Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2021

Talouden luvut 2021

Ylen talous pysyi vakaana, vaikka toinen koronapandemiavuosi vaikutti edelleen merkittävästi Ylen toimintaan ja vaati poikkeusjärjestelyjä tuotannoissa sekä muussa toiminnassa.

Yleisradion rahoitus muodostuu yleisradioveron tuotoista. Verotuotolla rahoitetaan Ylen sisällöt sekä televisiossa, radiossa että verkossa. Vuonna 2021 käytimme kaikista varoista 80 % sisältöjen ja palvelujen tekemiseen suomalaisille.

Liikevaihto oli 499,9 miljoonaa euroa (487,6)

Kasvua edelliseen vuoteen 2,5 %


Tilikauden tulos vuonna 2021 oli –5,7 miljoonaa euroa (7,2). Ylen tulos vaihtelee vuosittain, mutta vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee hallintoneuvoston linjausten mukaisesti kattaa toisensa siten, että talous pysyy pitemmällä aikajänteellä tasapainossa.

Kaikki kulut yhteensä 508,2 miljoonaa euroa (483,1)

Kasvua edelliseen vuoteen 5,2 %

Yle on merkittävä luovan alan moottori ja rahoittaja. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 22,6 miljoonaa euroa korvauksia musiikin tekijöitä sekä äänilevytuottajia ja esiintyviä taiteilijoita edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Esitysoikeusmaksuja, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja maksettiin vuonna 2021 14,8 miljoonaa euroa (14,5).

Ylen kulurakenne 2021, yht. 508,2 miljoonaa euroa

 1. 78% Sisällöt ja palvelut 405 milj. €
 2. 11% Teknologia ja infra 54,3 milj. €
 3. 6% Yhteiset toiminnot 24,5 milj. €
 4. 5% Poistot käyttöomaisuudesta 20,7 milj. €
 5. 0% Myyntitoiminta 3,7 milj. €

Sisällöt ja palvelut 2021, yht. 405,0 miljoona euroa

 1. 32% Valtakunnalliset ja alueelliset uutiset ja ajankohtaiset 131,2 milj. €
 2. 20% Kulttuuri ja viihde 81,4 milj. €
 3. 15% Asia 60,0 milj. €
 4. 13% Draama 51,1 milj. €
 5. 12% Urheilu 48,0 milj. €
 6. 8% Lapset ja nuoret 33,3 milj. €

Tutki Ylen taloutta! Näin käytimme määrärahamme vuonna 2021

   • Palkat 183,0 miljoonaa euroa

    Vuoden lopussa Ylessä työskenteli vakituisessa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa 2 942 henkilöä

    Vakituisten työsuhteiden määrä jakautuu naisten ja miesten kesken tasan 50-50

    Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista oli 46,4 prosenttia

   • Palkkiot 11,4 miljoonaa euroa

    Yle työllistää oman henkilöstön lisäksi osaajia kymmeniltä eri aloilta - ohjelmantekijöistä muusikoihin, säveltäjiin, käsikirjoittajiin, näyttelijöihin ja tuotantotekniikan ammattilaisiin

    Kaikissa työsuhteissa kertyi henkilötyövuosia keskimäärin yhteensä 3 361 henkilötyövuotta

   • Eläkekulut 34,4 miljoonaa euroa

    Ylen vakituisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden eläke-etuuksia hoitaa Yleisradion eläkesäätiö

   • Muut henkilösivukulut 6,8 miljoonaa euroa

    Sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut, ym.

   • Kotimaiset 36,6 miljoonaa euroa

    Kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä Yle hankkii etupäässä draamaa, viihdettä, dokumentteja ja asiasisältöjä

   • Ulkomaiset ja urheilu 26,4 miljoonaa euroa

    Ulkomaisista hankintaohjelmista lähes puolet oli peräisin riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä ja neljännes muilta yleisradioyhtiöiltä

    Suuret urheilutapahtumat, kuten jalkapallon EM-kilpailut ja Tokion olympialaiset, tavoittivat miljoonia suomalaisia Ylen tv-kanavilla

    Yle tuo urheilutarjonnassaan esille myös harrastajamääriltään pienempiä lajeja ja edistää niiden näkyvyyttä. Edustettuina on yli sata lajia

   • ICT- ja tuotantotekniikka 12,5 miljoonaa euroa

    Ohjelmistolisenssit, ICT- ja tuotantotekniikka

   • Rakennukset ja rakennelmat 5,4 miljoonaa euroa

    Rakennukset koostuvat pääasiassa Pasilan toimitiloista

   • Musiikin esityskorvaukset 22,6 miljoonaa euroa

    Musiikin esitys- ja tekijänoikeuskorvaukset

    Korvaukset musiikin tekijöitä sekä äänilevytuottajia ja esiintyviä taiteilijoita edustaville yhteisvalvontajärjestöille

