Hyppää pääsisältöön

Lapset

Lastenohjelmien periaatteet

Ylen tehtäviin kuuluu ohjelmien tuottaminen lapsille televisioon, radioon ja internetiin. Ohjelmia tuotetaan kaikenikäisille lapsille 3-vuotiaista ylöspäin.

1. Yle on lastenkulttuurin keskeinen toimija Suomessa

  • Ylen lastenohjelmat luo, kehittää ja tuottaa kotimaista kulttuuria ja virikkeellistä sisältöä eri-ikäisille lapsille lasten kehitysvaiheet huomioon ottaen.

  • Tarjoamme kotimaisen lastenkulttuurin parhaimmistoa ja tuomme esiin lasten omaa kulttuuria.

  • Tuemme suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.

  • Ohjelmien ja palvelujen lisäksi tuotamme erilaisia elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia.

2. Ylen lastenohjelmissa sisältöjen lähtökohtana ovat lapsen tarpeet

Ohjelmisto

  • Tukee lapsen tasapainoista kasvua sekä positiivisen minä- ja maailmankuvan muodostumista.

  • Tarjoaa myönteisen, rohkaisevan ja turvallisen mediakokemuksen.

  • Rohkaisee lasta leikkiin, omaan ajatteluun ja uuden oppimiseen sekä tunnistamaan ja hyväksymään tunteensa.

3. Ylen lastenohjelmien tehtävä on tarjota lapsille ohjelmaa rikkaalla äidinkielellä

  • Ylen lastenohjelmissa tuotetaan ohjelmia ja palveluja suomen, ruotsin ja saamen kielellä.

  • Lisäksi huolehditaan tarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille.