Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ohje mielipiteellisestä sisällöstä Ylen verkkojournalismissa

Ylen arvot ovat kaiken toimintamme perusta. Sisällöntuotannossamme nämä arvot ilmenevät Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa (OTS).

OTS:ssa kerrotaan, että “emme käytä Ylen ohjelmia ja sisältöjä omien etujemme tai maailmankatsomuksemme ajamiseen emmekä asetu osapuoliksi kiistakysymyksissä” .

Täsmennyksenä OTS:ään Ylen vastaavat toimittajat ovat linjanneet:

  • Ylen toimittajat eivät kirjoita kolumneja, vaan niitä voivat tehdä valikoidut Ylen ulkopuoliset kirjoittajat.

  • Ylen toimittajat voivat kirjoittaa mielipiteellisinä aineistoina analyysejä ja toimittajalta -tekstejä sekä erityisesti urheilu- ja kulttuurijournalismin traditioon kuuluvia kommentteja tai esseitä, jos siihen on vankat sisällölliset perusteet.

Analyysi on toimittajan asiantuntijuuteen perustuva kirjoitus aiheesta, johon hän on hyvin perehtynyt. Se ei sisällä toimittajan omia mielipiteitä.

Toimittajalta-tekstit välittävät poikkeuksellisessa tilanteessa paikalla, osallisena tai juttuprosessissa mukana olleen toimittajan kokemuksia, avaavat tapahtuman taustoja tai journalistista prosessia.

Kommentti on toimittajan mielipiteellistä aineistoa sisältävä teksti, mutta se on usein lähellä analyysiä.

Essee on toimittajan minä-muotoinen kirjoitus, jossa hän käsittelee ajassa kiinni olevaa aihetta omien kokemustensa ja oman ajattelunsa kautta.

Mielipiteellinen aineisto erotetaan lukijalle selvästi tunnistettavalla tavalla muusta Ylen tuottamasta sisällöstä.

Kaikessa verkkoon kirjoittamisessa noudatetaan Yle-lain 7 §:n säännöksiä tekstimuotoisuusrajoituksista.

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen 21.6.2022. Tämä ohje kumoaa 3.11.2015 annetun ohjeen Kolumnit Ylessä.