Hyppää pääsisältöön

Eduskuntavaalit ja media

Valta Suomessa kuuluu kansalle, jota käyttää neljän vuoden välein valittava eduskunta. Kansanedustajien valinnassa ja tehtävissä on median rooli noussut yhä keskeisemmäksi.

Suomen parlamentti sai nykyisen muotonsa vuoden 1906 eduskuntauudistuksessa. Tuolloin korvattiin Euroopan vanhanaikaisimmat, 1600-luvulta periytyneet säätyvaltiopäivät, aikansa uudenaikaisimmalla yksikamarisella eduskunnalla.

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä suhteellinen vaalitapa olivat tuolloin vielä harvinaisia, ja ensimmäisenä maana maailmassa saivat myös naiset äänioikeuden.

Alkuvuosikymmenien poliittisia päätöksiä käsiteltiin sanomalehdissä ja 1920-luvulta alkaen jonkin verran myös radiossa. Toisen maailmasodan jälkeen radio nousi kansalaisille merkittäväksi ikkunaksi päivänpolitiikkaan.

1960-luvulta alkaen on televisiolla ollut keskeinen osa kaikissa vaaleissa. Erilaiset tentit ja vaalikeskustelut osoittautuivat hyvin suosituiksi.

Dramatiikkaakin on ollut tarjolla. Muiden muassa SMP:n voimakas nousu 1970-luvulla ja Anneli Jäätteenmäen ero vuonna 2003 ovat osa sähköisen viestimisen historiaa.

Teksti: Petra Himberg