Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Eläkesäätiö

Pääsisältö

Yleisradion eläkesäätiö

Yleisradion eläkesäätiö on perustettu vuonna 1961. Säätiöön kuuluvat työnantajina Yleisradio Oy ja Yleisradion eläkesäätiö. Työnantajat vastaavat kumpikin osaltaan lakien edellyttämästä eläkevastuusta kannatusmaksujen muodossa.

Eläketurva Ylessä

Näillä sivuilla kerrotaan lyhyesti eläketurvan järjestämisestä Yleisradiossa.

Ylen vakituisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden eläke-etuuksia hoitaa Yleisradion eläkesäätiö.

Eläkesäätiön A-osastosta myönnetään lisäturvan mukaisia ja B-osastosta lakisääteisiä eläkkeitä. A-osasto on suljettu 1.1.1992 lukien.

Eläkesäätiön toimistosta saa tarkempaa tietoa työeläkelakien ja eläkesäätiön sääntöjen soveltamisesta.

Omistajaohjauksen periaatteet. Vaatimus koskee A-osastoa eli lisäeläkevakuuttamista.

Yleisradion eläkesäätiö on passiivinen portfoliosijoittaja, jonka tavoitteena on saada sijoitetuille varoille turvallisesti strategian mukaista tuottoa vastuullisuus huomioiden. Aktiivinen omistajaohjaus ei kuulu sijoitusstrategiaan, eikä säätiö käytä omistajan äänivaltaa yhtiökokouksissa. Eläkesäätiö voi käyda keskustelua omistamiensa yhtiöiden johdon kanssa osana tavanomaista salkunhoitoa. Eläkesäätiöllä on mahdollista olla mukana muiden instituutiosijoittajien rinnalla vaikuttamassa vastuulliseen sijoittamiseen strategiansa mukaisesti. Eturistiriitojen välttämiseksi eläkesäätiön operatiivinen johto ei osallistu pörssilistattujen sijoituskohteidensa hallitustyöskentelyyn. Samasta syystä eläkesäätiö ei myöskään sijoita varainhoitopalveluita tarjoavien yritysten osakkeisiin, pankit poislukien.

Omistajaohjauksen suhde A-osaston vastuuvelkaan

Yleisradion eläkesäätiön lisäetupuoli (A-osasto) voi sijoittaa osakkeisiin enintaan 10 % varallisuudestaan, millä on huomioitu oman pääoman ehtoisen sijoittamisen yhteen sovittaminen lisäeläkelaitoksen vastuuvelan luonteen ja keston kanssa. Suorien sijoitusten osalta eläkesäätiö ei saa ilman erillistä säätiön hallituksen päätösta sijoittaa yhteen yhtiöön yli 5 prosenttia kyseisen yhtiön osakkeista ja/tai äänistä.

A-osaston osakesijoitukset ovat pääsääntöisesti epäsuorina globaaleina rahastosijoituksina, joissa yksittäisten kohdeyritysten osuus on pieni. Mahdolliset suorat osakesijoitukset kohdentuvat listattuihin osakkeisiin. Näkyvyys yhtiöiden toimintaan on riittävällä tasolla pörssiyhtiöiden raportointi- ja tiedonantovelvollisuuden johdosta. Eläkesäätiö valvoo rahastojen toimintaa ja pitää itsellään oikeuden ostaa ja myydä rahastosijoitukset. Eläkesäätiö ei tee sellaisia järjestelyjä, jotka voisivat vaikuttaa eläkesäätiön sijoitusstrategian toteutumiseen tavalla, jossa vastuuvelan luonteen ja keston kanssa erityisesti pitkäaikaisten vastuiden osalta olisi jokin epäsuhta.

Säätiön sijoittamisen periaatteet

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle

Säännöt

Hallituksen jäsenet

Eläkesäätiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • Johtaja, talous Maisa Hyrkkänen, pj

  • Johtaja, henkilöstö Eija Hakakari

  • Johtaja, teknologia ja kehitys Janne Yli-Äyhö

  • Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila

  • Toimittaja Patrik Schauman

  • Tuottaja  Maria Stenroos

  • Päällikkö, strategiset hankkeet Timo Säynätkari


Eläkesäätiön hallituksen varajäsenet ovat:
Pihla Allos, Jyrki Ukkonen, Linda Sandqvist-Forsgård, Marit af Björkesten, Timo Kauranen, Maria Puusaari, Risto Mattila.

Tilinpäätöstiedot

Yleisradion eläkesäätiön toimintakertomus, tuloslaskelmat ja taseet vuodelta 2022. Vuositilinpäätös on saatavilla säätiön toimistosta.