Hyppää pääsisältöön

Hyvin sanottu

Miten hankkeeseen pääsee mukaan?

Kaikki hankkeen tavoitteet ja toimintaperiaatteet hyväksyvät toimijat, isot ja pienet, ovat tervetulleita mukaan!

Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat omien Hyvin sanottu -hankkeidensa ja -sisältöjensä osalta hankkeen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin viideksi vuodeksi 2021-2026.

Hyvin sanottu -hankkeeseen pääsee mukaan ilmoittautumalla sähköpostilla osoitteeseen hyvinsanottu@yle.fi.

Voit mielellään kertoa hankkeesta eteenpäin omille verkostoille ja yhteistyökumppaneille ja kutsua heitä mukaan!

Hyvin sanottu - Kunnioittavasti keskusteleva Suomi -hanke on osa Ylen toimintaa.

Yle noudattaa hankkeessa Yle-lakia sekä muita Ylen periaatteita ja ohjeistuksia.

Yle pidättää oikeuden päättää hankkeeseen liittyvistä julkaisuista ja sisällöistä omilla julkaisualustoillaan. Mukaan lähtevät kumppanit voivat kuitenkin vapaasti käyttää esimerkiksi #hyvinsanottu-hashtagia omien sisältöjensä tai tapahtumiensa yhteydessä.

Mitä hankkeessa mukana olevilta odotetaan?

Jokainen hankkeeseen yhteistyökumppani ideoi hankkeeseen sopivia tekoja, toimia ja sisältöjä sekä itsenäisesti että mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit sitoutuvat omien tekojensa osalta Hyvin sanottu -hankkeen tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

Mitä hankkeessa mukana olevat saavat?

Hankkeessa mukana olevat toimijat ovat rakentamassa kunnioittavammin keskustelevaa Suomea. Hankkeen myötä voi löytyä uusia tapoja toimia, uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia vaikuttaa, kuten vaikkapa luoda mahdollisuuksia rakentavalle ja kunnioittavalle keskustelulle.

Ole yhteydessä:

Yle: hyvinsanottu@yle.fi

Erätauko-säätiö: www.eratauko.fi/yhteystiedot/


Mukana Hyvin sanottu -hankkeessa