Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Vastuu ihmisistä 2020

Valkoisia, piirrettyjä hahmoja. Yksi pyöräilee, kaksi seisoo näyttöjen kanssa. Oranssi maisema taustalla.
Kuva: Laura Rahinantti / Yle

Koronan vaikutukset Ylen toimintaan

Vuotta 2020 sävytti erityisesti koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne. Pandemian alettua Yle välitti valtioneuvoston ja viranomaisten tiedotustilaisuudet suorina lähetyksinä ja tarjosi lähetyssignaalin myös muiden tiedotusvälineiden käyttöön. Lisäksi Yle käynnisti uutisten erikoislähetykset televisiossa, radiossa ja Yle Areenan kautta ja avasi chat-palvelun kansalaisten korona-aiheisille kysymyksille.

Uutena palveluna käynnistettiin jatkuvasti päivittyvä koronauutisartikkeli, jota luettiin vuoden aikana noin 1,4 miljoonaa tuntia ja ladattiin 48 miljoonaa kertaa. Se oli kansainvälisen media-analytiikkatalo Chartbeatin maailmanlaajuisessa listauksessa kahdeksanneksi sitouttanein päivittyvä artikkeli.

Yle uutisoi koronatilanteesta suomen ja ruotsin lisäksi myös viittomakielellä, selkosuomeksi ja -ruotsiksi, saamen kielillä, venäjäksi ja englanniksi sekä keväällä uutena palveluna myös arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja persiaksi, jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman laajasti eri väestöryhmiä. Lisäksi Yle välitti THL:n kansalaisille suunnattuja tietoiskuja suomeksi ja ruotsiksi sekä radiossa että televisiossa.

Ylen hyvä digitaalinen valmius varmisti toiminnan sujuvan jatkumisen poikkeustilanteessa ja henkilöstön joustavan siirtymisen pääosin etätyöskentelyyn. Aktiivisella tiedottamisella varmistettiin toiminnan tehokkuus ja turvallisuus eri työtehtävissä. Huoltovarmuuden kannalta tärkeät toiminnot sujuivat normaalisti.

Kuinka vastuullisena toimijana Yle nähdään 2020

Suomalaiset antoivat Ylelle vastuullisesta toiminnasta arvosanan 3 asteikolla 1–4. Nuoret pitävät Yleä vastuullisempana kuin varttuneemmat ikäryhmät.

Riippumattomuus ja sananvapauden edistäminen

 • Yle toimii riippumattomasti ulkoisista vaikutusyrityksistä.

 • Yle edistää sananvapauden vastuullista käyttöä ja medialukutaitoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä ovat riippumattomuus ja sananvapauden edistäminen. Vaalimme näitä arvoja kaikessa toiminnassamme.

Ylen vastaavat toimittajat päättävät sisältöjen julkaisemisesta. Tällä taataan sananvapauslain mukainen sananvapaus ja riippumattomuus Ylen sisältöjen tuotannossa. Lisäksi julkaisutoiminnassa noudatetaan Journalistin ohjeita sekä Ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettistä ohjetta (OTS).

Vastaavat toimittajat seuraavat säännöllisesti kokouksissaan mahdollisia riippumattomuutta vaarantavia toimia. Tästä he raportoivat yhtiön hallitukselle. Riippumattomuuden takeena ovat myös muut sisällöllisen työn ohjeet ja niiden sisältöä tarkastellaan säännöllisesti.

Vuoden 2020 alussa vastaavat toimittajat julkaisivat Ylen turvallisemman vuorovaikutuksen ohjeen, jota voidaan soveltaa kaikessa toiminnassa.

Ylen hallituksen ja vastaavien toimittajien yhteistyössä tilaama ulkopuolinen selvitys Ylen riippumattomuudesta valmistui tammikuussa 2021. Selvityksessä havaittiin, että toimittajiin kohdistuu lisääntynyttä häirintää, painostusta ja maalitusta sosiaalisessa mediassa. Selvityksessä suositellaan, että Yle luo yhtenäiset toimintamallit, jotka auttavat journalisteja ja toimituksia toimimaan sosiaalisessa mediassa. Vastaavat toimittajat ovat käynnistäneet toimintamallien kehitystyön.

