Hyppää pääsisältöön

MOT – mikä oli tutkittava

MOT on tutkivan journalismin lippulaiva Yleisradiossa. Ohjelma perustettiin syksyllä 1996 tavoitteenaan paljastaa yhteiskunnallisia epäkohtia, niiden syitä ja seurauksia.

MOT ei ole tuomari eikä lääkäri. Sen tehtävänä on selvittää ja kertoa faktoja niin perusteellisesti ja niin pitkälle kuin journalismissa on mahdollista.

MOT käsittelee aiheitaan kriittisestä näkökulmasta. Se uskoo median tehtävään toimia talouden ja politiikan vallankäyttäjien vahtikoirana. Suomessa ja muuallakin maailmassa yhä pienemmät piirit säätelevät yhä suurempien joukkojen elämää ja olosuhteita. Riippumattomilla tiedotusvälineillä ja riippumattomilla journalisteilla on yhä tärkeämpi tehtävä.

MOT:n keskeisiä tutkimusaiheita ovat taloudelliset väärinkäytökset, poliittinen korruptio, ihmisten harhaanjohtaminen sekä byrokratian ja oikeuslaitoksen uhrit. MOT nostaa myös tietoisesti esille teemoja ja näkemyksiä, jotka eivät muutoin pääse esiin tai jotka nousevat kulloisiakin yleisiä käsityksiä vastaan.

MOT tarttuu suuriin yhteiskunnallisiin aiheisiin, mutta kertoo usein asioista yksittäisten ihmisten kohtaloiden kautta. Monesti yksilön tarina valaisee laajojen rakenteiden vinoutumia parhaimmin.

Maailma ei ole tasapuolinen. Siksi tutkivan journalismin tuloksetkaan eivät aina ole tasapuolisia. MOT-ohjelmat koetaan joskus syyllistävinä, loukkaavina, ärsyttävinä, kohtuuttomina tai julmina. Näin onkin, jos löydetyt faktat ja lainalaisuudet niin osoittavat. MOT ei moralisoi, mutta pitää moraalia ja oikeudenmukaisuutta keskeisinä ohjenuorinaan.

MOT noudattaa toiminnassaan Suomen lakien ohella Journalistin ohjeita ja Yleisradion ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiä ohjeita. Keskeinen tavoite on antaa eri osapuolille mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä.

Renny Jokelin
tuottaja