Hyppää pääsisältöön

Ylen yksiköt ja niiden tehtävät

Millainen on Ylen organisaatio? Mitä tehtäviä sen eri osilla on? Ketkä niistä vastaavat?

Yleläisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@yle.fi.
Tutustu myös Ylen yhteystietoihin.

Ylen organisaatio 2019
Ylen organisaatio 2019 organisaatio,Yle,organisaatiokaavio

Yhtiön ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisesta johtamisesta ja valmistelee asiat hallitukselle.

Ylen organisaatio on jaettu viiteen yksikköön: sisältöyksiköt Uutis- ja ajankohtaistoiminta ja Luovat sisällöt, ruotsinkielinen yksikkö Svenska Yle, julkaisuyksikkö Julkaisut sekä tuotanto- ja teknologiayksikkö Tuotannot.

Tukipalveluista vastaavat osastot HR,- viestintä- ja strategiatoiminnot, Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä Lakiasiat.

Yksiköiden ja tukitoimintojen johtajat raportoivat yhtiön toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilalle.


Ylen yksiköt

Julkaisut

Ylen Julkaisut-yksikön organisaatio, graafi
Ylen Julkaisut-yksikön organisaatio, graafi organisaatio,Yle,julkaisut

Yksikön vastuut

Julkaisut vastaa suomenkielisten julkaisujen profiloinnista ja brändeistä, palveluiden, kanavien ja kaavioiden suunnittelusta, koostamisesta ja toteutuksesta, julkaisusuunnittelusta sekä verkkopalvelukehityksestä.

Yksikkö vastaa yhtiötasoisesta kokonaisasiakkuudesta, asiakkuusanalyysista ja asiakkuustarpeiden määrittelystä. Yksikkö vastaa myös kv-sisältöjen hankinnasta, ohjelmien tekstityksestä ja muista lain edellyttämistä lisäpalveluista, arkistosta ja esitysoikeusvaraston hallinnasta sekä sisältöjen ja palveluiden markkinoinnista.

Julkaisut-yksikön johtajana toimii Ismo Silvo.

Julkaisujen johtaja toimii Radion kanavatoimitusten ja Yle Areenan toimituksen, kv-sisällön, arkistosisällön ja markkinointisisällön vastaavana toimittajana.

Digitaalinen asiakaskokemus ja kehitys

Digitaalinen asiakaskokemus ja kehitys -osasto vastaa Ylen digitaalisen palvelujen asiakaskokemuksesta ja kehityksestä, asiakkuustutkimuksesta sekä julkaisusuunnittelusta ja -kumppanuuksista. Päällikkönä toimii Jari Lahti.

Radio

Radio-osasto vastaa Ylen suomenkielisistä radiokanavista Yle Radio Suomi, Yle Radio 1, Yle Puhe ja YleX sekä Yle Klassinen -musiikkipalvelusta internetissa ja pääkaupunkiseudulla kuuluvasta Yle Mondosta. Osasto vastaa radiokanavien profiloinnista, tarjonnan monipuolisuudesta, kattavuudesta ja asiakassuhteesta. Osasto vastaa myös yhteistoiminnasta kaupallisten radioiden kanssa. Osaston päällikkönä toimii Marja Keskitalo.

TV ja Areena

Yle TV ja Yle Areena -osasto vastaa Ylen televisiokanavista ja Yle Areena-kokonaisuuden palveluista. Organisaatioon kuuluvat Yle Areena, Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Kansainvälinen hankinta, Yle Arkisto, Sijoittelu- ja lähetyssuunnittelu sekä Yle Kääntäminen ja versiointi. Osastoa johtaa julkaisupäällikkö Petri Jauhiainen.

Brändit ja markkinointi

Brändit ja markkinointi-osasto vastaa yhtiön brändiprosessista ja ohjelmien löydettävyyden parantamisesta markkinoinnin keinoin. Päällikkönä toimii Päivi Nummi-Aho.