Vastaavat toimittajat päättävät myös Ylen osallistumisesta yhteiskunnallisesti merkittäviin journalistista työtä koskeviin yhteistyöhankkeisiin.

Vuonna 2020 Ylen osallistui Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston toteuttamaan Viha ja julkisuus -tutkimukseen, jossa tutkittiin yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivää vihapuhetta sekä ääriajattelun ja vihan ilmauksia netissä.

Saavutettavuus Ylen palveluissa

 • Yle edistää yhdenvertaisuutta tuottamalla palveluitaan saavutettaviksi tv:ssä, radiossa ja verkossa.

 • Yle tähtää saavutettavuusasioiden edelläkävijäksi Suomessa.

Saavutettavuudella tarkoitetaan Ylen asiakkaille tuotettuja palveluita kuten kuvailutulkkausta, selko- ja viittomakielisiä palveluita, äänitekstitystä, ohjelmatekstitystä ja verkon palvelujen saavutettavuutta ja lisäksi Ylen henkilöstön kokemaa sisäisten palvelujen saavutettavuutta.

Yle tukee koko väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kansakuntaa yhdistäviin kokemuksiin. Vaalimme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta toiminnassamme ja edellytämme myös kumppaneiltamme arvoihin sitoutumista.

Kannustamme henkilöstöä kehittämään omaa saavutettavuusosaamistaan monipuolisesti ja lisäämään tietoa saavutettavuuden merkityksestä.

Lue lisää: Sisältöjen ja palvelujen saavutettavuus 2020

Vastuullinen yhteistyö ja kumppanuudet

 • Yle edistää toimialan elinvoimaisuutta tekemällä monipuolista yhteistyötä muiden media-alan toimijoiden kanssa.

 • Yle edistää toimialan vastuullista toimintaa.

Yhteistyö kulttuurin ja teknologian alalla sekä oppilaitosyhteistyö

Sisältöhankkeiden lisäksi teemme monipuolisesti yhteistyötä kumppaneiden kanssa myös jakelu- ja teknologiaratkaisuja kehitettäessä.

Lisäksi teemme yhteistyötä kulttuurilaitosten, oppilaitosten, korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on edistää digitalisoituvan luovan alan elinvoimaa, kehittää osaamista ja innovointia sekä vauhdittaa myös kansainvälistä menestystä uusien sisältöhankkeiden kautta.

Esimerkkinä uudesta strategisesta kumppanuudesta on Tampereen kaupungin ja korkeakoulujen kanssa syksyllä 2020 solmittu sopimus. Uusia tulevaisuuden journalismin muotoja, mediakasvatusta, digitaalisia oppimisympäristöjä ja digitaalista vuorovaikutusta kehitetään yhteistyössä.

Yhteiskunnalliset sisältöhankkeet

Toteutamme isoja yhteiskunnallisia sisältöhankkeita, joissa yhteistyössä eri tahojen kanssa etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin, polttaviin kysymyksiin suomalaisia osallistamalla.

Tällaisia on esimerkiksi rakentavaa keskustelukulttuuria edistävä Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke, johon osallistuu yli sata suomalaista yhteistyötahoa. Sen tavoitteena on lisätä keskinäistä ymmärrystä luomalla uudenlaisia tilaisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamisiin ja yhteiseen keskusteluun.

Olemme yhteistyökumppanina monissa kampanjoissa yhteisen hyvän puolesta. Teemme yhteistyötä yleishyödyllisten järjestöjen kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi. Emme käytä varoja suoriin lahjoituksiin, mutta voimme tarjota ilmaista lähetysaikaa yhteiskunnallisesti arvokkaille kampanjoille tai nostaa tärkeitä teemoja esille sisällöissämme.

