Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Vastuullisuuden johtaminen 2020 ja Ylen sitoumukset

Ylen johtoryhmä vastaa operatiivisesta toiminnasta ja strategisesta johtamisesta. Johto ohjaa myös sitä, miten vastuullisuustavoitteita toteutetaan arjessa ja miten tavoitteiden saavuttamista mitataan.

Hallitus hyväksyi Ylen yhteiskuntavastuun periaatteet 13.3.2019. Vastuullisuuden kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista vastaa yhtiön lakiosasto.

Vastuullisuustavoitteiden toteutumista seurataan pienryhmissä, jotka raportoivat vastuullisuuden ohjausryhmälle

Ympäristövastuun tukena toimii 2–4 kertaa vuodessa kokoontuva ympäristöohjausryhmä, johon kuuluu eri vastuualojen asiantuntijoita. Ylen johtoryhmää ympäristöohjausryhmässä edustaa yhtiön teknologia- ja kehitysjohtaja.

Yle seuraa laadullisten ja määrällisten mittareiden avulla sekä sisäisin ja ulkoisin tarkastuksin, että yhtiön tavoitteet toteutuvat.

Sitoumukset

Yle on ollut vastuullisen yritystoiminnan verkoston FiBS ry:n jäsen vuodesta 2011.

Yle liittyi vuonna 2020 mukaan YK:n Global Compact -yritysvastuuhaasteeseen, jolla edistetään YK:n kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

Yle noudattaa toimipisteissään WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää, jonka tavoitteena on pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä. Kuulumme myös Ilmastokumppanien verkostoon.

Raportointiperiaatteet ja raportin rajaus

Ylen vuosi 2020 -sivustolta löytyvä vastuuraportti kertoo Ylen yhteiskuntavastuun periaatteista, tavoitteista ja toimintatavoista taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmasta.

Raportointi nojaa soveltuvin osin Global Reporting Initiative (GRI G4) raportointiohjeistoon sekä erityisesti median yhteiskuntavastuuta koskevan GRI Media Sector Supplements -liitteen suosituksiin.

Raportointi käsittelee Ylen toimintaa julkisen palvelun yleisradioyhtiönä kotimaassa painottaen median vastuullisuuden erityispiirteitä sisältöjen ja palvelujen tuottajana sekä media-alan toimijana.

Ympäristövastuun tiedot koskevat Ylen oman toiminnan vaikutuksia. Energiankulutuksen tunnusluvut koskevat Ylen omistuksessa olevia kiinteistöjä, sillä vuokratiloista kaikkia seurantatietoja ei ole saatavilla.

Ylen yhdeksäs vastuuraportti

Kerromme yhteiskuntavastuustamme pääosin verkkosivuilla.

Yle on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2012 lähtien. Vuotta 2020 koskeva kertomus on järjestyksessä yhdeksäs. Raportointi vastaa GRI-ohjeiston peruslaajuutta (Core).

Aiempien vuosien vastuuraportteja ja GRI-taulukoita löytyy Ylen vuosikertomusten sivulta.

Lisätiedot:

Vastuullisen toiminnan päällikkö Irene Tommiska-Jarva, irene.tommiska-jarva@yle.fi 

Sisältö muilla kielillä