Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Eläkesäätiö

Pääsisältö

Yleisradion eläkesäätiö

Yleisradion eläkesäätiö on perustettu vuonna 1961. Säätiöön kuuluvat työnantajina Yleisradio Oy ja Yleisradion eläkesäätiö. Työnantajat vastaavat kumpikin osaltaan lakien edellyttämästä eläkevastuusta kannatusmaksujen muodossa.

Eläketurva Ylessä

Näillä sivuilla kerrotaan lyhyesti eläketurvan järjestämisestä Yleisradiossa.

Ylen vakituisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden eläke-etuuksia hoitaa Yleisradion eläkesäätiö.

Eläkesäätiön A-osastosta myönnetään lisäturvan mukaisia ja B-osastosta lakisääteisiä eläkkeitä. A-osasto on suljettu 1.1.1992 lukien.

Eläkesäätiön toimistosta saa tarkempaa tietoa työeläkelakien ja eläkesäätiön sääntöjen soveltamisesta.

Omistajaohjauksen periaatteet

Yleisradion eläkesäätiö on portfoliosijoittaja, jonka tavoitteena on saada sijoitetuille varoille turvallisesti strategian mukaista tuottoa vastuullisuus huomioiden. Aktiivinen omistajaohjaus ei kuulu sijoitusstrategiaan, eikä säätiö käytä omistajan äänivaltaa yhtiökokouksissa.Etuusristiriitojen välttämiseksi eläkesäätiön operatiivinen johto ei osallistu pörssilistattujen sijoituskohteidensa hallitustyöskentelyyn.

Säätiö ei saa ilman erillistä säätiön hallituksen päätöstä sijoittaa yhteen yhtiöön yli 5 prosenttia kyseisen yhtiön osakkeista ja/tai äänistä. Osakesijoituksilla ei tavoitella vaikutusvaltaa listatuissa yhtiöissä. Intressiristiriitojen välttämiseksi säätiö ei sijoita varainhoitopalveluita tarjoavien yritysten osakkeisiin, pankit poislukien.

Säätiö toimii kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Säätiöllä on mahdollista olla mukana muiden instituutiosijoittajien rinnalla vaikuttamassa vastuulliseen sijoittamiseen strategiansa mukaisesti. Säätiö ei kuitenkaan ole aloitteellinen toimija näissä asioissa.

Pääsääntöisesti suorat osakesijoitukset kohdentuvat listattuihin osakkeisiin. Näkyvyys yhtiöiden toimintaan on riittävällä tasolla pörssiyhtiöiden raportointi- ja tiedonantovelvollisuuden johdosta. Säätiö voi käydä keskustelua omistamiensa yhtiöiden johdon kanssa osana tavanomaista salkun hoitoa. Yleisradion eläkesäätiön lisäetupuoli (A-osasto) voi sijoittaa osakkeisiin enintään 10% varallisuudestaan.

Säätiön sijoittamisen periaatteet

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle

Säännöt

Hallituksen jäsenet

Eläkesäätiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • Johtaja, talous Maisa Hyrkkänen, pj

  • Johtaja, henkilöstö Eija Hakakari

  • Johtaja, teknologia ja kehitys Janne Yli-Äyhö

  • Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila

  • Toimittaja Patrik Schauman

  • Tuottaja  Maria Stenroos

  • Päällikkö, strategiset hankkeet Timo Säynätkari


Eläkesäätiön hallituksen varajäsenet ovat:
Pihla Allos, Jyrki Ukkonen, Linda Sandqvist-Forsgård, Marit af Björkesten, Timo Kauranen, Maria Puusaari, Risto Mattila.

Tilinpäätöstiedot

Yleisradion eläkesäätiön toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.