Esimerkkejä Yle tukemista keräyksistä:

 • Nenäpäivä

 • Hyvä Joulumieli

 • Yhteisvastuukeräys

 • Earth Hour -kampanja

 • Entisten Nuorten sävellahjan ja Tongåvanin keräyskohteet

Yhteistyö tuotantoyhtiöiden kanssa

Kaikki palvelumme televisiossa, radiossa ja verkossa rahoitetaan Yle-verolla. Toiminnallamme on merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia luovan alan toimintaan Suomessa.

Yhteistyö kotimaisten tuotantoyhtiöiden kanssa on merkittävä osa Ylen julkisen palvelun tehtävää. Hankimme esitettäväksi valmiita tv- ja radio-ohjelmia ja teemme sisältöjä yhdessä tuotantoyhtiöiden kanssa. Lisäksi rahoitamme ja kehitämme yhteistyössä uusia ohjelmia ja ohjelmaformaatteja.

Ohjelmahankinnat ja osaamisen jakaminen luovat jatkuvuutta luovalle alalle ja tukevat nuorten tekijöiden työllistymistä.

Olemme lisänneet sisältöhankintoja kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä, kuten parlamentaarinen työryhmä vuonna 2016 esitti.

Vuonna 2020 ostimme ohjelmia Suomessa toimivilta tuotantoyhtiöiltä yhteensä 35,8 miljoonalla eurolla eli tavoitteen mukaisesti. Summa oli hieman edellisvuotta pienempi, mikä johtuu siitä, että vuonna 2019 hankintoja toteutui suunniteltua enemmän. Hankimme kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä sekä radio- että tv-tuotantoja, etupäässä draamaa, dokumentteja ja asiaohjelmia.

Parlamentaarisen työryhmän määrittelemä ostovelvoite*

Ostovelvoite 2020
Milj. EURVert. luku 2016Tot. 2016Tot. 2017Tot. 2018Tot. 2019Tot. 2020
Kotimaiset indieostot21,424,630,247,543,835,8
Kotimaiset muut esitys- ja käyttökorvaukset10,310,312,812,011,413,7
Eurooppalaiset indieostot6,33,95,17,46,66,9
Tuotantopalvelut9,711,011,915,213,410,8
Yhteensä47,749,860,082,275,167,1

*Ostot kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuottajilta, sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja käyttökorvausten hankinnat. Lähtötaso 47,7 milj. EUR (kesällä 2016 tehty ennuste vuoden 2016 tasosta). Indieostot huomioitu maksuperusteisesti. Tavoitetaso 62–64 milj. EUR vuonna 2022.

Toimimme yhteistyössä vain sellaisten tahojen kanssa, jotka sitoutuvat toimimaan Ylen yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneita valitessamme toimimme syrjimättömästi ja tasapuolisesti. 

Kehitämme yhteistyössä media-alan kumppaneiden kanssa av-alan vastuullisuusmallia. Malli saadaan käyttöön vuoden 2021 aikana. 

Lue lisää: Ylen sisältökumppanit vuonna 2020

Yhteistyö kaupallisen median kanssa

Olemme jatkaneet parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti selvityksiä kaupallisen median kanssa mahdollisista yhteistyömuodoista.

Vuonna 2020 jatkoimme vakiintuneeseen tapaan yhteistyötä ja aloitimme useita yhteistyökokeiluja kaupallisten mediayhtiöiden kanssa.

Esimerkkejä yhteistyöhankkeista kaupallisen median kanssa 2020

 • Koronapandemiaan varautumisessa Yle toimi aktiivisena jäsenenä mediayhtiöiden yhteistyöverkostossa, Mediapoolissa. Kahdenvälisiä varautumissuunnitelmia tehtiin muun muassa MTV:n kanssa. Yle myös tarjosi valtioneuvoston tiedotustilaisuuksien videostriimin vapaasti muiden medioiden käyttöön.

