Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Sidosryhmät – avointa vuorovaikutusta

Julkisen palvelun yhtiönä meille on tärkeää käydä jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten, päättäjien ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Vuorovaikutus suomalaisten kanssa ja heiltä saatu palaute tuo arvokkaita näkökulmia Ylen kehittämiseen. Käymme vuoropuhelua niin verkossa kuin monissa avoimissa tilaisuuksissa.

Lisää vuorovaikutusta

Vuorovaikutus verkossa ja sosiaalisen median kautta lisääntyy niin ohjelmasisällöissä kuin asiakaspalvelussakin.

Tutkimusten, kansalaiskeskustelun, haastattelujen ja käyttäjäpaneelien avulla kootut näkemykset tuodaan osaksi Ylen strategiatyötä ja ohjelmistosuunnittelua.

Kansalaiset ovat usein mukana ohjelmiemme teossa ideoimassa tai antamassa uutisaiheita. Katsojat ja kuulijat osallistuvat ohjelmiin myös esittämällä kysymyksiä ja kommentteja, osallistumalla Kansanradion tai Luontoillan tyyppisiin kontaktiohjelmiin, toivomalla musiikkia tai tulemalla paikalle studioyleisönä tai avustajina.

Osallistaminen on yhä useammin osa ohjelmakonseptia. Yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen perustuivat vuonna 2018 toteutettu valtakunnallisen seniorien digitaitoja edistävä kampanja Nettiä ikä kaikki sekä luonnossa liikkumiseen kannustava Mennään metsään, joka esitteli kaikki Suomen kansallispuistot.

Vuoden yhteiskunnallisena missiohankkeena toteutettu Sekasin-kampanja keskittyi torjumaan nuorten miesten syrjäytymistä. Kampanjaan sisältyi uusi kokeilu Discord-alustalla, jonka keskusteluryhmässä nuoret saattoivat puhua huolistaan ja toiveistaan, esimerkiksi yksinäisyydestä ja saada ammattilaisten tukea. Näin tavoitettiin lähes 10 000 nuorta. Hankkeen päätyttyä mielenterveysammattilaiset jatkoivat arvokkaaksi koettua työtä.

Sekasin-sarjan toisen tuotantokauden näyttelijöitä.
Sekasin tavoitti lähes 10 000 nuorta Discord-alustalla. Sarjan jaksoja katsottiin Yle Areenassa yli 1,2 miljoonaa kertaa. Sekasin-sarjan toisen tuotantokauden näyttelijöitä. Kuva: Jari Salo / It's Alive Films Sekasin,sekasin 2

Yhteydenpito päättäjiin ja viranomaisiin

Ylen erityistehtävän vuoksi yhtiön vuorovaikutus eduskunnan, liikenne- ja viestintäministeriön, Viestintäviraston ja muiden viranomaisten kanssa on tiivistä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Yleen liittyvää lainsäädäntöä ja edustaa valtiota Ylen yhtiökokouksessa. Lisäksi toimintamme liittyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelemiin alueisiin.

Esimerkkejä yhteistyöstä kotimaassa ja ulkomailla:

  • Yleisradioyhtiöt: toimimme aktiivisesti Euroopan yleisradioliiton EBUn työryhmissä ja komiteoissa. Pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden kanssa tehdään yhteistyötä suoraan tai Pohjoisvision kautta.
  • Turvallisuusviranomaiset: varaudumme häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin ja kehitämme viranomaistiedotusten välitysjärjestelmää Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.
  • Ilmatieteen laitos ja Puolustusvoimat: Säännölliset vierailut kuuluvat valtakunnallisten maanpuolustuskurssien opetusohjelmaan.
  • Eri uskontokunnat: Vuoropuhelu kaikkien Suomessa toimivien kristillisten kirkkokuntien ja ns. vapaiden suuntien kanssa on jatkuvaa Hartausohjelmien valvontaelimen puitteissa.

Kohtaamisia ja vuoropuhelua

Tapaamme runsaasti erilaisten järjestöjen sekä media-alan edustajia vuosittain. Teemme paljon yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Meillä on vuosittain tuhansia vieraita mm. yrityksistä ja oppilaitoksista. Tapaamme usein nuoriso-, kansalais-, urheilu-, ammatti- ja kulttuurijärjestöjen edustajia sekä erityisryhmien järjestöjen väkeä.

Ylessä käy vuosittain jopa yli 10 000 vierasta. Pasilassa ja Mediapoliksessa järjestetään kaikille avoimia opastettuja kierroksia.

Vierailuilla puhutaan Ylen tehtävistä, taloudesta, tavoitteista ja tutustutaan sisältöjen tekoon.

Järjestämme säännöllisesti myös avoimien ovien päiviä ja keskustelutilaisuuksia yleisölle. Pidämme yhteyttä myös lehti- ja sähköisen median yhtiöihin.

Kansainvälisesti muiden mediayhtiöiden kiinnostus Yleen on kasvanut. Yhtiöön käy tutustumassa mediayhtiöiden johtoa useista Euroopan maista sekä muilta mantereilta. Erityisesti rahoitusuudistus, uutisten monivälineellinen tuotanto, uudistuneet monitoimitilat, verkkokehitys ja Ylen strategia ovat kiinnostaneet.