Njuike váldosisdollui

Content from Ealli arkiiva

Main content

Báikenamat Beattet, Ádjagorssa ja Gárasavvon guovllus

Vuos namain Beattet, Njáimmit ja Rostu. Rounala ja Suovdiga siiddaid rádjá, Ádjagorssa Návdebuolžžain Jouni S. Labba ja Oula Näkkäläjärvi, maiddái boazoisit Juhani Valkeapää čuoigá dasa. Báddejuvvon cuoŋománus 1982.

Gárasavvon, Jiehtanas- dahje Jiehtajohka ja -várri. Lávevárri ja Stoarpmavárri.

Nils Henrik Valkeapää ja Samuli Aikio leaba áššedovdin Kalle Mannela prográmmas jagis 1993.

Govva ja arkiivadoaimmaheaddji: Jouni Aikio

Báikanamat Gilbbesjávrri ja Hálddi guovllus

Ráisduottar, Háldi ja Ritnečohkka. Gilbbesjávri ja Goldajávri. Áillahas, Jollanoaivi, Dierpmesvárri, Árbojávri ja -sáiva.

Gullat Gáijot-Ándde, Antti Juuso, Luobbal-Sámmol Sámmola, Samuli Aikio, Johan Duomma Labba, Nils Henrik Valkeapää ja Pekka Sammallahti dieđuid dien guovllu báikenamain ja daid historjjás. Doaimmaheaddji: Kalle Mannela.

Govva ja arkiivadoaimmaheaddji: Jouni Aikio. Háldi juoigá Ánne-Biette, Pieti Vasara

Ville Järvensivu fievrredii poastta Deanuleagis jagis 1919 gitta 1940-logu álgui

Deanuleagi poastajohtolagas 1920- ja 1930-loguin. Sáddejuvvon Ealli arkiiva -ráiddus 7.12.2017 ja olles jearahllan gávdno Yle Elävä arkisto / Ealli arkiiva neahttasiiddus

Máinnasteaddji lea Biehtár-Johán Ville, Ville Järvensivu. Son lea riegádan jagis 1902 ja jápmán 1970-logus. Poastaalmmáihan gal lei buohkaide oahpis Deanu leagis. Son dálostalai Dálvadasas ja maiddái Ohcejoga Máttajávrri gáttis.

Máidnasa lea bádden oahpaheaddji Pekka Lukkari, Biehtár-Ánde Dálvadasas ođđajagimánus 1970. Jietnabáddi lei juo masá rimssagan go Biehtár-Ándde maŋisboahttit adde dan Sámi radioi, dainna soahpamušain ahte gádjut bátti ja de vaikko sáddet radios daid ságaid.

Gárddástallamat dahje bigálusat, 1973-1981

Ealli arkiivas gullat Sámi radio báddevuorkká ságaid jagiin 1973, 1974, 1980 ja 1981. Ságastallamat Skállovári bigálusgárddis Ohcejogas, Dálvadas gárddis Eanodagas ja Sakiaselkä gárddis Vuohčus.
Jagis 1973 Ásllat Ánde Länsman, jagis 1974 Juhán Dánel Magga, jagis 1980 Oula Aikio ja Aslak Hetta sihke jagis 1981 Alpo Aikio.

Doaimmaheaddjit dáin ságain leat Kaarina Halvari, Kalle Mannela, Oula Näkkäläjärvi ja Matti Valle. Arkiivadoaimmaheaddji: Jouni Aikio

Show more You are on page 1, go to next page