Sivun alkuun

Uutis- ja ajankohtaistoiminta

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan organisaation, graafi
Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan organisaation, graafi Yle,organisaatio,ua

Yksikön vastuut

Uutis- ja ajankohtaistoiminta (U&A) vastaa Ylen suomenkielisten uutis- ja ajankohtais-, urheilu- ja aluesisällöistä kaikilla jakeluteillä. U&A:n vastuulla on myös tuottaa saamen-, englannin-, venäjän- ja viittomakielisiä sisältöjä.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana toimii Jouko Jokinen. U&A:n johtaja toimii yllä olevien sisältökokonaisuuksien vastaavana toimittajana lukuun ottamatta saamenkielisiä sisältöjä, joiden vastaavana toimittajana toimii Yle Sápmin päällikkö.

Tutustu Uutis- ja ajankohtaistoimituksen yhteystietoihin.

Kehitys

Kehitys-osasto vastaa uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältö- ja palvelukehityksestä. Sen sisällä toimivat tiimit: Verkonkehitys, Broadcastkehitys ja Asiakkuustutkimus. Päällikkönä toimii Jukka Niva.

Studio ja kuva

Studio ja kuva -osasto vastaa kuvaamisesta, editoinnista ja grafiikasta sekä televisiolähetysten studio-operoinnista. Päällikkönä toimii Mika Lavonen.

Uutis- ja ajankohtaistoimitus

Uutis- ja ajankohtaistoimitus vastaa mm. kotimaan valtakunnallisten ja kansainvälisten asioiden, politiikan, talouden, kulttuurin ja arkielämän aiheiden uutisoinnista sekä ajankohtaisjournalismista. Toimitus vastaa myös uutis- ja ajankohtaistoiminnan kokonaisuuden sisältösuunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Toimituksessa tuotetaan valtakunnalisia tapahtumalähetyksiä ja julkaistaan yksikön sisällöt radioon, televisioon ja verkkoon. Päätoimittaja on Riikka Räisänen.

Aluetoiminta

Aluetoiminta vastaa alueellisesta uutis- ja ajankohtaistoiminnasta. Aluetoiminnan päällikkönä toimii Jyri Kataja-Rahko.

Tapahtumat ja Urheilu

Tapahtumat ja Urheilu-osasto vastaa tapahtumatuotannosta, urheilusisällöistä ja urheilusopimuksista. Tapahtumien ja urheilun väliaikaisena päällikkönä toimii Robert Portman.

Sivun alkuun

Luovat sisällöt

Ylen Luovat sisällöt -yksikön organisaatio, graafi
Ylen Luovat sisällöt -yksikön organisaatio, graafi organisaatio,Yle,Luovat sisällöt

Yksikön vastuut

Luovat sisällöt vastaa seuraavista kotimaisista suomenkielisistä sisältökokonaisuuksista: Asia, Kulttuuri ja viihde, Draama sekä Lapset ja nuoret. Kokonaisuuteen sisältyy myös Radion Sinfoniaorkesteri RSO. Vastuualueeseen kuuluu sekä oma että hankittu kotimainen sisältö kaikilla jakeluteillä. Yksikön johtajana toimii Ville Vilén.

Tuotantosuunnittelu -toiminto vastaa tuotantojen suunnittelusta ja koordinaatiosta. Päällikkönä toimii Miika Ranne.

Strategia, tuotekehitys ja suunnittelu -toiminto vastaa luovien sisältöjen strategisesta kehityksestä ja toiminnan suunnittelusta. Sisältöpäälliköinä toimivat Minna Peltomäki, Raimo Lång ja Satu Keto.

Asiakkuus ja tutkimus -toiminto vastaa Luovien sisältöjen asiakkuusanalyytikasta ja -tutkimuksista. Asiakkuuspäällikkönä toimii Susanna Snell.

Päällikkö vastaa kansainvälisistä yhteistyöhankkeista toimialueenaan sekä yhtiön omat että tuotantoyhtiöiden kanssa toteutettavat sisällöt. Hän vastaa näihin liittyvistä sopimuskäytännöistä mukaan lukien yhteisrahoituksella toteutettavat tuotannot. Hän toimii Ylen keskeisenä neuvottelijana uusissa sopimuksissa ja rahoitusmuodoissa.

