Skip to main content

Leeuʹd lie nuõrttsäʹmmlai jõõšǩes mainnâz

Jõnn vueʹss nuõrttsäʹmmlai musikkäʹrbbvuõđ lie leeuʹd.

Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuâlaž leeuʹd lie čueʹđid iiʹjjid kuâđđjam teâđ sooǥǥ da õhttsažkååʹdd historiast da nääʹlin. Väiʹnn da evakkoäiʹǧǧ pueʹtǩǩii uʹcc meer kultturääʹrb, ko ânnʼjõžäiʹǧǧ ij leäkku raajjum jååutjõž äigga. Nuõrttsäʹmmla lie jälstam veeidõs vuuʹdest Sääʹmjânnmest Taarrest, Lääʹddjânnmest di Ruõššjânnmest di Kuâllõõǥǥâst.

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast – Vuõssmõs aabbâs puuʹti ođđ vueʹjj mättʼtõõllâd sääʹmǩiõl

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast

Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõl rajškueʹtteš jeäskka 70-lååǥǥast. Ouddâl tõn sääʹmǩiõll leäi pâi mainstum ǩiõll. Mikko Korhonen, Jouni Moshnikoff da Pekka Sammallahti raʹjje 1972 vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž abbâz. Tuåimteei Elli Rantala ǩiõttʼtõõli abbâz suu vuõlttõõzzâst 19.10.1973. Kuulât mäʹhtt škooulnijdd Sinikka Semenoja lååkk kuuʹsǩ ođđ ǩeeʹrjest.

Mäʹhtt lie säʹmmla prääzkjam rosttov tuuʹl?

Vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž rosttov-vuõlttõs vuõltteeš 1973

Tuåimteei Elli Rantala jieʹli nuõrttsäʹmmlai luʹnn mainstõõllmen, što mäʹhtt nuõrttsäʹmmla lie iiʹjji mieʹldd prääzkjam jooul tuuʹl da ânnʼjõžääiʹjest.

Jieʹlli arkiiv lij sääʹmǩiõllsaž Elävä arkisto. Täin seeidin õlmstâʹttet 6.2.2017 saaʹmi meersažpeeiʹv rääʹjest Sääʹmradio liânttarkiivâst radiomainnsid. Arkiivâst Aanrest lie jiânnai sääʹmǩiõllsaž radioprograammid: ođđâz, saǥstõõllmõõžž da mainnâz 1970-lååǥǥast ääʹljeeʹl di siõmmna puärrsab aaʹššid še.

Yle Sääʹmjânnam da jieʹlli arkiiv õlmstâʹtte rosttovneäʹttlest muäʹdd Jieʹlli arkiiv -ääʹšš. Tõk lie tõn äiggpoddsa suåppi, rosttovtemmsaž arkiivprograamm. Täävtõssân lij še ǩiõččlõõttâd eeʹjjest 2017 aaʹlji Jieʹlli arkiiv tuåimmjummuz.

Võrrsumuuzz - Jieʼlli arkiiv

 • Leeuʹd lie nuõrttsäʹmmlai jõõšǩes mainnâz

  Jõnn vueʹss nuõrttsäʹmmlai musikkäʹrbbvuõđ lie leeuʹd.

  Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuâlaž leeuʹd lie čueʹđid iiʹjjid kuâđđjam teâđ sooǥǥ da õhttsažkååʹdd historiast da nääʹlin. Väiʹnn da evakkoäiʹǧǧ pueʹtǩǩii uʹcc meer kultturääʹrb, ko ânnʼjõžäiʹǧǧ ij leäkku raajjum jååutjõž äigga. Nuõrttsäʹmmla lie jälstam veeidõs vuuʹdest Sääʹmjânnmest Taarrest, Lääʹddjânnmest di Ruõššjânnmest di Kuâllõõǥǥâst.

 • Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast – Vuõssmõs aabbâs puuʹti ođđ vueʹjj mättʼtõõllâd sääʹmǩiõl

  Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast

  Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõl rajškueʹtteš jeäskka 70-lååǥǥast. Ouddâl tõn sääʹmǩiõll leäi pâi mainstum ǩiõll. Mikko Korhonen, Jouni Moshnikoff da Pekka Sammallahti raʹjje 1972 vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž abbâz. Tuåimteei Elli Rantala ǩiõttʼtõõli abbâz suu vuõlttõõzzâst 19.10.1973. Kuulât mäʹhtt škooulnijdd Sinikka Semenoja lååkk kuuʹsǩ ođđ ǩeeʹrjest.

 • Mäʹhtt lie säʹmmla prääzkjam rosttov tuuʹl?

  Vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž rosttov-vuõlttõs vuõltteeš 1973

  Tuåimteei Elli Rantala jieʹli nuõrttsäʹmmlai luʹnn mainstõõllmen, što mäʹhtt nuõrttsäʹmmla lie iiʹjji mieʹldd prääzkjam jooul tuuʹl da ânnʼjõžääiʹjest.