 • Yhteistyö tietotoimisto STT:n kanssa jatkui parlamentaarisen työryhmän suositusten mukaisesti. Yle lisäsi STT:n sisältöjen ja palvelujen käyttöä ja osallistui STT-Lehtikuvan kehitystyöhön. Ylen uutisartikkeleiden verkkokeskustelujen moderointi siirtyi vuoden 2020 alussa STT:n hoidettavaksi aiemmin sovitun uutistoimituksen yöpäivystyksen lisäksi. Lisäksi STT voi käyttää palvelussaan Ylen Voitto-robotin automatisoituja uutisia. 

 • Syksyllä 2020 sovittiin, että Yle tarjoaa kuntavaaleissa oman kuntavaalikoneen kymmenelle kaupallisen median kumppanille eri puolilta Suomea. Mukana yhteistyössä ovat muun muassa MTV, Apu, HBL, Maaseudun Tulevaisuus, Länsi-Suomi, MustRead ja useita paikallislehtiä. 

 • Paikallislehti Ylä-Satakunnan kanssa käynnistyi keväällä 2020 pilotti, jossa lehti saa verkkosivuillaan julkaistavaksi päivittyviä Ylen alueellisia ja valtakunnallisia uutisia.

 • Sanomalehti Ilkka-Pohjalainen hyödyntää Ylen Voitto-robottia maakunnallisten palloilun ala- ja nuorisosarjojen tulosuutisoinnissa. Kokeiluista on saatu myönteisiä kokemuksia ja niitä on mahdollista laajentaa. 

 • Maaseudun Tulevaisuuden kanssa Yle on sopinut laajemmasta Ylen uutisjuttujen käytöstä Maaseudun tulevaisuuden verkkosivuilla. Käytännön yhteistyö alkaa vuoden 2021 puolella. 

 • Urheilussa Yle tekee laajasti kaupallisen median kanssa yhteistyötä sekä uutishankinnassa että -vaihdossa. Miesten jalkapallon MM-kisoista 2026 tehtiin sopimus yhteishankintana Telian ja MTV Oy:n kanssa. 

 • Svenska Ylen, HSS Median, KS Median ja Åbo Underrättelserin kanssa käynnistettiin hanke yhteisen verkkokielenhuollon kehittämiseksi. 

 • Kevään 2021 kuntavaaleissa suomenruotsalaisilla medioilla on mahdollisuus käyttää Svenska Ylen kehittämää Valkompassen-vaalikonetta. Lisäksi Svenska Yle käynnisti oppimiseen liittyvän pilotin yhteistyössä muun muassa KSF-median kanssa.

 • Monivuotinen yhteistyö medianäytön mittausmenetelmien kehittämiseksi jatkuu Media Metrics Finland -osakkuusyhtiössä, johon kuuluvat Ylen lisäksi Alma Media, MTV ja Sanoma Media Finland. Media Metrics Finland hallinnoi toimialan yhteistä internetin yleisömittausta FIAMia (Finnish Internet Audience Measurement), joka otettiin myös Ylessä käyttöön vuoden 2020 aikana. 

 • Neuvottelut ja selvitykset yhteisen valtakunnallisen mediatunnuksen luomiseksi jatkuivat, mutta päätöksiä hankkeessa ei vielä tehty. Niin sanotun Media-avaimen avulla käyttäjä voisi kirjautua yhdellä tunnuksella eri mediapalveluihin.

 •  Yle tekee yhteistyötä myös audion aseman vahvistamiseksi kotimaassa. Ylen ja kaupallisten radioiden (RadioMedia) yhteisellä Radiot.fi-palvelulla oli yli 100 000 käyttäjää viikoittain. Palvelun mobiilisovellukset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2020 ja palvelun kuuntelukokemusta autoissa kehitettiin. 