Mediapoliksessa kumppanuuksien päällikkönä toimii Minna Tiihonen. Päällikkö vastaa Ylen kumppanuuksista ja yhteistyöstä sekä niiden kehittämisestä Mediapoliksessa.

Asia

Asia-osasto vastaa suomenkielisen asiagenren kotimaisesta hankinnasta ja omatuotantoisesta sisällöstä sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia.
Päällikkönä toimii Ilkka Lehtinen. Mediapoliksen asiaohjelmien päällikkönä toimii Teija Rantala.

Draama

Draama-osasto vastaa suomenkielisen draamagenren kotimaisesta hankinnasta ja omatuotantoisesta sisällöistä sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia.
Päällikkönä toimii Jarmo Lampela.

Kulttuuri ja viihde

Kulttuuri ja viihde -osasto vastaa suomenkielisen kulttuurin ja vihteen genrejen kotimaisesta hankinnasta ja omatuotantoisesta sisällöistä sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia. Päällikkönä toimii Minna-Mari Parkkinen.

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret -osasto vastaa suomenkielisen lasten ja nuorten genrejen kotimaisesta hankinnasta, omatuotantoisesta sisällöistä ja kansainvälisestä hankinnasta sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia. Päällikkönä toimii Teija Rantala.

RSO

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion orkesteri, jonka kautta yhtiö toteuttaa sivistys- ja kulttuuritehtäväänsä taidemusiikin kentällä. RSO:n ylikapellimestari on Hannu Lintu.

RSO:n intendenttinä toimii Tuula Sarotie. Intendentti vastaa orkesterin toiminnasta kokonaisuudessaan, vastaa budjetista ja neuvottelee konsertti-, kiertue- ja levytystoiminnan edellyttämät sopimukset.

Sivun alkuun

Svenska Yle

Svenska Ylen organisaatio, graafi
Svenska Ylen organisaatio, graafi Svenska Yle,Yle,organisaatio,organisaatiokaavio

Yksikön vastuut

Svenska Yle vastaa ruotsinkielisestä tarjonnasta kokonaisuudessaan, kaikilla jakeluteillä. Yksikkö vastaa ruotsinkielisestä julkaisusuunnittelusta, palveluista ja välineiden kaavio- ja kanavaprofiilien suunnittelusta, kanavien koostamisesta sekä kaavioiden toteutuksesta. Svenska Ylen johtajana toimii Marit af Björkesten.

Media ja julkaisut

Media ja julkaisut -osasto vastaa Svenska Ylen julkaisujen profiloinnista ja brändeistä, palveluiden, kanavien ja kaavioiden suunnittelusta, koostamisesta ja toteutuksesta sekä julkaisusuunnittelusta, arkistosta ja esitysoikeusvaraston hallinnasta sekä sisältöjen ja palveluiden markkinoinnista. Päällikkönä toimii Johanna Törn-Mangs.

Journalistinen sisältö

Journalististen sisältöjen osasto vastaa Svenska Ylen uutis-, ajankohtais-, urheilu-, alue-, lasten ja nuorten, asia-, kulttuuri- sekä draama ja viihdesisältöjen tuotannosta kaikilla jakeluteillä. Päällikkönä toimii Anna Forth.

Hallinto ja henkilöstö

Hallinto ja henkilö -osaston päällikkönä toimii Kerstin Häggblom.

Yhteistuotannot ja hankinnat

Yhteistuotannot ja hankinnat -osasto vastaa kansainvälisten sisältöjen hankinnasta ja yhteistuotannosta, ohjelmien tekstityksestä ja muista lain edellyttämistä lisäpalveluista. Päällikkönä toimii Johan Aaltonen.

Strategia ja yleisötutkimus

Strategia ja yleisötutkimus -osasto vastaa Svenska Ylen kokonaisasiakkuudesta, asiakkuusanalyysista ja asiakkuustarpeiden määrittelystä. Päällikkönä toimii Alex Fager.

