Hyppää pääsisältöön

Hallinnointi

 • 20 sentti kolikko euro raha valuutta talous

  Palkat ja palkitseminen

  03.05.2017Yleisradio
  Yleläisten palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.
 • Taloudellinen raportointi

  03.05.2017Yleisradio
  Taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan perusperiaatteita ovat määritellyt prosessit sekä selkeät roolit ja vastuunjako. Sisäiset raportit ja kuukausitilinpäätökset ovat rakenteeltaan yhteneväiset ja ne laaditaan pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaan kuin vuositilinpäätökset.
 • Yleläisiä työssään

  Sisäinen ja ulkoinen valvonta

  19.04.2017Yleisradio
  Tutustu Ylen sisäisen ja ulkoisen valvonnan mekanismeihin.
 • Yles sändningstorn i Helsingfors

  Yhtiökokous

  19.04.2017Yleisradio
  Ylen varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
 • Ketkä Ylessä päättävät?

  18.05.2016Yleisradio
  Yhtiön ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumisesta.
 • Ylen organisaatio ja tehtävät

  09.10.2015Yleisradio
  Miten Ylen organisaatio rakentuu? Minkälaisia tehtäviä organisaation eri osilla on? Kuka vastaa mistäkin?
 • Ylen hallitus

  20.04.2015Yleisradio
  Yleisradion hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, ja sen puheenjohtaja on Thomas Wilhelmsson.
 • Ylen hallintoneuvosto

  12.01.2015Yleisradio
  Hallintoneuvosto on Yleisradion ylin päättävä elin. Sen 21 jäsentä valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä.
 • Ylen toimitusjohtaja ja johtoryhmä

  12.01.2015Yleisradio
  Ylen johtoryhmä vastaa strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä valmistelee asiat hallitukselle.