Hyppää pääsisältöön

Yleisradion eläkesäätiö

Näillä sivuilla on kerrottu lyhyesti eläketurvan järjestämisestä Yleisradiossa.

Eri eläkemuotoihin ja eläkkeiden maksamiseen liittyy useita eri säännöksiä.

Eläkesäätiön toimistosta saa tarkempaa tietoa työeläkelakien ja eläkesäätiön sääntöjen soveltamisesta.

Eläketurva Ylessä

Ylen vakituisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden eläke-etuuksia hoitaa Yleisradion eläkesäätiö, joka on perustettu vuonna 1961.

Säätiöön kuuluvat työnantajina Yleisradio Oy ja Yleisradion eläkesäätiö. Työnantajat vastaavat kumpikin osaltaan lakien edellyttämästä eläkevastuusta kannatusmaksujen muodossa.

Eläkesäätiön A-osastosta myönnetään lisäturvan mukaisia ja B-osastosta lakisääteisiä eläkkeitä. A-osasto on suljettu 1.1.1992 lukien.

Hallituksen jäsenet

Eläkesäätiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • Johtaja, talous- ja henkilöstöpalvelut Maisa Hyrkkänen
  • HR-partneri Linda Sandqvist-Forsgård
  • Johtaja, tuotannot Janne Yli-Äyhö
  • Toimittaja Arto Nieminen
  • Toimittaja Aapo Parviainen
  • Päällikkö, strategiset hankkeet Timo Säynätkari

Eläkesäätiön hallituksen varajäsenet ovat:
Marjo Ahonen, Pihla Allos, Gunilla Ohls, Jukka Kuusinen, Timo Kauranen, Miia Lahti

Omistajaohjauksen periaatteet

Yleisradion eläkesäätiö on portfoliosijoittaja, jonka tavoitteena on saada sijoitetuille varoille turvallisesti strategian mukaista tuottoa. Aktiivinen omistajaohjaus ei kuulu sijoitusstrategiaan, eikä säätiö käytä omistajan äänivaltaa yhtiökokouksissa. Säätiö ei saa ilman erillistä säätiön hallituksen päätöstä sijoittaa yhteen yhtiöön yli 5 prosenttia kyseisen yhtiön osakkeista ja/tai äänistä. Intressiristiriitojen välttämiseksi säätiö ei sijoita varainhoitopalveluita tarjoavien yritysten osakkeisiin, pankit poislukien. Näkyvyys yhtiöiden toimintaan on riittävällä tasolla pörssiyhtiöiden raportointi- ja tiedonantovelvollisuuden johdosta. Yleisradion eläkesäätiön lisäetupuoli (A-osasto) ei sijoita osakkeisiin.