Njuškii váldusistuállun

Content from Ellee arkkâdâh

Main content

En gul trådtelefon på ett bord.

Puhelin ko poođij Valle Aila pááikán, te oroi tego ličij almeväldikoodán peessâm

Aili Valle muštâl ko tekniik poođij Jormokuoškân.

porontalja

Juhán Antt Máárjá vuolgij tom maŋa pijguđ, ko peesâi rippâškoovlâst

Máárjá Mattus tuoijui ennuv säämituoijijd.

Eero Pekka Aikio

Eero Pekka Aikio lii lamaš áimutotken 1990-lovo aalgâst Čevetjäävrist

Eero Piäkká Aikio lii áimutotken Čevetjäävri kuávlust.

Seahkkohagat dahje nuvttohat

Nävt šaddeh sovskammuuh já kamâspidoh

Kaisa Musta rävvee tuoijuđ kammuid já kamâspiddoid.

Thomas Smillien kuva kädestä, jossa kynä.

Tovle poođij škovlâ párnái pááikán, ige pištám kuhháá

Kierdoškovlâ poođij ulmui pááikán.

hirsimökki

Kommetáálu

Párnái jieijâs keksim párnáimainâs .

vaivaiskoivu

Meccivaavtâ stuárráámus pargon lâi muorâi vyebdim ulmuid 1900-lovo pelimuddoost

Sammeli Valle kiergânij leđe 36 ihheed meccivahtân.

Olli Saijets

Saijets Uulá varrij 8-ihásâžžân Angelist Pärtihân, oroi tego ličij varrim olgoenâmân

Päärtihlii Olli Saijets eellimpäälgis 1900-lovo aalgâst.

Riekko keväthangella toukokuussa Kilpisjärvellä.

Máánu jienâ aalgij kullui Anarâš saavâin 90-lovo aalgâst

Anarâš saavâin 1991 algii kullui máánu luándujienâ.

talvi maisema

Máárjá Kitti ij ostâm ige lijkkum leđe kansaškoovlâst

Máárjá Kitti ij lijkkum škoovlâst.

Partakon koulu

Kokkárii Iŋgá lâi Päärtih škoovlâ vuosmuš čorgejeijee

Kokkárii Iŋgá lâi Päärtih škoovlâst pargoost ivveest 1954.

vanha hirsirakennus saamelaismuseossa kesällä

Inga Maarit Sietiö lâi Sämimuseo Siidast pargoost 20 ihheed

Inka Maarit Sietiö ooinij immâš Kuhmost.

Kivinen sisilisko talon seinässä.

Solojäävrist ässee Matti Valle muštâl kumâttâsâin

Matti Valle ooinij keessiv tažâligijd moh iä lam olmâ elleeh

polku

Tovle varriistâllii kiđđuv kesipááikán já čohčuv tälvipááikán

Kesi- já tälvipääihi koskâsâš varrimmätki puovtij leđe 20 km

Riekko keväthangella toukokuussa Kilpisjärvellä.

Unto Aikio áásá Aanaarjäävri riddoost Jolnivuonâst já tiävdá luudijd

Unto Aikio tiävdá luudijd já hirmástâl puásuipargoid.

Juhani Pelsa

Maht Pelsa Juhháánist šoodâi eidu Pelsa já maht Supru-nommâ šoodâi

Pelsa Juhháán lâi Högman ovdilgo suu nommâ muttui Pelsan.

Aune Kaarret

Auni Kaarret lii jieš-uv ráhtám nyettikievđâ já koccoon jáhálijd

Kaarret Auni muštá maht tovle rahtii kievđâ.

suo

Aino Siiri lii kuárrum päärnis suormâid oohtân já váldám naharist ryevdiruuđâid

Aino Siiri kaartâi leđe motomijn meid tuáhtárin.

käsityö

Aili Maarit Valle jođettij poostâ 14 ihheed, tom maŋa aalgij tuoijuđ

Aili Maarit Aikio lâi 60-lovo postâ-almajin.

koivunlehti

Aila Holmberg lii šoddâm keeđgi oolâ Ševzjäävri riddoost.

Kielâ muttui anarâškielâst tavekielân ko varrij Ucjuuhân.

Renar på bete i vinterlandskap.

Reissvuonâ kävppimätki piištij ohhoid puásuiráiđoin

Reissvuonâ kävppimääđhi muštoh.

kiviä järven pohjassa

Anna-Mari Sarre lii aassâm ubâ ellim avvees Paavisjäävri kuávlust

Anna- Maija päikki lii Aanaar já Avveel kooskâst.

Iisakki Paadar.

Lusme-Issá maainâst: Suáđi majemuuh ääigih

Iisakki Paadar muštâl suáđi ääigist.

Aurinko laskee talvella järvenrannan taakse.

Ánná Márjá Sarre vuolgij raseš jieŋâi oolâ varriistâldijnis

Anna Mari Sarre maainâst jieijâs elimist.

moottorivene järven hiekkarannalla

Jouni Veskoniemi keesij puhelinlinjáid Anarân

Jouni Veskoniemi muštâl jieijâs pargoost.

Antero Sarre

Antero Sarre čaittâlij ergijdiskuin Lönnrot-elleekooveest

Antero Sarre muštâl Elias Lönnrot -elleekooveest.

Ellee arkkâdâh

Sáárá Márjá Sarre muuštâš Cálkku Aanti

Sáárá Márjá Sarre muštâl Cálkku-Aantist.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Hyelkkisäänih, uási 3

Kuobžâ-Saammâl Matti čielgee hyelkkisaanijd, uási 3.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Hyelkkisäänih, uási 2

Kuobžâ-Saammâl Matti muštâl hyelkkisaanijn, nubbe uási.

Renar i dimman.

“Kufittâreh čiččâm kirho rähten”

Lahja Paltto maainâst kufittârijn.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Hyelkkisäänih, uási 1

Kuobžâ-Saammâl Matti čielgee hyelkkisaanijd.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Juuvâ oosij noomah

Kuobžâ-Saammâl Matti muštâl juuvâ oosij noomâin.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Jaavrij oosij noomah

Kuobžâ-Saammâl Matti muštâl jaavrij oosij noomâin.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Šoŋŋâsäänih

Kuobžâ-Saammâl Matti maainâst šoŋŋâsaanijn.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Sijvosäänih

Kuobžâ-Saammâl Matti maainâst sijvosaanijn.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Epičielgâ säänih

Matti Morottaja koijâdâl ulmuin epičielga saanijd.

Matti Morottaja

Kielâmiinut: Väzziđ

Väzziđ-sääni suorgiittem.