Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Eläkkeenhakija

Pääsisältö

Eläkkeen hakeminen

Vanhuuseläkkeelle hakiessasi irtisanoudu työsuhteesta irtisanomisajan puitteissa.

Hae vanhuuseläkettä kirjautumalla sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tulostamalla lomake tyoelake.fi verkkosivulta kohdasta lomakkeet tai voit pyytää lomakkeen eläkesäätiöstä.

Jos työskentelet vanhuuseläkkeen rinnalla ennen 68 vuoden ikää, sinulle karttuu uutta eläkettä työeläkevakuutetusta työstä. Hae uusi eläke maksuun, kun täytät 68 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke myönnetään pääsääntöisesti Kelan maksaman sairauspäivärahakauden (300 päivää) jälkeen. Hae työkyvyttömyyseläkettä kirjautumalla sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tulostamalla lomake verkosta tyoelake.fi kohdasta lomakkeet tai voit pyytää lomakkeen eläkesäätiöstä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto.

Yhdellä hakemuksella haetaan kaikki kertyneet työeläkkeet, myös lisäeläke. Mikäli et käytä sähköistä asiointia hakemuksen ja liitteiden lähettämiseen voit toimittaa paperilomakkeen liitteineen eläkesäätiöön osoitteella:

Yleisradion eläkesäätiö
PL 88
00024 Yleisradio

Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Vanhuuseläke

Eläkeuudistus muutti vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikää 1.1.2017 lukien. Sinulla on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Työsuhteesi tulee päättyä ennen eläkkeelle jäämistä.

Voit katsoa oman eläkeikäsi taulukosta syntymävuotesi kohdalta:

Syntymävuosi ja ikäluokan alin vanhuuseläkeikä

 • 1954 = ja sitä ennen 63 vuotta

 • 1955 = 63 vuotta ja 3 kuukautta

 • 1956 = 63 vuotta ja 6 kuukautta

 • 1957 = 63 vuotta ja 9 kuukautta

 • 1958 = 64 vuotta

 • 1959 = 64 vuotta ja 3 kuukautta

 • 1960 = 64 vuotta ja 6 kuukautta

 • 1961 = 64 vuotta ja 9 kuukautta

 • 1962 - 1964 = 65 vuotta

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen henkilön ikäluokan alin vanhuuseläke määräytyy eliniän odotteen muutoksen perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kutakin syntymävuosiluokkaa koskevan vanhuuseläkkeen alaikärajan sille vuodelle, jonka aikana kyseisen vuosiluokan henkilöt täyttävät 62 vuotta. Esimerkiksi vuonna 1965 syntyneille STM vahvistaa vanhuuseläkkeen alaikärajan vuodelle 2027 viimeistään 31.10.2026. Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit aloittaa uuden työsuhteen ja työskennellä ilman ansaintarajaa. Uutta eläkettä kertyy vakuuttamisvelvollisuuden ylärajaan asti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)

Jos olet syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin, voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 61-vuotiaana. OVE on joko 25 tai 50 prosenttia sen alkamista edeltävän vuoden loppuun karttuneesta lakisääteisestä eläkkeestä. Maksettavan eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta alimpaan vanhuuseläkeikään asti. Jos otat maksuun 25 prosenttia eläkkeestäsi, voit myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. OVE:n rinnalla voit työskennellä rajoituksetta tai olla työskentelemättä. Jos haluat vähentää työtä OVE:n ottamisen takia, työnantajalla on velvollisuus yrittää järjestää osa-aikaista työtä.

Eläkepäätös ja verokortti

Vanhuuseläkkeen laskennassa ansiot otetaan huomioon työsuhteen päättymiseen asti. Tämän vuoksi saat eläkepäätöksen vasta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kun olet saanut eläkepäätöksen, hanki mahdollisimman pian verokortti eläkettä varten, koska eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Verokorttia varten verotoimisto tarvitsee eläkkeen määrän sekä tiedot alkuvuoden aikana kertyneistä tuloista ja veroista. Jos saat eläkkeen lisäksi palkkatuloa tai muita ansiotuloja, tarvitset näille muille tuloille erillisen verokortin verotoimistosta. Verotoimisto lähettää verokortin eläkesäätiöön sähköisesti. Ilman eläkeverokorttia eläkkeen ennakkopidätys on 40 %.

Käsi miksauspöydän päällä.

Ammatillinen kuntoutus

Jos työkykysi heikentyy, puutu asiaan ajoissa ja hakeudu kuntoutukseen. Se on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun työkyvyn kanssa on ongelmia.

Voit keskustella terveydentilastasi yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tietoja kuntoutuksesta voit kysyä eläkesäätiöstä.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä selviytymistä. Kuntoutus voi olla ammatillista tai lääkinnällistä (Kela). Eläkesäätiö järjestää ja kustantaa ammatillisena kuntoutuksena koulutusta tai työkokeilua. Yleisin kuntoutusmuoto on työpaikalla tapahtuva työkokeilu, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa.

Kenelle ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • et ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikää

 • sinulla on voimassa oleva työsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa

 • sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

 • työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella

Kuntoutusajan toimeentulo

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta sinulle maksetaan kuntoutusrahaa. Sen määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.

Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

Jos sinulla ei vielä ole valmista kuntoutussuunnitelmaa, voit hakea ennakkopäätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Myönteisen päätöksen liitteenä saat lisäksi arvion kuntoutusrahan määrästä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset:

 • B-lääkärinlausunnon terveydentilastasi

 • työnantajan lausunnon työssä selviytymisestä

Hae ammatillista kuntoutusta kirjautumalla sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tulostamalla lomake verkosta tyoelake.fi kohdasta lomakkeet.
Paperilomakkeen voit myös pyytää tarvittaessa eläkesäätiöstä.

Mikäli et käytä sähköistä asiointia hakemuksen lähettämiseen voit toimittaa paperilomakkeen liitteineen eläkesäätiöön osoitteella:

Yleisradion eläkesäätiö
PL 88
00024 Yleisradio

Lisätietoa: www.tyoelake.fi