 • Yle on avannut myös arkistojaan ulkopuolisten käyttöön. Ylen arkistomyynti lisensoi ammattikäyttöön muun muassa radio- ja tv-ohjelmia ja niiden osia, Ylen omistamia elokuvia, valokuvia ja äänitehosteita. Osan Ylen Elävässä arkistossa ja Areenassa julkaistuista videoista ja audioista voi upottaa myös muille verkkosivuille, muun muassa blogeihin ja osaksi journalistista sisältöä. Yle Arkiston kokoelmista julkaistaan arkistoaineistoa, kuten valokuvia, äänitehosteita ja filmimateriaalia vapaasti käytettäväksi.

Teknologian vastuullinen käyttö

 • Yle käyttää teknologiaa ja keräämäänsä dataa vastuullisesti ja eettisesti. 

Suomalaisten ulottuvilla on globaalisti valtava tarjonta erilaisia mediasisältöjä ja verkkopalveluja, jotka älypuhelimien ja muiden kannettavien laitteiden myötä kulkevat käyttäjänsä mukana.

Koronapandemia edisti digitaalisten palvelujen ja uuden teknologian käyttöönottoa ja kehitystä maailmanlaajuisesti. Etä- ja hajautetut tuotannot yleistyivät mediateknologiaa hyödyntävien toimijoiden keskuudessa ja etätyöratkaisujen käyttö laajeni vauhdikkaasti.

Muuttuva toimintaympäristö ja teknologian muutoksista nousevat haasteet näyttäytyvät paitsi riskeinä myös mahdollisuuksina. Mediankäytössä tapahtuneisiin muutoksiin olemme vastanneet monella tavoin. Olemme esimerkiksi:

 • kehittämässä Yle Areenaa ja uudistamassa yle.fi-palvelua. Digitaalisten palvelujen ja lineaaristen radio- ja tv-kanavien uudistusta jatketaan siten, että se tukee molempien vahvuuksia.

 • hyödyntäneet dataa ja tekoälyä sisältöjen ja palvelujen kehityksessä julkisen palvelun periaatteiden mukaisesti. Datan ja teknologian hyödyntämisessä panostamme läpinäkyvyyteen. Tavoitteenamme on henkilökohtaisen palvelun parantaminen.

 • laajentaneet Ylen televisiokanavien teräväpiirtolähetysten näkyvyyttä antenniverkossa kattamaan koko Suomen

 • kehittäneet uudenlaisia kerronta- ja julkaisutapoja, joissa hyödynnetään dataan ja tekoälyyn perustuvia työkaluja, kuten pelillisiä uutiskerronnan muotoja ja Voitto-robotin tuottamia automatisoituja sisältöjä. 

 • jatkaneet uuden teknologian, kuten 5G-pohjaisen siirtoteknologian, robotiikan, lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalisen todellisuuden (VR) kokeiluja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

Teknologian käyttöön liittyvät eettiset riskit arvioidaan osana riskienhallintaa. Tätä varten kehitämme eettistä riskimallia osana teknologian kehitystyötä. Riskimalli otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.

Vastuullinen työnantaja

 • Kehitämme henkilöstön monimuotoisuutta, ilmapiiriä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia.  

 • Rakennamme hyvää johtajuutta, henkilöstökokemusta ja työyhteisön toimivuutta. 

 • Pidämme huolen siitä, että henkilöstön taidot ja osaaminen sekä organisaation kyvykkyys vastaavat muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. 

Henkilöstöön liittyvän tavoitteen onnistumista mitataan henkilöstökyselyssä innostumisindeksillä ja suositteluindeksillä. Tavoitteena on, että innostumisindeksi kehittyy vuosittain 0,08 yksikköä. Vuonna 2020 suositteluhalukkuus nousi edellisestä vuodesta. Samoin vuoteen 2019 verrattuna henkilöstötyötyytyväisyys parani alkuvuodesta 2020, mutta laski loppuvuodesta jääden kuitenkin yli vuoden 2019 tason.

Lue lisää: Yleläisten avainluvut

Sisältö muilla kielillä