Njuiʹǩǩed väʹlddsijddu

Content from Jieʼlli arkiiv

Main content

Jieʹlli arkiiv 20220119 Sääʹmaaʹšši kueʹddʼtemõhttõõzze teäggtõõzz puärrsituõjju.

Täʹbbe jieʹlli arkiivâst kuullâp Sääʹmaaʹšši kueʹddʼtemõhttõõzz pirr, mainsteei lij Lauri Jaatinen. Kuullâp še sääʹmsijddsåbbar aaʹšši pirr, mainsteei lij ouddooumaž Sergei Fofonoff. Tuåimteei leäi Elli Rantala.20211201 Jieʹlli arkiiv Feʹrttai-a škoouʹlest mättjed sääʹmǩiõll.

Tiõrvv pukid mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep, täʹbbe kuullab mainnsid eeʹjjest 1988, pâsslašttâm-mään 14. peeiʹvest, Elli Rantala tuåimmad vueʹssen ođđsid.
Čeʹvetjääuʹrest leäi såbbar tõn pirr, feʹrttai-a škoouʹlest mättjed sääʹmǩiõll. Mainsteei lie Tyyne Sverloff, Katri Fofonoff, Veera Fofonoff, Seppo Sverloff da Eeva Nykänen. Tän Elli Rantala tuåimtam mainnâz leäʹp kuullâm pâʹsslašttâm-mään 14. peiʹvv 1988.


Jie´lli arkiiv 20211124 Njauddâm joʹǩǩe lie plaaneemen hoteeʹl.

Tiõrvv eʹpet jieʹlli arkiivâst, mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep. Täʹbbe kuullâp Čeʹvetjäuʹrr da Njeäʹllem sijddi tuâjjpäiʹǩǩ tuåimmkoođi tuâjast. Njauddâm joʹǩǩe lie plaaneemen hoteeʹl, leešši-a tõʹst veäʹǩǩ tuâjjpääiʹǩivuiʹm. Mainsteei lie Sergei Fofonoff da Matti Sverloff. Leåʹp kuullam tän Elli Rantala tuåimtam mainnâz pââʹsslasttam-mään čiiččad peiʹvv 1988.


Jieʹlli Arkiiv 20211110 Sääʹm parlameʹntt pirr, mainsteei lie Matti Sverloff, Simo Jefremoff da Sinikka Semenoja.

Kuvddlak jieʹlli arkiiv vuõlttõs, mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep. Täʹbbe kuullâp Sääʹm parlameʹntt pirr, mainsteei lie Matti Sverloff, Simo Jefremoff da Sinikka Semenoja. Tän Elli Rantala tuåimtam mainnâz leäʹp kuullâm tälvvmään 22. peiʹvv 1988.


Jieʹlli arkiiv 20211103 Sääʹmsijddsåbbar Njeäʹllmest

Tiõrvv jieʹlli arkiivâst, mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep, täʹbbe lij mainnsen sääʹmsijddsåbbar Njeäʹllmest. Mainsteei lie Sergei Fofonoff, Yrjö Lietoff, Simo Jefremoff da Antti Jefremoff. Tän Elli Rantala tuåimtam mainnâz leäʹp kuullâm tälvvmään 2. peiʹvv 1988.


Jie´lli arkiiv 20210825 Matti Morottaja ǩeeʹrjti pohjolan sanomat liiʹstest, što nuõrttsääʹmǩiõll läppai kuâhttlo eeʹjjest.

Tiõrvv jieʹlli arkiivâst, mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep. Täʹbbe kuullâp tõʹst, lij-a sääʹmǩiõll jaaʹmmiǩiõll. Matti Morottaja ǩeeʹrjti pohjolan sanomat liiʹstest, što nuõrttsääʹmǩiõll läppai kuâhttlo eeʹjjest. Mainsteei lie Katri Jefremoff, Maija-Liisa Ronkainen, Matleena Siivikko, Mooses Jefremoff, Julia Semenoff da Matti Morottaja. Leäʹp kuullâm tän Elli Rantala da Erkki Lumisalmi tuåimtam mainnâz tälvvmään 08. peiʹvv 1987.


Jieʹlli arkiiv 20210623 Täʹbbe kuullâp sääʹmǩiõll mättʼtem pirr Čeʹvetjäuʹrr škoouʹlest.

Tiõrvv jieʹlli arkiivâst, mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep. Täʹbbe kuullâp nuʹbb vueʹss sääʹmǩiõll mättʼtem pirr Čeʹvetjäuʹrr škoouʹlest. Mainsteei lie Aanar škooultuåimm jååʹđteei Katriina Morottaja, Sergei Fofonoff, Katri Jefremoff, Ääʹrhep Lumisalmi, lie Piia Gauriloff, Taneli Gauriloff da Matti Sverloff. Leäʹp kuullâm tän Elli Rantala tuåimtam mainnâz skamm-mään 30. peiʹvv 1987. Vuõssmõs vueʹss tän mainnsest kuulim mõõnnâm neäʹttel jieʹlli arkiivâs.


Jieʹlli arkiiv 20210609

Tiõrvv eʹpet jieʹlli arkiivâst, mon leäm Ontrimiklai Ääʹrhep Erkki Gauriloff. Täʹbbe kuullâp måkam leäi jieʹllem čuâǥǥastuâjast ouddâl väinn da tõn mâŋŋa. mainsteei lij Nikander Koputoff. Tän Elli Rantala tuåimtam mainnâz leäʹp kuullâm skamm-mään 23.peiʹvv 1987.