Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Työntekijä

Pääsisältö

Lisäeläkeote

Työnantaja voi pakollisen työeläkkeen lisäksi järjestää henkilölle parannetun eläketurvan, kuten mahdollisuuden siirtyä eläkkeelle ennen lakisääteistä eläkeikää tai korotuksen eläkkeen määrään.

Kuulut lisäeläketurvan piiriin, jos päätoiminen työsuhteesi Yleisradiossa on alkanut ennen 1.1.1992. Lisäeläkkeenä maksetaan vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Etuutena on myös hautausavustus.

Eläkepalkka lasketaan 10 viimeisen täyden kalenterivuoden ansioiden perusteella ja se on pääsääntöisesti näiden vuosien keskiarvo. Jos lisäeläkkeen määrä on nolla, ei uutta otetta tuoteta vuosittain. Otteessa on tietoa lisäeläketurvan mukaisista etuuksista, eläkeiästä ja arvio eläkkeen määrästä. Otteen saaminen ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Etuusotetta ei tuoteta, jos sinulla on lisäeläkehakemus vireillä tai saat jo meiltä lisäeläkettä.

Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Lisäeläke yhdessä muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa rajoitetaan 66 prosenttiin eläkepalkasta.

Finanssivalvonta on hyväksynyt 1.1.2017 lukien eläkesäätiön sääntömuutoksen, jonka mukaan lisäeläkkeen eläkeikä alkaa seurata lakisääteistä eläkeikää. Saat lisäeläkkeen, kun olet täyttänyt lakisääteisen eläkeiän ja työsuhteesi Yleisradiossa päättyy eläkkeelle jäämiseen.

Jos työsuhde Yleisradiossa on päättynyt jo ennen alinta eläkeikää, oikeus Yleisradion lisäeläkkeeseen säilyy. Tällöin puhutaan vapaakirjaoikeudesta. Oikeus vapaakirjaan perustuvaan vanhuuseläkkeeseen on 65-vuotiaana tai sitä korkeammassa lakisääteisessä eläkeiässä, jos työsuhde oli kestänyt Yleisradiossa vähintään 10 vuotta

Työeläkeote

Työeläkeote on kooste työhistoriasta. Otteella on eläkettä kartuttavat työsuhteet, yrittäjätoiminta ja eläkkeeseen oikeuttavat ansiot sekä karttunut työeläke. TyEL-vuosiote koskee vain lakisääteistä eläketurvaa, eikä siinä ole tietoja eläkesäätiössä järjestetystä lisäeläketurvasta. Eläkkeen tarkka määrä voidaan laskea vasta, kun olet siirtymässä eläkkeelle.

Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Eläkesäätiö lähettää Ylen vakituisille kuukausipalkkaisille työntekijöille työeläkeotteen kolmen vuoden välein. Yli 59-vuotiaille vakuutetuille ote lähetetään joka vuosi. Mikäli henkilöllä on maistraatin määräämä turvakielto osoitetietojen luovuttamiseksi, hänelle ei lähetetä paperista työeläkeotetta. Tällöin otteen voi käydä tarkistamassa sähköisessä työeläkeotepalvelussa.

Katso otteesi OmaOte-palvelusta. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla

Mikäli työeläkeotteelta puuttuu työsuhteita tai ansioissa on virheitä, ota yhteys eläkesäätiöön Auli Mäkiseen puhelimitse puh. 044 7165 901.

Henkilö tekee työtä tietokoneella pienessä työskentelykopissa. Kuvasta avautuu tyhjä käytävä.