Mediatuotanto

Mediatuotanto-osasto vastaa ohjelmatuotannon ja tuotantoresurssien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tuotanto-osaamisen ja -välineiden kehittämisestä. Mediatuotanto vastaa myös tuotantokumppanuuksien kehittämisestä ja hallinnasta. Päällikkönä toimii Johan Sundström.

Sivun alkuun

Tuotannot

Ylen Tuotannot-yksikön organisaatio, graafi
Ylen Tuotannot-yksikön organisaatio, graafi Yle,organisaatio,tuotannot

Yksikön vastuut

Tuotannot-yksikkö vastaa tuotanto, tekniikka ja toimitilat- strategian kehittämisestä yhtiön toiminnan kannalta optimaaliseksi kokonaisuudeksi. Yksikkö vastaa ohjelmatuotannon toteutuksesta sisältöyksiköiden tilausten mukaisesti sekä vastaa tuotanto-osaamisen kehittämisestä ja tuotantokumppanuuksien kehittämisestä ja hallinnasta. Yksikkö vastaa myös ICT- ja teknisten tuotanto- ja palvelualustojen kehittämisestä. Tämän lisäksi yksikkö vastaa lähetysyksikön operoinnista.

Tuotannot-yksikön johtajana toimii Janne Yli-Äyhö.

Yksikön strategisista hankkeista vastaa strategiapäällikkö Pihla Allos.

ICTT

ICTT-osasto vastaa operatiivisesti yhtiön ICT- ja tuotantoteknologiasta. Päällikkönä toimii Martti Kyllönen.

Verkko- ja jakeluteknologiat

Verkko- ja jakeluteknologiat -osasto vastaa jakelusta ja verkkoalustoista. Päällikkönä toimii Olli Sipilä.

Toimitilat

Toimitilat-osasto vastaa yhtiön toimitiloista. Päällikkönä toimii Matti Uotinen.

Lähetys- ja mediapalvelut

Lähetys ja mediapalvelut -osasto vastaa yhtiön lähetys- ja siirtotoiminnasta. Päällikkönä toimii Lise-Lottie Ek.

Tuotanto ja design, Helsinki

Tuotanto ja Design Helsinki-osasto vastaa yhtiön tuotantoresursseista Helsingissä. Päällikkönä toimii Ville Venell.

Tuotanto ja Design, Tampere

Tuotanto ja Design Tampere-osasto vastaa yhtiön tuotantoresursseista Tampereella. Päällikkönä toimii Markku Jylhäsalo.

Sivun alkuun

Yhteiset toiminnot

Ylen Yhteisten toimintojen organisaatio, graafi
Ylen Yhteisten toimintojen organisaatio, graafi Yle,organisaatio,yhteiset toiminnot

Yhtiön voimavarojen kehittämistä ja kokonaiskäyttöä suunnittelevat ja koordinoivat yhteiset toiminnot, joita ovat HR, viestintä- ja strategiatoiminnot sekä Talous- ja henkilöstöpalvelut.

HR- viestintä- ja strategiatoiminnot

HR-, viestintä- ja strategiatoimintoja johtaa Gunilla Ohls ja se vastaa mm.:

  • yhtiön henkilöstöpolitiikasta, osaamisen ja työkulttuurin kehittämisestä, yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, yhtiön strategisesta suunnittelumallista, toimintaympäristöanalytiikasta, johtoryhmätyöskentelyn valmistelusta sekä erikseen määritellyistä yhtiötasoisista kehityshankkeista
  • hallinnollinen vastuu Journalismin akatemiasta.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöpalveluita johtaa Maisa Hyrkkänen ja se vastaa mm.:

  • ulkoisesta laskennasta ja sisäisistä talouspalveluista, controller-toiminnoista, hankintapalveluista sekä riskienhallinnasta ja turvallisuudesta
  • työsuhdeasioista, työterveyshuollosta sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin tuesta.

Lakiasiat

Yhtiön lakiasiat, complience-toiminto sekä sisäinen tarkastus toimivat omana toimistonaan, jota johtaa yhtiön päälakimies Katri Olmo.

Sivun alkuun