Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2022

Talouden luvut 2022

Yleisradion rahoitus muodostuu yleisradioverolla rahoitettavasta määrärahasta.

Yle-veron määrä vuodessa on 2,5 prosenttia ansio- ja pääomatulojen yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta ja enintään 163 euroa. Veroa peritään täysi-ikäisiltä ja se on henkilökohtainen. Kaikkein vähävaraisimmat on vapautettu maksusta kokonaan.

Myös liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt maksavat Yle-veroa verotettavan tulon mukaan.

Määrärahalla rahoitetaan Ylen sisällöt sekä televisiossa, radiossa että verkossa. Vuonna 2022 käytimme kaikista varoista 81 % sisältöjen ja palvelujen tekemiseen suomalaisille.

Yleinen kustannusten nousu näkyy muun muassa hankittavien esitysoikeuksien kallistumisena, energiakuluissa ja muissa menoissa. Ylen talous on kuitenkin pysynyt viime vuodet vakaana ja yhtiö on tehostanut toimintaansa.

Ylen liikevaihto vuonna 2022 oli 511,8 miljoonaa euroa (499,9)

Kasvua edelliseen vuoteen 2,4 %

Tilikauden liiketappio oli -2,6 miljoonaa euroa (-5,6) ja tilikauden tappio -3,0 miljoonaa euroa (-5,7). Vaikka tilikauden tulos oli tappiollinen, oli se odotettua hieman parempi.

Ylen tulos vaihtelee vuosittain, mutta vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa siten, että talous pysyy pitemmällä aikajänteellä tasapainossa.

   Tutki Ylen taloutta!

   Kuvion +-ikoneita klikkaamalla saat avattua lisää tietoa kyseisestä osiosta.

     • Palkat 187,4 miljoonaa euroa

      Vuoden lopussa Ylessä työskenteli vakituisessa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa 2915 henkilöä

      Vakituisten työsuhteiden määrä jakautuu naisten ja miesten kesken 50–50

      Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista oli 45,6 prosenttia

     • Palkkiot 10,4 miljoonaa euroa

      Yle työllistää oman henkilöstön lisäksi osaajia kymmeniltä eri aloilta – ohjelmantekijöistä muusikoihin, säveltäjiin, käsikirjoittajiin, näyttelijöihin ja tuotantotekniikan ammattilaisiin

      Kaikissa työsuhteissa kertyi henkilötyövuosia keskimäärin yhteensä 3343 henkilötyövuotta

     • Eläkekulut 30,8 miljoonaa euroa

      Ylen vakituisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden eläke-etuuksia hoitaa Yleisradion eläkesäätiö

     • Muut henkilösivukulut 7,0 miljoonaa euroa

      Sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut, ym.

     • Kotimaiset 35,9 miljoonaa euroa

      Kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä Yle hankkii etupäässä draamaa, viihdettä, dokumentteja ja asiasisältöjä

     • Ulkomaiset ja urheilu 30,5 miljoonaa euroa

      Kansainväliset ohjelmahankinnat käsittävät etupäässä draamaa, dokumentteja ja lasten sisältöjä

      Vuosi 2022 oli suurten urheilun arvokisojen supervuosi. Yle tarjosi laajan kattauksen kansainvälistä huippu-urheilua ja kotimaisia talvi- ja kesälajeja televisiossa, radiossa ja verkkopalveluissaan

      Yle tuo urheilutarjonnassaan esille myös harrastajamääriltään pienempiä lajeja ja edistää niiden näkyvyyttä

     • ICT- ja tuotantotekniikka 11,9 miljoonaa euroa

      Ohjelmistolisenssit, ICT- ja tuotantotekniikka

     • Rakennukset ja rakennelmat 5,4 miljoonaa euroa

      Rakennukset koostuvat pääasiassa Pasilan toimitiloista

     • Musiikin esityskorvaukset 24,2 miljoonaa euroa

      Musiikin esitys- ja tekijänoikeuskorvaukset

      Korvaukset musiikin tekijöitä sekä äänilevytuottajia ja esiintyviä taiteilijoita edustaville yhteisvalvontajärjestöille

