Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Lapset ja nuoret Ylessä

Linjaukset lasten ja nuorten huomioon ottamisesta Ylen sisällöissä

1. Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi ja nähdyiksi sellaisina kuin he ovat. Sisältömme ovat turvallisia, voimaannuttavia ja riippumattomia.

2. Yleisradio ottaa lapset ja nuoret huomioon erityisellä huolella ja arvojensa mukaisesti sekä sisällöissään että muussa toiminnassaan.

3. Vahvistamme lasten ja nuorten sananvapautta mediassa. Kun kyse on arkaluontoisten asioiden käsittelystä ja nimen julkaisemisesta, käytämme erityistä harkintaa. 15–17-vuotiaiden haastatteluun pyydetään vanhemmilta lupa, mikäli käsiteltävä asia on yksityisluonteinen. Alle 15-vuotiaiden vanhemmilta lupa kysytään pääsääntöisesti aina. Lupaa ei tarvita, jos lapset esiintyvät neutraaleissa yhteyksissä ja/tai osana suurempaa ryhmää.

Mikäli lapsen tai nuoren yksityiselämää koskeva tieto voi olla tälle haitallinen, arvioimme tiedon julkaisemista lapsen edun näkökulmasta. Menettelemme näin siinäkin tapauksessa, että lapsen vanhemmat olisivat antaneet luvan tiedon julkaisemiseen.

4. Mitä yksityisempi asia, sitä tärkeämpää on varmistaa, että lapset ja heidän huoltajansa ymmärtävät, mihin käsiteltävä asia liittyy ja missä välineessä sisältö julkaistaan.

5. Yle huolehtii ohjelmissaan esiintyvien lasten ja nuorten oikeuksista. Lapset ja nuoret ohjeistetaan niin, että heillä on valmiudet varautua ohjelmia seuraavaan julkisuuteen.

6. Seuraamme erityisen valppaina ylläpitämiämme lasten ja nuorten verkkosivustoja. Opastamme toista ihmistä ja toisenlaisia mielipiteitä arvostavaan puheeseen. Kiusaamista tai vihapuhetta emme salli.

7. Vaalimme lasten oikeutta olla lapsia. Lapsille suunnatut sisältömme ovat lasten iän ja kehityksen mukaisia. Ne on sijoitettu ohjelmistoon ja palveluihin turvallisella tavalla.

8. Nimeämme keskeisiin toimituksiin vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisesta Ylen ohjelmissa.

Ohjetta päivitetty 25.2.2019
Kohtaan 3 lisätty maininta lapsen edun huomioon ottamisesta lapselle haitallisen tiedon julkaisemisen tilanteessa.

Sisältö muilla kielillä