Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Journalististen periaatteiden noudattaminen

Ylen julkaisutoiminta ja sisältöjen tuotanto perustuvat Ylen arvoihin: riippumattomuuteen, luotettavuuteen ja ihmisen arvostamiseen, sekä alan eettisiin periaatteisiin.

Ylen vastaavat toimittajat johtavat ja valvovat toimitustyötä. Heidän vastuunsa ja tehtävänsä on määritelty sananvapauslaissa.

Vastaavat toimittajat huolehtivat siitä, että Ylen sisällöntuotannossa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan lakia, eettisiä ohjeita ja yhtiön toimintaa koskevia muita ohjeita.

Vastaavat toimittajat 2018

Jouko Jokinen, johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta

  • suomenkielisten uutis-, ajankohtais-, urheilu- ja alueelliset sisällöt kaikissa välineissä
  • englannin-, venäjän- ja viittomakieliset uutis- ja ajankohtaisohjelmat ja -sisällöt

Marit af Björkesten, johtaja, Svenska Yle

  • ruotsinkieliset sisällöt kaikissa välineissä

Ville Vilén, johtaja, Luovat sisällöt

  • suomenkieliset draama-, asia-, kulttuuri- ja viihde- sekä lasten ja nuorten sisällöt kaikissa välineissä
  • RSO:n toiminta

Ismo Silvo, johtaja, Julkaisut

  • Julkaisut-yksikön itse tuottamat ja hankitut sisällöt

Maiju Saijets, päällikkö, Yle Sápmi

  • saamenkieliset sisällöt kaikissa välineissä

Hartausohjelmien vastaavat toimittajat

  • Suomenkieliset hartaudet: Kimmo Saares, Kirkon Tiedotuskeskus
  • Ruotsinkieliset hartaudet: Lucas Snellman, Kyrkans central för det svenska arbetet
  • Saamenkieliset hartaudet: Erva Niittyvuopio, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Vastaavat toimittajat sopivat yhteisistä linjauksista ja journalististen prosessien kehittämisestä. Vastuulliseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä heidän apunaan on tarvittaessa Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö, mediasääntelypäällikkö sekä yhtiön lakiosasto.

Vastaavat toimittajat myös päättävät viime kädessä sisältöjen julkaisemisesta ja seuraavat säännöllisesti kokouksissaan mahdollisia riippumattomuutta vaarantavia toimia.

Järjestämme yleläisille säännöllisesti koulutusta julkaisutoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeista sekä eettisistä kysymyksistä mm. uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä. Tarjoamme myös verkkokoulutusta eettisistä kysymyksistä.

Vuoden 2018 aikana vastaavat toimittajat tarkensivat ohjeistusta, jolla arvioidaan Ylen nettisisältöjä koskevia poistopyyntöjä ja antoivat uuden ohjeen koskien Ylen materiaalien käyttöä sosiaalisessa mediassa.

Yle ja Julkisen sanan neuvosto

Median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) tulkitsee Journalistin ohjeita. JSN arvioi yksittäistapauksissa, onko julkaisijan toiminta ollut hyvän journalistisen tavan mukaista. Se voi myös ohjeistaa alan toimijoita antamalla periaatelausumia journalismin keskeisistä eettistä kysymyksistä.

Yle kuuluu Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöön ja on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita.

JSN käsitteli vuoden 2018 aikana kymmenen Yleä koskevaa kantelua (2017: 14). Kuudessa tapauksessa se antoi Ylelle vapauttavan päätöksen. Neljä langettavaa päätöstä koskivat totuudenmukaista tiedonvälitystä, olennaisia asiavirheitä, lähdesuojaa ja toimittajan asemaa.