Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaa koskeva ilmoitus Eurovision laulukilpailun puhelinäänestykseen osallistumisesta

Euroviisujen 2019 logo
Euroviisujen 2019 logo Eurovision laulukilpailu 2019

Seuraavat tiedot on tarkoitettu Eurovision laulukilpailun puhelinäänestykseen osallistuville äänestäjille.

Seuraavassa esitetään tekemäämme henkilötietojesi käsittelyä sekä tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi koskeva yleiskatsaus.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä, ja keneen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Saksa

Voit ottaa yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteella

privacy@digame.de

Mitä lähteitä ja tietoja käytämme?

Käsittelemme ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka saamme, kun äänestät soittamalla tai tekstiviestillä käyttäen oman puhelinoperaattorisi tarjoamaa kiinteää tai matkapuhelinverkkoa.
Keräämme tässä yhteydessä ainoastaan seuraavia henkilötietojen ryhmiä:

  • Matkapuhelinnumero (MSISDN-numero eli matkaviestintilaajan kansainvälinen puhelinnumero)
  • Äänestämisen kellonaika ja päivämäärä
  • Kiinteän tai matkapuhelinverkon operaattorin nimi
  • Puhelinliittymäsi tyyppi (prepaid, sopimus).

Mitä varten henkilötietojani käsitellään (henkilötietojen käsittelyn tarkoitus), ja mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet?

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Saksan liittotasavallan tietosuojalain (BDSG) mukaisesti ja intressivertailua (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) noudattaen.

Kenelle tietojani siirretään?

Henkilötietosi ovat yrityksen sisällä niiden osastojen saatavilla, jotka tarvitsevat niitä sopimusoikeudellisten ja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Lisäksi palveluntarjoajat sekä meidän puolestamme toimivat edustajat voivat saada tietoja vastaaviin tarkoituksiin, mikäli ne sitoutuvat takaamaan erityisesti tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden. Tällaiset tietojen vastaanottajat voivat olla esimerkiksi IT- tai tietoliikennepalvelujen tarjoajia.

Emme siirrä henkilötietojasi yrityksemme ulkopuolisille vastaanottajille. Me emme ole Eurovision laulukilpailun puhelinäänestyksen järjestäjä-äänestyksen järjestäjä on Euroopan yleisradioliitto, Ancien-ne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneve), Sveitsi – mutta tietosuojalainsäädännön nojalla olemme kuitenkin puhelinäänestyksen osalta yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan määritelmän mukainen rekisterinpitäjä. Tämä johtuu siitä, että toimitamme Euroopan yleisradioliitolle puhelinäänestyksen anonymisoidut tulokset.

Siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle?

Edellä mainittuja henkilötietojasi ei siirretä kolmansiin maihin.

Miten kauan tietojani säilytetään?

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen sopimusoikeudellisten ja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Kun tietoja ei enää tarvita sopimusoikeudellisten ja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, ne säännönmukaisesti poistetaan, ellei tietojen jatkokäsittely tietyn määräajan kuluessa ole tarpeen seuraavia tarkoituksia varten:

  • kauppa- ja vero-oikeuteen liittyvien ja
  • Saksan kauppaoikeuden (HGB), vero-oikeuden (AO) ja rahanpesulain (GwG) mukaisten säilytysvelvollisuuksien täyttäminen. Nämä lait edellyttävät arkistointia ja dokumentointia varten säilytysaikaa, jonka pituus on yleisesti kahdesta kymmeneen vuotta.

Mitä tietosuojaa koskevia oikeuksia minulla on?

Jokaisella puhelinäänestykseen osallistuvalla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus saada pääsy tietoihinsa, 16 artiklan mukainen oikeus tietojensa oikaisemiseen, 17 artiklan mukainen oikeus tietojensa poistamiseen, 18 artiklan mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen, 21 artiklan mukainen vastustamisoikeus sekä 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tämän lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).

Voit peruuttaa meille antamasi henkilötietojesi käsittelyä koskevan suostumuksen milloin tahansa. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa ainoastaan tuleviin tapahtumiin. Se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn.

Onko minun pakko antaa tietoja?

Sinun on annettava edellä mainitut henkilötiedot, jotta voit osallistua puhelinäänestykseen.

Onko käytössä automaattista päätöksentekoa?

Emme periaatteessa käytä yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa määriteltyjä täysin automatisoituja päätöksentekoprosesseja liiketoimintasuhteen aloittamisen, toteuttamisen tai päättämisen yhteydessä. Emme myöskään käytä profilointia.

Onko minulla vastustamisoikeutta?

Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaista vastustamisoikeutta koskevat tiedot

Tapauskohtainen vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla (intressivertailun mukainen henkilötietojen käsittely).

Jos käytät vastustamisoikeuttasi, emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastalauseen vastaanottaja

Voit esittää epämuodollisen vastalauseen, jonka otsikko on ”Vastalause”. Ilmoita vastalauseen yhteydessä nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi ja lähetä se seuraavaan osoitteeseen:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Saksa
Puh. +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de

Information om dataskydd för deltagare i Eurovision Song Contest -telefonröstningen