
Suna Kymäläinen (sd.), vuodesta 2015
Eero Lehti (kok.), vuodesta 2015
Lea Mäkipää (sin.), vuodesta 2016
Mikaela Nylander (r.), vuodesta 2015
Markku Pakkanen (kesk.), vuodesta 2015
Jaana Pelkonen (kok.), vuodesta 2011
Jari Ronkainen (ps.), vuodesta 2015
Matti Semi (vas.), vuodesta 2015
Maria Tolppanen(sd.), vuodesta 2011
Ari Torniainen (kesk.), vuodesta 2015
Eerikki Viljanen (kesk.), vuodesta 2018

Henkilöstön edustajat:
Hilla Blomberg, toimittaja
Jukka Kuusinen, assistentti

Hallintoneuvoston työvaliokunta

Kimmo Kivelä, puheenjohtaja
Arto Satonen, varapuheenjohtaja
Ilkka Kantola
Jyrki Kasvi
Mikaela Nylander
Markku Pakkanen
Jari Ronkainen
Matti Semi

Hallintoneuvoston palkkiot

Hallintoneuvoston palkkioista päättää yhtiökokous. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot niistä kokouksista, joissa he ovat olleet läsnä. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kuukausipalkkiota.

Hallintoneuvoston palkkiot vuonna 2017 olivat

  • puheenjohtaja 950 euroa/kokous
  • varapuheenjohtaja 750 euroa/kokous
  • muu jäsen 650 euroa/kokous

Hallintoneuvosto kokoontuu yleensä 3–4 kertaa kaudessa eli 6–8 kertaa vuodessa.

Vuonna 2017 hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat kaikkiaan 110 100 euroa, josta puheenjohtajan tehtävästä maksetut palkkiot olivat 8 550 euroa.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan palkkiot

Hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot niistä kokouksista, joissa he ovat olleet läsnä.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan palkkiot olivat

  • puheenjohtaja 800 euroa/kokous
  • varapuheenjohtaja 600 euroa/kokous
  • muu jäsen 500 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston työvaliokunta kokoontuu vain tarvittaessa, esimerkiksi kun valmistellaan seuraavan vuoden hallituksen kokoonpanoa.

Vuonna 2017 hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsenten palkkiot olivat 42 200 euroa, josta puheenjohtajan tehtävästä maksetut palkkiot olivat 9 600 euroa.

Hallintoneuvoston kokoukset 2018

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa. Kokouspäivät olivat 13.2., 3.4., 12.6., 9.10., 6.11. ja 4.12.

Hallintoneuvoston kokoukset 2019

Hallintoneuvosto kokoontuu keväällä 2019 aikana neljä kertaa. Kokouspäivät ovat 12.3., 2.4., 14.5. ja 18.6. (peruutukset mahdollisia).

Hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsenten läsnäolot 2017

Hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuoden 2017 aikana löytyy Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksestä.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua