Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Usein kysyttyä

Pääsisältö

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Eläkkeen hakeminen

Kuinka paljon ennen eläkkeen alkamista hakemus kannattaa lähettää eläkesäätiöön?

Jos olet hakemassa vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä, jätä hakemuksesi 2 kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Työkyvyttömyyseläkettä taas kannattaa hakea viimeistään 3–4 kuukautta ennen, kuin sairauspäivärahasi loppuu. Perhe-eläkkeen hakemiseen sinulla on kuusi kuukautta aikaa.

Eläkkeen maksaminen

Minulla on uusi tilinumero, miten ilmoitan sen?

Ilmoita tilinumerosi eläkeensaajan verkkopalvelun kautta. Löydät palvelun yläpalkista kohdasta sähköinen asiointi. Voit myös ilmoittaa uuden tilinumerosi meille kirjeitse. Lähetä uusi tilinumero meille jo hyvissä ajoin ennen kuin suljet vanhan tilisi ja muista allekirjoittaa kirje. Emme voi ottaa vastaan tilinumeromuutoksia puhelimitse tai sähköpostitse, koska ilmoituksen lähettäjää ei silloin voida tunnistaa.

Eläkkeen verotus

Ilmoititte minulle eläkkeen veroprosentin vuodenvaihteen kirjeessä. Miksi veroa ei ole pidätetty sen mukaan?

Vuodenvaihteen kirjeessä ilmoitimme tammikuun eläkkeesi pidätysprosentin. Kuluvan vuoden pidätysprosentti tuli voimaan helmikuun alussa, joten helmikuussa olemme käyttäneet verottajan ilmoittamaa uutta pidätysprosenttia. 

Missä vaiheessa eläkekäsittelyä uusi verokortti pitää hankkia?

Verokortin eläkettä varten voit hankkia vasta sitten, kun olet saanut meiltä päätöksen ja laskelman eläkkeesi määrästä.

Miksi eläkkeestäni on pidätetty veroa 40 prosenttia?

Jos meillä ei ole eläkeverokorttiasi, joudumme pidättämään eläkkeestäsi 40 prosenttia veroa. Myös jos eläkettä maksetaan sinulle takautuvasti on pidätysprosentti 40 prosenttia. Palautamme liikaa perityn veron heti, kun olemme saaneet eläkettä tai takautuvaa eläkettä varten annetun verokorttisi. Ota siis nopeasti eläkepäätöksen saatuasi yhteyttä verottajaan!

Miten eläkettä verotetaan?

Työeläkkeet ovat verotettavaa ansiotuloa. Eläkkeen verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta muun muassa vähennysten osalta. Tämän vuoksi sinun on eläkepäätöksen saatuasi pyydettävä verottajalta eläketuloa varten oma eläkeverokortti. Jos saat meiltä eläkettä, voit pyytää verottajaa toimittamaan eläkeverokorttisi suoraan meille.

Olen saanut eläkepäätöksen. Pitääkö minun toimittaa eläkesäätiölle verokortti?

Eläkepäätöksen saatuasi sinun on mahdollisimman pian itse haettava eläkeverokortti verotoimistosta. Voit pyytää verottajaa toimittamaan kortin suoraan meille. Jos meillä ei ole eläkeverokorttiasi, joudumme pidättämään eläkkeestäsi 40 prosenttia veroa. Palautamme liikaa perityn veron eläkeverokorttisi saatuamme.

Saako eläkesäätiö veroprosentin suoraan verottajalta?

Ensimmäisen eläkeverokorttisi sinun on haettava itse verottajalta, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen saamme ennakonpidätystietosi suoraan verohallinnolta vuosittain.

Työeläkekortti

Mitä alennuksia työeläkekortilla saa?

Monet yritykset myöntävät alennuksia eläkeläisille. Mahdollisia eläkeläisalennuksia kannattaa aina tiedustella liikkeissä asioidessa. Alennuksen saa työeläkekorttia ja henkilöllisyystodistusta näyttämällä.

Työeläkeote

Miksei kaikki Ylen työsuhteet näy työeläkeotteella?

Osa työskentelystäsi voi olla vakuutettu TaEL:n (Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki) mukaan, jolloin työsuhteesta maksetut ansiot näkyvät vuosittain eikä työsuhdeaikoja ole. Eläkesäätiössä voidaan tulostaa sinulle tarkempi ote, jossa näkyy myös työnantaja ja ansiot kuukausitasolla. TaEL oli voimassa vuosina 1986 – 2006.

Näkyykö otteella Ylen eläkesäätiössä järjestetty lisäeläketurva?

Työeläkeote koskee vain lakisääteistä eläketurvaa, eikä siinä ole tietoja eläkesäätiössä järjestetystä lisäeläketurvasta. Lisäeläkeotteen voit katsoa verkkopalvelustamme.

Miten työeläkeotetta luetaan?

Tuleva työeläkkeesi perustuu työeläkeotteen tietoihin. Siksi on tärkeää tarkistaa, että ne ovat oikein. Tiedot ovat peräisin työeläkejärjestelmän ansaintarekisteristä. Kotiin postitettavalla paperiotteella tiedot näytetään aina edellisvuoteen saakka. Sähköisellä otteella näytetään tuoreimmat mahdolliset rekisteritiedot.

Työeläkeotteesta näet yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteet sekä yrittäjätoimintajaksot, eläkkeeseen oikeuttavat palkattomat ajat sekä tiedon edellisvuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Palkattomia aikoja ovat esimerkiksi tutkintoon johtava opiskelu, osa sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaa.

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä on kertynyt työntekijöille 17 ikävuodesta ja yrittäjille 18 ikävuodesta lähtien. Vuosina 2005-2016 eläkettä kertyi kaikesta yli 18-vuotiaana tehdystä työstä ja sitä ennen 23 ikävuodesta lukien. Eläkettä karttuu vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Ennen vuotta 1958 syntyneillä ikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja tätä nuoremmilla 70 vuotta.

Otteella voi olla myös arvioita tulevasta vanhuuseläkkeestäsi. Arviot eivät sisällä mahdollista kansaneläkettä tai tietoja Yleisradion eläkesäätiössä järjestetystä lisäeläketurvasta. Otteessa ei ole tietoja ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa tehdystä työstä, nykyisen työsuhteen lisäeläkkeestä, alennetun eläkeiän mukaisesta eläkkeestä tai muusta vapaaehtoisesta eläkkeestä.