Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Toimitusjohtajan katsaus 2020

Merja Ylä-Anttilan potretti.
Kuva: Kimmo Räisänen / Yle

Poikkeusvuosi opetti uusia vastuullisia toimintamalleja

Koronapandemian leimaama vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monin tavoin. Uudesta tilanteesta selviäminen edellytti monia muutoksia niin Ylen toimintaan kuin yleisöjenkin tottumuksiin. Yle onnistui hyvin strategisissa tavoitteissaan ja vahvisti yleisösuhdettaan huolimatta vaikeasta tilanteesta.

Suomalaisista 96 prosenttia käytti vähintään yhtä Ylen palvelua viikoittain ja kiinnostus Ylen sisältöihin niin lineaarikanavilla kuin Yle Areenassakin kasvoi. Yleä pidetään myös hyvin vastuullisena toimijana: 88 % vastaajista piti Yleä erittäin vastuullisena tai vastuullisena (Ylen arvo suomalaisille, 2020, IRO Research Oy).

Yle teki lukuisia merkittäviä muutoksia sisältötarjontaansa pandemian aiheuttamien rajoitusten takia.  Toimenpiteissä huomioitiin yleisöjen muuttuneet tarpeet, suurten urheilu- ja kulttuuritapahtumien peruuntuminen sekä kotimaisen luovan alan tilanne.

Yle kehitti uusia ohjelmaformaatteja, jotka mahdollistivat yhteisöllisiä virtuaalisia tapahtumia ja loivat samalla työtilaisuuksia luovan alan tekijöille yhteistyössä kulttuurialan, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Uusi konsepti Yle Olohuone tarjosi tv:ssä musiikkia, viihdettä ja kulttuuria virtuaalisesti yli 70 kotimaisen artistin voimin. Lisäksi kotimaisen musiikin osuutta radiokanavilla kasvatettiin merkittävästi.

Yle välitti valtioneuvoston ja viranomaisten tiedotustilaisuudet suorina lähetyksinä ja tarjosi lähetyssignaalin myös muiden tiedotusvälineiden käyttöön. Lisäksi Yle käynnisti uutisten erikoislähetykset televisiossa, radiossa ja Yle Areenan kautta. Suoria uutislähetyksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 700, yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Yle uutisoi koronatilanteesta suomen ja ruotsin lisäksi myös viittomakielellä, selkosuomeksi, saamen kielillä, venäjäksi ja englanniksi sekä keväällä uutena palveluna myös arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja persiaksi.

Henkilöstön suojaamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Ylen hyvän digitaalisen valmiuden takia tehokas etätyöskentely oli mahdollista ja suuri osa henkilöstöstä siirtyi etätyöskentelyyn. 

Yle käynnisti kotimaisten tuotantoyhtiöiden ja Apfi ry:n (Audiovisual Producers Finland) kanssa luovan alan vastuullisuusmallin kehitystyön. Yhteistyössä laadittava malli kannustaa vastuullisuusajattelun kehittämiseen ja tuo alalle yhteisiä pelisääntöjä. 

Riippumattomuus ulkoisista vaikutusyrityksistä ja sananvapauden puolustaminen ovat keskeisiä arvoja Ylelle. Vastuullisuustyömme osana arvioimme ulkopuolisen tutkijan avulla näiden toteutumista.

Vuonna 2020 riippumattomuusselvityksen toteuttivat filosofian maisteri Juhani Pekkala ja oikeustieteen tohtori, työelämäprofessori Hannele Pokka. Osana selvitystä saatiin myös suosituksia uusista toimintamalleista, joilla edistetään henkilöstön osaamista ja jaksamista vaikeissa painostustilanteissa. 

Kehitämme vastuulisuuteen liittyvää osaamista jatkuvasti. Vuonna 2020 lähdimme mukaan YK:n Global Compact  -yrityshaasteeseen ja sitouduimme sen 10 periaatteeseen, joilla edistetään YK:n kestävän kehityksen periaatteiden vaikutuksia yhteiskunnassa.

Vuosi 2020 oli monin tavoin raskas, mutta ilahduttavan hyvin olemme pystyneet vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Olemme oppineet tekemään töitä fyysisesti etäällä mutta henkisesti lähellä. Hyvä työilmapiiri kantaa vaikka tiimi on tavoitettavissa vain ruudun läpi. Yle on osoittanut sopeutumiskykyä, ketteryyttä ja yleisöjen ymmärrystä. Kuten strategiassa todetaan: Yle, kaikille yhteinen, jokaiselle oma.

Merja Ylä-Anttila

Toimitusjohtaja

Sisältö muilla kielillä