Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Työhyvinvointi ja tasa-arvo 2020

Työtyytyväisyys pysyi poikkeuksellisena vuotena hyvällä tasolla.

Seurasimme yleläisten kokemuksia työn ja arjen sujuvuudesta kolmen kuukauden välein YlePulssi-kyselyllä. Tulokset kertovat, että poikkeustilassa työskenteleminen sujui pääosin hyvin. 

Ylläpitääksemme hyvinvointia ja työvirettä poikkeustilanteessa vahvistimme esihenkilöiden etäjohtamistaitoja. Lisäksi tarjosimme erilaisia valmennuksia, webinaareja ja tietoiskuja kaikille yleläisille. 

Työtyytyväisyys pysyi henkilöstökyselyiden mukaan varsin hyvällä tasolla. Vuosittaisessa Hyvä Työpäivä Ylessä -kyselyssä syksyllä Yle sai kokonaisarvosanaksi 3,76 asteikolla 1–5, mikä on hieman edellisvuotta korkeampi.

Yleläiset ovat olleet pääosin erittäin tyytyväisiä oman esihenkilön työskentelyyn, ja luottamus johtoon kasvoi edelleen. Tulevaisuudessa keskitymme entistä enemmän siihen, miten työn arjessa löytyisi aikaa oppimiselle. Sovimme tiimeissä tapoja ja pelisääntöjä työn kuormittavuuden vähentämiseksi.

Ylex: toimituksessa.
Kuva: Ilmari Fabritius
Kuvituskuva Ylen ulkotuotannosta.
Kuva: Ilmari Fabritius
Kuvituskuva Ylen Plusdeskistä.
Kuva: Ilmari Fabritius

Teemme työtä tasa-arvon eteen

Tasa-arvo vaatii käytännön tekoja. Esimerkiksi viime vuonna Ylen työnhakulomakkeilta poistettiin ikää ja sukupuolta koskevat tiedot ja viimeisiäkin sukupuolittuneita tehtävä- tai roolinimikkeitä on ryhdytty muuttamaan sukupuolineutraaleiksi. 

Sukupuolten tasa-arvo toteutuu Ylessä varsin hyvin. Sukupuolijakauma Ylessä on tasainen, mutta jotkin pienimmät ammattiryhmät ovat nais- tai miesvaltaisia. Esimerkiksi teknisissä tehtävissä toimii edelleen lähinnä miehiä, hallinnon alalla naisia.

  • Vakituisista yleläisistä naisia oli tarkalleen puolet.

  • Toimittajista naisia on 55 % ja tuottajista 61 %.

  • Ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella, jolla työskentelee kolme neljäsosaa yleläisistä, naisten keskipalkka oli 99,3 % miesten keskipalkasta.

  • Koko henkilöstön tasolla naisten keskipalkka oli 97,2 prosenttia.

Työyhteisön moninaisuus on muutakin kuin laaja ikärakenne tai sukupuolten moninaisuus, tasa-arvo koskettaa myös esimerkiksi kulttuurista taustaa ja kieltä.

Ylellä tarjotaan harjoittelupaikkoja vuosittain toimintarajoitteisille tai maahanmuuttajataustaisille nuoria, jotka opiskelevat tai suunnittelevat hakeutuvansa media-alan opintoihin. 

Sisältö muilla kielillä