   • Muut esityskorvaukset 14,8 miljoonaa euroa

    Muut esitys- ja tekijänoikeuskorvaukset

    Esitysoikeusmaksuja, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja

   • Ohjelmatoiminnan tuotantopalvelut 18,2 miljoonaa euroa

    Mm. kuvaus, leikkaus, grafiikka, järjestely, lavastus

   • Ohjelmatoiminnan muut palvelut 6,0 miljoonaa euroa

    Mm. käännös- ja dubbauspalvelut sekä haastattelu-, asiantuntija- ja avustajakorvaukset

   • Ohjelmatoiminnan tarvikkeet 2,7 miljoonaa euroa

    Mm. rekvisiittatarvikkeet, lavastustarvikkeet, puvuston tarvikkeet

   • Radiojakelu

    6 radiokanavaa ja alueellista ohjelmaa 18 eri alueella

    Valtakunnalliset ohjelmatunnit eri kanavilla yhteensä 44 252 tuntia ja alueelliset ohjelmatunnit 26 650 tuntia

    Radion ohjelmien kotimaisuusaste 99 prosenttia

   • TV-jakelu

    3 kanavapaikkaa: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem

    TV:n ohjelmatunnit yhteensä 18 874 tuntia, josta ensilähetyksiä oli 6 949 tuntia

    TV-lähetysten kotimaisuusaste oli 54 % ja eurooppalaisuusaste 87 %

   • Laajakaistajakelu

    Kaikki radio- ja tv-kanavat suoratoistoja Yle Areenassa

    Yle Areenassa vuoden 2021 aikana julkaistut videot yhteensä 43 360 kpl (15 352 tuntia) ja audiot 109 189 kpl (46 232 tuntia)

    Yle Areenassa oli kaikkiaan 1,2 miljardia käynnistystä video- tai audiotallenteisiin tai suoriin radio- ja tv-lähetyksiin eli keskimäärin yli kolme miljoonaa käynnistystä joka päivä

   • Teknologiapalveluostot 10,4 miljoonaa euroa

    Mediatuotannon siirtyminen IP-, ohjelmisto- ja pilvipohjaiseen teknologia-arkkitehtuuriin on kiihtynyt. Tämä näkyy myös Ylen teknologian uudistamisessa

   • Ohjelmistot ja ylläpito 12,5 miljoonaa euroa

    Ohjelmistolisenssit, ylläpito- ja tukimaksut, pilvipalvelumaksut

   • Teknologiakonsultointi 22,5 miljoonaa euroa

    Teknologia-asiantuntijatyö ja teknologiakonsultointi

   • Tietoliikennekulut 3,7 miljoonaa euroa

    Mobiilikulut ja muut tietoliikennemaksut

   • Maa- ja tilavuokrat 9,0 miljoonaa euroa

    Aluetoimituksia 25 eri paikkakunnalla Suomessa

    Maavuokrat pääosin Pasilassa

   • Muut vuokrat 3,0 miljoonaa euroa

    Mm. autojen leasing-vuokrat, ohjelmatuotantopaikkojen ja ohjelmatarvikkeiden vuokrat

   • LVIS-kulut 3,5 miljoonaa euroa

    Lämmitys, sähkö, jäähdytys, vesi

   • Muut kiinteistökulut 6,3 miljoonaa euroa

    Mm. siivous ja puhtaanapito, jätehuolto, vartiointi ja turvallisuus, kiinteistönhoitopalvelut, kiinteistöjen korjaukset ja huollot, kiinteistövero

   • Matkakulut 4,5 miljoonaa euroa

    Kotimaan ja ulkomaan matkalukut

   • Edustus- ja kokouskulut 0,9 miljoonaa euroa

    Tarjoilut ym.

   • Vapaaehtoiset henkilöstökulut 6,0 miljoonaa euroa

    Työterveyshuolto, henkilöstöruokailu, koulutus, ym.

   • Toimistokulut ja pienlaitehankinnat 3,0 miljoonaa euroa

    Mm. puhelimet ja monitorit

   • Asiantuntijat, konsultointi, tutkimukset 4,2 miljoonaa euroa

    Asiakkuustutkimukset, tilintarkastus, juridiset palvelut, rekrytointipalvelut, ym.

   • Muut ulkopuoliset palvelut 3,1 miljoonaa euroa

    Laitteiden asennus ja kunnossapito, kuljetukset, muuttopalvelut, ym.

   • Muut sekalaiset kulut 4,3 miljoonaa euroa

    Vakuutukset, markkinointikulut, pankkikulut, ym.

 • Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 83,8 miljoonaa euroa (76,0) – kasvua edelliseen vuoteen oli 10,2 %

 • Esitysoikeuksien poistot olivat 63 miljoonaa euroa (52,6) – kasvua edelliseen vuoteen oli 19,8 %

 • Muut poistot olivat20, 8 miljoonaa euroa (23,5) – laskua edelliseen vuoteen oli 11,3 %

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2021 2020 2019 2018 2017
Toiminnan laajuus (milj, €/%)
Liikevaihto 499,9 487,6 478,0 471,6 472,3
muutos % 2,5 2,0 1,3 -0,1 0,3
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
muutos % -0,3 -1,2 -1,6 -0,4 18,2
Kulut ja poistot 508,2 481,4 474,5 481,8 467,9
muutos % 5,6 1,5 -1,5 3,0 -1,7
Taseen loppusumma 372,0 368,7 308,7 315,4 296,4
Bruttoinvestoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet * 17,4 14,9 20,7 17,7 19,8
% liikevaihdosta 3,5 3,1 4,3 3,7 4,2
Kannattavuus (milj, €/%)
Käyttökate 78,2 84,9 78,5 69,3 83,4
% liikevaihdosta 15,6 17,4 16,4 14,7 17,7
Liikevoitto/-tappio -5,6 8,8 6,1 -7,5 7,0
% liikevaihdosta -1,1 1,8 1,3 -1,6 1,5
Tilikauden voitto/tappio -5,7 7,2 6,0 -5,5 6,9
% liikevaihdosta -1,1 1,5 1,3 -1,2 1,5
Rahoitus ja taloudellinen asema
Quick ratio 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
Omavaraisuusaste % 36,8 38,7 43,8 41,0 45,5
Korollinen vieras pääoma (milj. €) 57,6 47,0 61,2 48,8 41,2
Korolliset nettovelat (milj. €) 33,4 18,0 29,1 12,9 6,2
Henkilöstö
Henkilötyövuosien (htv) määrä
keskimäärin vuoden aikana ** 3361 3296 3304 3309 3333
Palkat (milj. €) 183,0 175,2 171,4 167,8 166,6
Palkkiot (milj. €) 11,4 11,0 11,6 13,1 12,3
Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. €) 194,4 186,2 183,0 181,0 179,0
* Poislukien esitysoikeushankinnat ** Sisältää vakituiset, määräaikaiset, tuntipalkkaiset ja suoriteperusteiset työsuhteet.

Henkilöstökulut 2021

Vuoden lopussa Ylessä työskenteli vakituisessa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa 2942 henkilöä, mikä on 57 henkilöä enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Kaikissa työsuhteissa kertyi henkilötyövuosia keskimäärin yhteensä 3361 eli 65 henkilötyövuotta edellisvuotta enemmän.

Ylen toiminnalla on suoria ja välillisiä taloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia luovalle alalle. Oman henkilöstön lisäksi Yle työllistää osaajia kymmeniltä eri aloilta ohjelmantekijöistä muusikoihin, säveltäjiin, käsikirjoittajiin, näyttelijöihin ja tuotantotekniikan ammattilaisiin.

Henkilöstökulut 2021, yhteensä 235,7 miljoonaa euroa

 1. 199,9 miljoonaa euroa: Vakituiset (2 773 htv)
 2. 18,9 miljoonaa euroa: Määräaikaiset (340 htv)
 3. 3,7 miljoonaa euroa: Tuntipalkkaiset (61 htv)
 4. 10,9 miljoonaa euroa: Työsuhteiset palkkiot (186 htv)
 5. 2,4 miljoonaa euroa: Ei-työsuhteiset palkkiot

Ylen verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja.

Yleisesti vakiintuneita raportointikäytäntöjä verojalanjäljelle ei ole, mutta useimmiten se koostuu yhtiön maksamista välittömistä ja välillisistä veroista sekä henkilöstöön liittyvistä työnantajan ja työntekijän veroluonteisista maksuista.

Ylen verojalanjälki 2021, miljoonaa euroa

Yhteensä 93,3 miljoonaa euroa

Arvonlisäverot, netto 4,2 miljoonaa euroa

Kiinteistö- ja muut verot* 0,5 miljoonaa euroa

Ennakonpidätykset (työntekijöiltä ja yrityksiltä) 47,8 miljoonaa euroa

Henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut (työnantajan osuus) 40,8 miljoonaa euroa

Sisältää maksuja

 • Eläkesäätiö
 • TYEL
 • Sairausvakuutusmaksu
 • Tapaturmavakuutusmaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu
 • Ryhmähenkivakuutus

Tutustu Ylen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarkemmin.

Sisältö muilla kielillä