Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Henkilöstön avainluvut 2020

Henkilöstön avainluvut 2020 (suluissa vuosi 2019)

2 885 vakituista yleläistä
vuoden lopussa (2 847)

48,5 vuotta
vakituisen henkilöstön keski-ikä (49)

3 296 htv
kaikissa työsuhteissa yhteensä (3 304)

152 uutta vakituista työsuhdetta
alkoi vuoden aikana (146)

59 % uusista työntekijöistä
suoraan sisältöihin liittyviin tehtäviin (77)

114 vakituista työsuhdetta päättyi
vuoden aikana (146), joista 66 eläkkeelle siirtymisen vuoksi (59)

4264 eri henkilölle
freelancer-palkkioita vuoden aikana (4 319)

78 työtapaturmaa
vuoden aikana (47)

25 947 päivää
olimme sairaana (24 359)

8 pv/hlö
sairauspoissaolopäivää suhteutettuna henkilömäärään (7,5)

6,3 päivää
poissaolon keskimääräinen pituus (5,3)

50 % naisia
vakituisista yleläisistä (50)

naisten keskipalkka 99,3 %
miesten keskipalkasta ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella, jolla työskentelee kaksi kolmasosaa yleläisistä (99,9)

naisten keskipalkka 97,2 %
miesten keskipalkasta koko Ylessä (97,7)

98 % vakituisista yleläisistä
työehtosopimuksen piirissä (98). Työehtosopimusten soveltamisalojen ulkopuolelle jää yhtiön johto.

Henkilöstön määrän kehitys 2011-2020

  1. Vakituinen, lkm
  2. Kaikki työsuhteet, htv
Vakituinen, lkm Kaikki työsuhteet, htv
Vuosi 2020 2885 3296
Vuosi 2019 2847 3304
Vuosi 2018 2811 3309
Vuosi 2017 2786 3333
Vuosi 2016 2951 3490
Vuosi 2015 3043 3555
Vuosi 2014 3163 3695
Vuosi 2013 3173 3715
Vuosi 2012 3103 3656
Vuosi 2011 3092 3699

Kuukausipalkkaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2020

Ylen kuukausipalkkaisen henkilöstön sukupuolijakauma on tasainen kaikissa ikäryhmissä. Eniten Ylessä työskentelee 45–59-vuotiaita.

Palkitseminen Ylessä

Palkitseminen on Ylen hallituksen hyväksymien palkitsemislinjausten sekä valtio-omistajan omistajapoliittisten linjausten mukaista.

Ylessä palkitsemisen lähtökohtina ovat avoimuus, kohtuullisuus ja tuloksellisuus.
Vuonna 2020 tulos- ja kannustepalkkioita maksettiin Ylessä yhteensä 2 615 038 euroa, mikä on 1,4 % yhtiön koko palkkasummasta.

Vuonna 2020 Yle maksoi tulospalkkioita vuoden 2019 asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella 

  • johtoryhmälle 229 837 euroa

  • muille tuloskortin piirissä oleville 1 387 872  euroa. 

Muita kannustepalkkioita Yle maksoi vuonna 2020 yhteensä 997 329 euroa.

Sisältö muilla kielillä