Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Palvelumme erityis- ja vähemmistöryhmille 2020 

Laki antaa Ylelle tehtäviä, jotka liittyvät yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen. 

Ylen tavoitteena on tukea koko väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja siitä käytävään keskusteluun sekä yhteisiin kokemuksiin. 

Vuonna 2020 käynnistimme maahanmuuttajille ja muille suomea ja ruotsia opiskeleville kielen oppimista ja mediasisällön seuraamista tukevan Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan -palvelun. Mediasisältöjen kautta tapahtuva kielen oppiminen edesauttaa integroitumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Nainen katsoo Yle Kielikoulua pad-laitteen näytöltä.

Ylen saavutettavuutta lisäävät palvelut

Palveluidemme saavutettavuutta lisäävät käännös- ja ohjelmatekstitykset, kuvailutulkkaukset ja äänitekstitykset

Palveluitamme kielivähemmistöille ovat uutiset ruotsin ja saamen, romanin, karjalan ja viittomakielellä sekä englanniksi, latinaksi, venäjäksi ja selkosuomeksi. 

Vuonna 2020 tuotimme

  • 211 tuntia viittomakielisiä sisältöjä tv:ssä ja Areenassa: mm. korona-ajan erikoislähetyksiä, A-studion jaksoja, Eduskunnan kyselytunnit, tasavallan presidentin uudenvuoden puheen sekä lastenohjelmistoa. Uutena viittomakielisenä lähetyksenä käynnistimme keskusteluohjelman Mikaela ja Thomas. Itsenäisyyspäivän juhlalähetys tulkattiin sekä suomen- että suomenruotsalaisella viittomakielellä.

  • 85 tuntia kuvailutulkkauksia sarjoihin sekä draama- ja dokumenttielokuviin 

  • 46 tuntia Yle Uutisia selkosuomeksi tv:ssä ja Areenassa ja radiossa

  • 26 tuntia Yle Uutisia selkoruotsiksi radiossa

  • 181 tuntia Oddasat-ohjelmaa televisiossa ja Areenassa

  • 28 tuntia Novosti Yle -ohjelmaa televisiossa ja Areenassa

  • 13 tuntia Romano mirits -ohjelmaa radiossa

  • 18 tuntia Yle News -ohjelmaa radiossa

Monimuotoisuus tarjonnassamme tarkoittaa sitä, että kieli- ja kulttuurivähemmistöt sekä aistivamman tai muun toimintarajoitteen takia heikommassa asemassa olevat tulevat tasavertaisesti kohdelluiksi. 

Erityisesti koronapandemian aikana saavutettavan viestinnän tarve on ollut suuri, ja ajantasaista ja luotettavaa tietoa on ollut tärkeä saada yhdenvertaisesti. Vuonna 2020 teimmekin lisäpanostuksia erityisesti suoratekstityksiin sekä viittomakielen tulkkauksiin.

Suoratekstitimme ja tulkkasimme viittomakielelle kansalaisten terveyden kannalta keskeiset suorat lähetykset kuten hallituksen tiedotustilaisuudet ja muut koronaan liittyvät erikoislähetykset. Uutisoimme koronaepidemiasta myös arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja persiaksi.

Viittomakielistä palvelua paransimme laajentamalla Chabla-videopuhelusovelluksen koskemaan myös teknistä neuvontaamme. Chabla mahdollistaa kuurojen asioinnin viittomakielellä Ylen asiakaspalveluun.

Viittomakieliset voivat ottaa yhteyttä Yleen videopuhelulla - Toista Yle Areenassa

Vuoden 2020 aikana lisäsimme myös kuvailutulkattua tarjontaamme. Kuvailutulkattuina julkaistaan erityisesti uudet draama- ja dokumenttielokuvat sekä joitakin draamasarjoja. Kuvailutulkkauksia julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Sisältö muilla kielillä