Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Yleisradion eläkesäätiössä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan kaikissa unionin jäsenmaissa. Asetus koskee jokaista henkilötietoja käsittelevää yritystä ja organisaatiota. Tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenmaiden tietosuojasäännöstöä ja painottaa entistä vahvemmin yksilön oikeutta päättää omista tiedoistaan.

Yleisradion eläkesäätiö käsittelee ja tallentaa henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla erityistä huolellisuutta noudattaen. Eläkesäätiö kerää henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Rekisterinpitäjänä eläkesäätiö on ottanut käyttöön tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteesta käy ilmi, miksi ja mitä henkilötietoja kerätään, mistä tiedot tulevat, mihin ja millä perusteella niitä luovutetaan sekä henkilötietojen säilytysajat. Selosteessa kerrotaan myös tietoturvasta ja rekisteröidyn oikeuksista tarkastaa tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Alla saat luettavaksi eläkeasioiden asiakasrekisterin tietosuoja- ja käsittelyselosteen.

Ylen Eläkesätiön tietosuojaseloste

Mikäli jokin tietosuojaan liittyvä asia askarruttaa, voit aina kääntyä eläkesäätiön tietosuojavastaavan puoleen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Yleisradion eläkesäätiö
PL 88
00024 YLE

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Yleisradion eläkesäätiö
Michaela Björklund
PL 88
00024 YLE
p. 044 7165 903
michaela.bjorklund@yle.fi