Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Talouden luvut 2020

Koronapandemia vaikutti Ylen toimintaan merkittävästi vuonna 2020. Talouden tasapaino säilyi vakaana.

Liikevaihto 487,6 miljoonaa €

― Muutos edv. % 2,0

Kulut ja poistot 481,4 miljoonaa €

― Muutos edv. % 1,5

Tilikauden voitto 7,2 miljoonaa €

― Edv. voittoa 6,0 milj. €

Ylen hallintoneuvoston linjausten mukaisesti Ylen tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa pitkällä aikavälillä. Tulosvaihtelut johtuvat pääasiassa joka toinen vuosi säännöllisesti toistuvista suurista urheilutapahtumista.

Poikkeuksellinen koronavuosi vaikutti vuoden 2020 tulokseen merkittävästi, kun suuret urheilutapahtumat siirtyivät tulevaisuuteen ja ohjelmistossa tehtiin uudelleenjärjestelyitä.

Ylen kulurakenne 2020, yht. 481,4 miljoonaa euroa

 1. 78% Sisällöt ja palvelut 375,2 milj. €
 2. 11% Teknologia ja infra 52,9 milj. €
 3. 6% Yhteiset toiminnot 29,0 milj. €
 4. 5% Poistot käyttöomaisuudesta 23,3 milj. €
 5. 0% Myyntitoiminta 1,1 milj. €

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2020 2019 2018 2017 2016
Toiminnan laajuus (milj, €/%)
Liikevaihto 487,6 478,0 471,6 472,3 470,9
muutos % 2,0 1,3 -0,1 0,3 0,7
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 2,7 2,7 2,7 2,3
muutos % -1,2 -1,6 -0,4 18,2 -45,9
Kulut ja poistot 481,4 474,5 481,8 467,9 476,1
muutos % 1,5 -1,5 3,0 -1,7 1,6
Taseen loppusumma 368,7 308,7 315,4 296,4 286,1
Bruttoinvestoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet * 14,9 20,7 17,7 19,8 25,6
% liikevaihdosta 3,1 4,3 3,7 4,2 5,4
Kannattavuus (milj, €/%)
Käyttökate 84,9 78,5 69,3 83,4 74,2
% liikevaihdosta 17,4 16,4 14,7 17,7 15,8
Liikevoitto/-tappio 8,8 6,1 -7,5 7,0 -2,9
% liikevaihdosta 1,8 1,3 -1,6 1,5 -0,6
Tilikauden voitto/tappio 7,2 6,0 -5,5 6,9 -2,9
% liikevaihdosta 1,5 1,3 -1,2 1,5 -0,6
Rahoitus ja taloudellinen asema
Quick ratio 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4
Omavaraisuusaste % 38,7 43,8 41,0 45,5 44,7
Korollinen vieras pääoma (milj. €) 47,0 61,2 48,8 41,2 50,2
Henkilöstö
Henkilötyövuosien (htv) määrä
keskimäärin vuoden aikana ** 3296 3304 3309 3333 3490
Palkat (milj. €) 175,2 171,4 167,8 166,6 171,5
Palkkiot (milj. €) 11,0 11,6 13,1 12,3 12,1
Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. €) 186,2 183,0 181,0 179,0 184,0
* Poislukien esitysoikeushankinnat ** Sisältää vakituiset, määräaikaiset, tuntipalkkaiset ja suoriteperusteiset työsuhteet.

Henkilöstökulut 2020, yhteensä 232,8 miljoonaa euroa

 1. 196,3 miljoonaa euroa: Vakituiset (2 680 htv)
 2. 20,4 miljoonaa euroa: Määräaikaiset (373 htv)
 3. 3,3 miljoonaa euroa: Tuntipalkkaiset (56 htv)
 4. 10,5 miljoonaa euroa: Työsuhteiset palkkiot (186 htv)
 5. 2,3 miljoonaa euroa: Ei-työsuhteiset palkkiot

Ylen verojalanjälki 2020, miljoonaa euroa

Yhteensä 99 miljoonaa euroa

Arvonlisäverot, netto 6,1 miljoonaa euroa

Kiinteistö- ja muut verot* 0,4 miljoonaa euroa

Ennakonpidätykset (työntekijöiltä ja yrityksiltä) 46,2 miljoonaa euroa

Henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut (työnantajan osuus) 46,2 miljoonaa euroa

Sisältää maksuja

 • Eläkesäätiö
 • TYEL
 • Sairausvakuutusmaksu
 • Tapaturmavakuutusmaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu
 • Ryhmähenkivakuutus


Työtä luovalle alalle

Tuloslaskelman mukaan käytimme (suluissa vuosi 2019):

 • 36,7 miljoonaa euroa musiikkiin ja radioon liittyviin esityskorvauksiin, esitysoikeuspalkkioihin, uusintakorvauksiin sekä muihin ohjelmiin liittyviin oikeusmaksuihin (34,4)

 • 33,9 miljoonaa euroa kotimaisiin hankintaohjelmiin eri välineissä (29,6)

 • 18,7 miljoonaa euroa urheiluun ja ulkomaisiin ohjelmiin (21,4)

 • 18,3 miljoona euroa ohjelmatoiminnan muihin palveluihin (20,7)

 • 43,5 miljoonaa euroa teknologiakuluihin (45,2)

 • 27,8 miljoonaa euroa jakelukuluihin (25,6)

 • 20,4 miljoonaa euroa vuokra- ja kiinteistökuluihin (22,1)

Sisältö muilla kielillä