Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Merkittävien palvelujen ennakkoarviointi

Laki Yleisradio Oy:stä määrittelee, että ennakkoarviointi (ex-ante -arviointi) on tehtävä sellaisista uusista palveluista ja toiminnoista, joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan ja kustannuksiltaan olennaisia.

Arviointi voidaan tehdä hallintoneuvoston harkinnan mukaan muutoinkin, jos se on perustellusta syystä tarpeellista.

Ennakkoarvioinnin tekee hallintoneuvosto ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Arvioinnissa tarkastellaan suunnitellun palvelukokonaisuuden merkitystä julkisen palvelun kannalta ja kokonaisvaikutusta markkinoihin ja kilpailuun. Ennakkoarviointi on siis osaltaan julkisen palvelun ja sen markkinavaikutusten arviointia.

Arviointia laadittaessa on pyydettävä kilpailuviranomaisen, kuluttajaviranomaisen ja alan keskeisten toimijoiden lausunnot tai kuultava heitä suullisesti. Lisäksi voidaan kuulla muita tarpeelliseksi katsottavia asiantuntijoita.

Ennakkoarvioinnin pyytäminen

Ennakkoarviointi tehdään Yleisradio Oy:n tai muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön perustellusta syystä tekemästä pyynnöstä tai hallintoneuvoston omasta aloitteesta.

Ennakkoarviointi koskee uusia, merkittäviä palvelukokonaisuuksia

Ennakkoarviointia voidaan pyytää uusista palveluista tai toiminnoista, joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan ja kustannuksiltaan olennaisia. Hallintoneuvosto voi käynnistää ennakkoarvioinnin muulloinkin, jos se on perustellusta syystä tarpeellista.

Ennakkoarvioinnin aloittaminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa merkitsevinä tekijöinä ovat palvelun merkittävyys, palvelun pysyvyys ja palvelun kustannus.

Ennakkoarviointipyynnön laatiminen

Ennakkoarviointipyyntö tehdään kirjallisena. Apuna voi käyttää tulostettavaa versiota (pdf, ks. liitteet).

Jotta pyynnön käsittely sujuu jouhevasti, tarvitaan seuraavat tiedot:

  • yrityksen tai henkilön nimi

  • postiosoite tai sähköpostiosoite yhteydenottoa varten

Kirjallinen pyyntö toimitetaan

  • osoitteeseen Yleisradio Oy, Hallintoneuvosto, Ennakkoarviointipyynnöt, PL100, 00024 Yleisradio

  • tai sähköpostitse osoitteeseen katri.olmo@yle.fi.

Ennakkoarviointiprosessin kulku

Ennakkoarviointipyyntö tulee Yleisradioon, minkä jälkeen pyynnön lähettäjälle toimitetaan tieto pyynnön vastaanottamisesta sähköpostitse tai postitse. Myös pyynnön jatkokäsittelystä tiedotetaan pyynnön tekijälle.

Hallintoneuvosto tekee päätöksen hallintoneuvoston työvaliokunnan esityksestä palvelun aloittamisesta joko esitetyssä muodossa tai rajattuna tai päättää, että palvelua ei aloiteta.

Ennakkoarviointipyynnön tilanteesta saat tietoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: katri.olmo@yle.fi tai soittamalla Yleisradion vaihteeseen (09)14801.

Päätökset ja niistä tiedottaminen

Hallintoneuvoston ratkaisu on perusteltu ja julkinen päätös. Päätös tiedotetaan pyynnön tekijälle hänen toivomallaan tavalla joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Päätöksistä tiedotetaan myös Yle yhtiönä -sivustolla.

Ennakkoarvioituja palveluja

Liitteet

Saapuneet ennakkoarviointipyynnöt

Sisältö muilla kielillä