Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Kielikoulu Språkskolan

Pääsisältö

Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan

Suomeksi

Yle Kielikoulu logo sinisellä taustalla.

Yle Kielikoulu Yle Språkskolan on palvelu, jossa voit opiskella suomea tai ruotsia katselemalla Ylen videosisältöjä sovelluksessa tai selaimella. 

Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja muille suomen- ja ruotsin kielen oppijoille.

Lataa sovellus:

Opiskele selaimella:

Kuinka Yle Kielikoulu toimii?

Yle Kielikoulussa voit katsella Ylen suomen- ja ruotsinkielisiä ohjelmia ohjelmatekstitysten kanssa. Jos ohjelmassa on sana, jonka merkitystä et ymmärrä, saat sanaa klikkaamalla esiin tukikäännöksen valitsemallasi kielellä.

Mille kielille saan käännöksiä?

Suomenkielisiin tekstityksiin saat tukikäännökset 14 eri kielellä: arabia, englanti, kiina, kurdi, persia, puola, ruotsi, thai, turkki, ukraina, somali, venäjä, vietnam ja viro.

Ruotsinkielisiin tekstityksiin saat tukikäännökset 26 eri kielellä: albania, amhara, arabia, azeri, bosnia, bulgaria, englanti, espanja, kreikka, kroatia, kurdi (arabialainen ja latinalainen kirjoitusasu), mandariinikiina, paštu, persia, puola, ranska, romania, saksa, serbia (kyrillinen ja latinalainen kirjoitusasu), somali, suomi, thai, tigrinja, turkki, ukraina ja venäjä.

Millä kielillä voin käyttää palvelua?

Selaimessa voit valita Yle Kielikoulun käyttöjärjestelmän kieleksi suomen, ruotsin, englanniin, arabian, somalin tai venäjän. Mobiilisovelluksissa Yle Kielikoulun käyttöjärjestelmän kieli määräytyy oman puhelimesi kielen mukaan.

På svenska

Teksti Yle Språkskolan sinisellä taustalla.

Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan är en tjänst där du kan studera finska eller svenska genom att titta på Yles videoinnehåll i appen eller webbläsaren.

Tjänsten riktar sig speciellt till invandrare och andra som studerar finska eller svenska.

Ladda ner appen:

Studera med webbläsaren:

Hur fungerar Yle Språkskolan?

I Yle Språkskolan kan du titta på Yles finsk- och svenskspråkiga program med programtextning. Om det finns ett ord i programmet du inte förstår får du fram en stödöversättning för ordet på det språk du valt då du klickar på det.

På vilka språk får jag översättningar?

Det går att få stödöversättningar till den finskspråkiga textningen på 14 olika språk: arabiska, kurdiska, persiska, turkiska, engelska, svenska, somaliska, ryska, estniska, kinesiska, thailändska, ukrainska, vietnamesiska och polska.

Den svenskspråkiga textningen har stödöversättningar på 26 olika språk: albanska, amhariska, arabiska, azerbadzjanska, bosniska, bulgariska, engelska, spanska, grekiska, kroatiska, kurdiska (arabisk och latinsk text), mandarinkinesiska, pashto, persiska, polska, franska, rumänska, tyska, serbiska (kyrillisk och latinsk text), somaliska, finska, thai, tigrinska, turkiska, ukrainska och ryska.

På vilka språk kan jag använda tjänsten?

I webbläsaren kan du välja finska, svenska, engelska, arabiska, somaliska eller ryska som Yle Språkskolans användarspråk. I mobilapplikationerna bestäms språket i Yle Språkskolan enligt språket i din telefon.

In English

Yle Kielikoulu logo sinisellä taustalla.

Yle Kielikoulu Yle Språkskolan  is a service enabling you to study Finnish or Swedish by watching Yle’s media content in an application or a browser.

Kielikoulu is aimed at immigrants and other Finnish and Swedish language learners.

Download the application:

Learn using the browser:

How does Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan work?

At Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan, you can watch Yle's subtitled programmes in Finnish or Swedish. If there is a word that you cannot understand, you can click on the word to see a support translation in the language of your choice.

Which languages can I get a translation in?

For subtitles in Finnish, you can get support translations in 14 different languages: Arabic, Kurdish, Persian, Turkish, English, Swedish, Somali, Russian, Estonian, Chinese, Thai, Ukrainian, Vietnamese and Polish.

For subtitles in Swedish, you can get support translations in 26 languages: Albanian, Amharic, Arabic, Azeri, Bosnian, Bulgarian, English, Spanish, Greek, Croatian, Kurdish (Arabic and Latin spelling), Mandarin, Pashto, Persian, Polish, French, Romanian, German, Serbian (Cyrillic and Latin spelling), Somali, Finnish, Thai, Tigriniya, Turkish, Ukrainian and Russian.

Which languages can I use the service in?

In the browser, you can select Finnish, Swedish, English, Arabic, Somali or Russian as the operating system language of Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan. In mobile applications, the operating system language of Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan is determined in accordance with the language of your phone.

Käyttö sovelluksessa

Käyttö selaimessa

Kuva kielikoulu-palvelusta.

Kuva kielikoulu-palvelusta.

Kuva kielikoulu-palvelusta.

Kuva kielikoulu-palvelusta.