Hyppää pääsisältöön

Euroviisut 2022

Tietosuojaseloste, Yleisradio Oy, Viisukupla - Eurovisionsbubblan

1. Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy

Uutiskatu 5, PL 16, 00024 Yleisradio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Monica Eklund, Viisukupla - Eurovisionsbubblan -ohjelman tuottaja, postiosoite: Yleisradio Oy, PL 14, 00024 Yleisradio, puhelin: (09) 14 801, tietosuoja@yle.fi

Kirsi Hietanen, tietosuojavastaava, postiosoite: Yleisradio Oy, PL 16, 00024 Yleisradio, puhelin: (09) 14 801, tietosuoja@yle.fi

3. Rekisterin nimi

Viisukupla - Eurovisionsbubblan -ohjelman tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Viisukupla-lähetyksen liveyleisön kerääminen.

Viisukupla käyttää tietoja vain ohjelman yleisön hankkimiseen. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee Viisukuplan toimitus.

7. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottajalta pyydetään Ylen yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilö voi halutessaan antaa muita tietoja itsestään, kuten esimerkiksi perustella, miksi juuri hän olisi sopiva henkilö osallistumaan sisällön tuotantoon. Henkilöillä on mahdollisuus myös anonyymiin yhteydenottoon tai palautteenantoon.

Yle voi ottaa käyttäjään yhteyttä sähköpostitse, mikäli yhteydenottaja on toimittanut Ylelle sähköpostiosoitteensa tai muulla tavoin, mikäli henkilö on antanut Ylelle muita yhteystietojaan.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika on maksimissaan kolme vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä toimii käyttäjä itse. Käyttäjä määrittelee, mitä tietoja hän vapaaehtoisesti itsestään antaa.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yle ei luovuta tietoja eteenpäin.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella ja tämän alueen maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Joissain tapauksissa verkkopalvelumme toteuttamiseen saatetaan käyttää myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia. Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen ja ottamalla käyttöön tarvittavat lisäsuojatoimet.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Rekisteröity voi käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan lähettämällä pyynnön Ylen tietosuojasivuston kautta osoitteessa https://yle.fi/tietosuoja Pyynnön lähettämisen yhteydessä pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.