     • Muut esityskorvaukset 14,2 miljoonaa euroa

      Muut esitys- ja tekijänoikeuskorvaukset

      Esitysoikeusmaksuja, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja

     • Ohjelmatoiminnan tuotantopalvelut 16,8 miljoonaa euroa

      Mm. kuvaus, leikkaus, grafiikka, järjestely, lavastus

     • Ohjelmatoiminnan muut palvelut 7,2 miljoonaa euroa

      Mm. käännös- ja dubbauspalvelut sekä haastattelu-, asiantuntija- ja avustajakorvaukset

     • Ohjelmatoiminnan tarvikkeet 2,1 miljoonaa euroa

      Mm. rekvisiittatarvikkeet, lavastustarvikkeet, puvuston tarvikkeet

     • Radiojakelu

      6 kanavaa radiossa, 88 321 tuntia ohjelmaa

      Radiossa esitettävien ohjelmien kotimaisuusaste oli 99 prosenttia

     • TV-jakelu

      3 kanavaa televisiossa, 19 238 tuntia ohjelmaa

      Kaikki tv-kanavat ovat saatavilla myös HD:na eli teräväpiirtona

      Ylen televisio-ohjelmista 54 prosenttia oli kotimaista alkuperää ja ohjelmiston eurooppalaisuusaste oli 88 prosenttia

     • Laajakaistajakelu

      Kaikki radio- ja tv-kanavat saatavilla suoratoistona Yle Areenassa

      Yle Areenassa yli 5 miljoonaa käynnistystä joka päivä

      Yle Areenassa suomalaisia kiinnostivat erityisesti muun muassa urheilu ja kotimainen fiktio

     • Teknologiapalveluostot 11,0 miljoonaa euroa

      Mediatuotannon siirtyminen IP-, ohjelmisto- ja pilvipohjaiseen teknologia-arkkitehtuuriin on kiihtynyt. Tämä näkyy myös Ylen teknologian uudistamisessa

     • Ohjelmistot ja ylläpito 14,4 miljoonaa euroa

      Ohjelmistolisenssit, ylläpito- ja tukimaksut, pilvipalvelumaksut

     • Teknologiakonsultointi 19,4 miljoonaa euroa

      Teknologia-asiantuntijatyö ja teknologiakonsultointi

     • Tietoliikennekulut 3,8 miljoonaa euroa

      Mobiilikulut ja muut tietoliikennemaksut

     • Maa- ja tilavuokrat 8,7 miljoonaa euroa

      Aluetoimituksia eri puolilla Suomea

      Maavuokrat pääosin Pasilassa

     • Muut vuokrat 3,3 miljoonaa euroa

      Mm. autojen leasing-vuokrat, ohjelmatuotantopaikkojen ja ohjelmatarvikkeiden vuokrat

     • LVIS-kulut 3,8 miljoonaa euroa

      Lämmitys, sähkö, jäähdytys, vesi

     • Muut kiinteistökulut 7,4 miljoonaa euroa

      Mm. siivous ja puhtaanapito, jätehuolto, vartiointi ja turvallisuus, kiinteistönhoitopalvelut, kiinteistöjen korjaukset ja huollot, kiinteistövero

     • Matkakulut 7,3 miljoonaa euroa

      Kotimaan ja ulkomaan matkalukut

     • Edustus- ja kokouskulut 1,5 miljoonaa euroa

      Tarjoilut ym.

     • Vapaaehtoiset henkilöstökulut 5,9 miljoonaa euroa

      Työterveyshuolto, henkilöstöruokailu, koulutus, ym.

     • Toimistokulut ja pienlaitehankinnat 2,7 miljoonaa euroa

      Mm. puhelimet ja monitorit

     • Asiantuntijat, konsultointi, tutkimukset miljoonaa 5,6 euroa

      Asiakkuustutkimukset, tilintarkastus, juridiset palvelut, rekrytointipalvelut, ym.

