Skip to main content

Jieʹlli arkiiv lij sääʹmǩiõllsaž Elävä arkisto. Täin seeidin õlmstâʹttet 6.2.2017 saaʹmi meersažpeeiʹv rääʹjest Sääʹmradio liânttarkiivâst radiomainnsid. Arkiivâst Aanrest lie jiânnai sääʹmǩiõllsaž radioprograammid: ođđâz, saǥstõõllmõõžž da mainnâz 1970-lååǥǥast ääʹljeeʹl di siõmmna puärrsab aaʹššid še.

Yle Sääʹmjânnam da jieʹlli arkiiv õlmstâʹtte rosttovneäʹttlest muäʹdd Jieʹlli arkiiv -ääʹšš. Tõk lie tõn äiggpoddsa suåppi, rosttovtemmsaž arkiivprograamm. Täävtõssân lij še ǩiõččlõõttâd eeʹjjest 2017 aaʹlji Jieʹlli arkiiv tuåimmjummuz.

Võrrsumuuzz - Jieʼlli arkiiv