Hyppää pääsisältöön

Hyvin sanottu

Liittymisen pelisäännöt

Mitä hankkeessa mukana olevilta odotetaan?

Jokainen hankkeeseen osallistuja on vastuussa siitä, että Hyvin sanottu -hankkeen toimintaperiaatteita noudatetaan kaikessa mikä liittyy hankkeeseen. Jokainen hankkeeseen osallistuja ideoi hankkeeseen sopivia toimia sekä itsenäisesti että mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeeseen osallistuja informoi omista hankkeeseen liittyvistä toimistaan Ylelle ja Erätauko-säätiölle esimerkiksi yhteisten tapaamisten aikana tai ilmoittamalla suunnitelmistaan sähköpostiosoitteeseen: hyvinsanottu@yle.fi

Mihin sitoudun hankkeessa?

Hankkeeseen sitoutuvien toivotaan tekevän hankkeeseen liittyviä konkreettisia tekoja. Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat hankkeen toimintaperiaatteisiin ja yhteisiin tavoitteisiin siksi ajaksi, kun ovat hankkeessa mukana. Hanke on kokonaisuudessaan viisivuotinen (2021–2026).

Miten voin käyttää hankkeen nimeä ja brändiä?

Kaikki mukaan ilmoittautuneet tahot voivat käyttää Hyvin sanottu -hankkeen nimeä ja brändiä sitouduttuaan hankkeen yhteisiin tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Tarkempiin kysymyksiin saat apua osoitteesta hyvinsanottu@yle.fi

Miten voin käyttää Hyvin sanottu -logoa ja visuaalista ilmettä?

Logon käytön edellytyksenä on hankkeen arvojen noudattaminen. Arvoihin kuuluu, että logoa ei käytetä suorissa markkinointitarkoituksissa. Kumppanit eivät saa muokata Hyvin sanottu -hankkeen visuaalista ilmettä merkittävästi ilman Ylen lupaa.

Miten hankkeeseen pääsee mukaan?

Hankkeeseen pääsee mukaan kertomalla ajatuksistaan ja toimistaan hankkeen sähköpostiosoitteeseen: hyvinsanottu@yle.fi. Mukaan haluavat tahot sitoutuvat hankkeen tavoitteisiin ja periaatteisiin ilmoittautumislomakkeella, joka toimitetaan yhteistyökumppanille yhteisten keskusteluiden jälkeen.  

Millä ehdoilla yhteistyökumppanit näkyvät Yle sisällöissä?

Yle vastaa hankkeen sivuilla ja muissa Ylen kanavissa julkaistavasta sisällöstä ja noudattaa julkaisemisessa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa samoja journalistisia periaatteita (Journalistin ohjeet) ja ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiä ohjeita kuin muussakin julkaisutoiminnassaan. 

Päätösvalta Ylen sisällöistä on Ylellä. Ylen journalistinen itsenäisyys ja riippumattomuus  on säilytettävä myös yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaessa ja erityisesti tuotettaessa yhteistä sisältöä Ylen palveluihin. Hankkeesta julkaistavista sisällöistä päättävät vastaavat toimittajat. 

Miten yhteistyökumppanit voivat toimia keskenään?

Hyvin sanottu -hankkeen alla voi olla myös tapahtumia ja sisältöjä, joiden järjestelyissä Ylellä ei ole roolia. Hankkeessa mukana olevat tahot vastaavat itse niistä Hyvin sanottu -hankkeeseen liittyvistä tapahtumista tai sisällöistä sekä mahdollisista niihin liittyvistä yhteistyösopimuksista, joissa Yle ei ole mukana. Yhteistyökumppanin vastuulla on valvoa, että sisällöt tai tapahtumat toteuttavat Hyvin sanottu -hankkeen pelisääntöjä ja tavoitteita.  

Minkälaiset säännöt koskevat mainostamista Hyvin sanottu -hankkeessa.

Hyvin sanottu -hankkeessa noudatetaan Yle-lain mainonta- ja sponsorointikielto 12 §:ssä.

Ylen sisältöjä ei saa käyttää tuomaan näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden tuotteille tai palveluilla eikä myöskään yhteistyökumppanin brändimarkkinointiin.  Traficom valvoo mainonta- ja sponsorointikieltojen noudattamista

Mitä jos rikkoo hankkeen periaatteita vastaan?

Jos yhteistyökumppani rikkoo toiminnassaan Hyvin sanottu -hankkeen tavoitteita ja periaatteita vastaan, voidaan kumppanille osoittaa varoitus toiminnasta. Jos kumppani ei muuta tai korjaa toimintaansa varoituksesta huolimatta, voidaan rikkomusten jatkuessa kumppani erottaa hankkeesta. Vakavissa tapauksissa hankkeen vetäjällä on oikeus päättää yhteistyökumppanin kanssa välittömästi. 

Erätauko-säätiön rooli ja tuki Hyvin sanottu -hankkeessa

Halutessanne voitte käyttää Erätauko-keskustelumenetelmää hankkeeseen liittyvissä toiminnoissanne. Mikäli toivotte koulutusta ja perehdytystä Erätauko-menetelmän osalta, voitte olla yhteydessä suoraan Erätauko-säätiöön (laura.arikka@eratauko.fi).

Lisätietoja Erätauosta: eratauko.fi