     • Muut ulkopuoliset palvelut 3,0 miljoonaa euroa

      Laitteiden asennus ja kunnossapito, kuljetukset, muuttopalvelut, ym.

     • Muut sekalaiset kulut 4,9 miljoonaa euroa

      Vakuutukset, markkinointikulut, pankkikulut, ym.

   Vakaa työllistäjä

   Vuoden lopussa Ylessä työskenteli vakituisessa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa 2915 henkilöä, mikä on 27 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Kaikissa työsuhteissa kertyi henkilötyövuosia keskimäärin yhteensä 3343 eli 18 henkilötyövuotta edellisvuotta vähemmän.

   Verojalanjälkemme on huomattava ja se kohdistuu kokonaisuudessaan Suomeen.

    Luovan alan moottori ja mahdollistaja

    Yle työllistää suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia, ja sillä on suuri merkitys varsinkin suomalaiselle luovalle alalle. Vuonna 2022 maksoimme tekijänoikeuskorvauksia 14,2 miljoonaa euroa sekä yhteensä 84,1 miljoonaa euroa korvauksia kotimaisista esitysoikeuksista, musiikin esitysoikeuksista ja muista ohjelmatoiminnan palveluista. Lisäksi rahoitimme 14 pitkää ja 20 lyhyttä kotimaista elokuvaa sekä tarjosimme työtilaisuuksia 4 031 alan freelancerille.

    Seidi Haarla elokuvassa Hytti nro 6.
    Kuvateksti Yle oli yksi elokuvan Hytti nro 6 rahoittajista. Kuvassa näyttelijä Seidi Haarla.
    Kuva: ©Sony Pictures/Courtesy Everett Collection/All Over Press

    Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

    Toiminnan laajuus (milj. €/%)
    20222021202020192018
    Liikevaihto511,8499,9487,6478,0471,6
    muutos %2,42,52,01,3-0,1
    Liiketoiminnan muut tuotot2,32,62,62,72,7
    muutos %-13,2-0,3-1,2-1,6-0,4
    Kulut ja poistot *516,7508,2481,4474,5481,8
    muutos %1,75,61,5-1,53,0
    Taseen loppusumma335,2372,0368,7308,7315,4
    Bruttoinvestoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet **12,817,414,920,717,7
    % liikevaihdosta2,53,53,14,33,7

    * Ei sisällä rahoituskuluja
    ** Poislukien esitysoikeushankinnat

    Kannattavuus (milj. €/%)
    20222021202020192018
    Käyttökate83,378,284,978,569,3
    % liikevaihdosta16,315,617,416,414,7
    Liikevoitto/-tappio-2,6-5,68,86,1-7,5
    % liikevaihdosta-0,5-1,11,81,3-1,6
    Tilikaude voitto/tappio-3,0-5,77,26,0-5,5
    % liikevaihdosta-0,6-1,11,51,3-1,2
    Rahoitus ja taloudellinen asema
    20222021202020192018
    Quick ratio0,20,20,20,30,4
    Omavaraisuusaste %39,936,838,743,841,0
    Korollinen vieras pääoma (milj. €)43,357,647,061,248,8
    Korolliset nettovelat (milj. €)29,533,418,029,112,9

    Quick ratio = Lyhytaikaiset vaihtuvat vastaavat / Lyhytaikaiset velat

    Omavaraisuusaste = Oma pääoma / Taseen loppusumma x 100

    Korolliset nettovelat = Korollinen vieras pääoma - rahavarat

    Henkilöstö
    20222021202020192018
    Henkilötyövuosien (htv) määrä keskimäärin vuoden aikana ***3 3433 3613 2963 3043 309
    Palkat (milj. €)187,4183,0175,2171,4167,8
    Palkkiot (milj. €)10,411,411,011,613,1
    Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. €)197,8194,5186,2182,9180,9

    *** Sisältää vakituiset, määräaikaiset, tuntipalkkaiset ja suoriteperusteiset työsuhteet.

    Sisältö muilla kielillä