Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2020

Arvomme suomalaisille 2020

Yle seuraa strategisia tavoitteitaan ja suomalaisten käsityksiä yhtiön toiminnasta säännöllisesti tehtävillä yleisötutkimuksilla.

Vuonna 2020 suomalaisten arviot Ylen yhteiskunnallisesta tärkeydestä sekä onnistumisesta julkisen palvelun tehtävässä vahvistuivat.

Ylen asiakkuustavoitteet 2020

 1. Tavoitamme kaikki suomalaiset (viikon aikana - tavoite 95 %) Tulos: 96 %
 2. Yle on henkilökohtaisesti tärkeä (tavoite 7,5/10) Tulos: 7,3
 3. Suomalaiset arvostavat Yleä (tavoite 8/10) Tulos: 8,4

Arvomme suomalaisille 2020

 • 85 % suomalaisista pitää Ylen sisältöjä ja palveluja kiinnostavina

 • 86 % suomalaisista luottaa Yle Uutisiin

 • 60 % piti Yleä ykkösuutistoimijana Suomessa

 • 71 % suomalaisista luottaa Yleen erittäin tai melko paljon, 21 % luottaa erittäin paljon

 • 77 % suomalaisista kokee saavansa vastinetta Yle-verolle erittäin hyvin tai melko hyvin

 • arvosana 4,71 julkisen palvelun tehtävien hoidosta (asteikolla 1–6)

 • arvosana 4,49 suomenruotsalaisilta Svenska Ylen julkisen palvelun tehtävien hoidosta (asteikolla 1–6)

Kotimaiset sisällöt ja tiedonvälitys kriisitilanteissa koetaan tärkeiksi

Ylen tehtävistä suomalaiset kokevat erityisen tärkeäksi kotimaiset sisällöt, joita voi seurata omalla äidinkielellä sekä sen, että Yle välittää tietoa kriiseistä ja onnettomuuksista. Tärkeänä pidetään myös tiedon luotettavuutta ja sitä, että Ylen sisällöt ja palvelut löytyvät helposti. 

Suomalaiset pitivät myös tärkeinä sitä, että Yle:

 • tarjoaa korkeatasoisia kulttuurikokemuksia kaikille tulotasosta ja varallisuudesta riippumatta

 • tuottaa korkeatasoisia lastenohjelmia ja palveluja lapsille

 • auttaa ymmärtämään paremmin Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia

 • Yle tarjoaa palveluja myös erityisryhmille

 • kohtaa monenlaisia näkemyksiä, maailmankuvia ja eri tavalla ajattelevia ihmisiä

 • oppii nykyaikana tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä voi kartuttaa yleissivistystä.

Enemmistö suomalaisista pitää Yleä vastuullisena ja vähintäänkin melko avoimena. Lisätietoa vastaajat toivovat muun muassa sisältöihin liittyvistä valinnoista, yhtiön toiminnasta yleensä sekä Yle-veron käytöstä.

Miten hyvin Yle on onnistunut kokonaisuutena julkisen palvelun tehtävässään 2019–2020

Suomalaisista 91 prosenttia oli sitä mieltä, että Yle onnistui julkisen palvelun tehtävässään vuonna 2020.

Suomalaisten luottamus Yleen vuosina 2019 ja 2020

Suomalaisten luottamus Yleen nousi vuosina 2019 ja 2020.

Lähteet:
KMK-tutkimus 2020, Taloustutkimus
Ylen arvo suomalaisille 2020, IRO Research Oy
Ylen arvo suomenruotsalaisille 2020, IRO Research Oy

Sisältö muilla kielillä