Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Pörssieettiset periaatteet

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen kokouksessaan 12.11.2013. Ohjetta on päivitetty 29.5.2019 vastaavien toimittajien kokouksessa.

Ylen henkilökunnan pörssieettiset periaatteet

Yle edellyttää, että sen henkilökunta noudattaa seuraavia ohjeita:

Ylen henkilökunta ei saa omalla sijoitustoiminnallaan vaarantaa Ylen journalismin riippumattomuutta, luotettavuutta ja uskottavuutta.

Tehtäessä kauppaa omilla tai lähipiirin (puoliso tai kumppani, huollettavat, sukulaiset, määräysvallassa oleva yhtiö) osakkeilla, toimituksessa noudatetaan seuraavia linjauksia, jotka ovat yhdenmukaisia Suomessa aiheesta määritellyn lainsäädännön ja Taloustoimittajat ry:n pörssieettisen suosituksen päälinjausten kanssa:

  1. Toimittajan ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen tarkoitus.

  2. Toimittajan tulee pidättäytyä kokonaan kaupankäynnistä sellaisilla osakkeilla, joita koskevia aiheita hän on alkanut käsitellä tai joita koskevia aiheita hän on antanut käsiteltäväksi. Alkamisajankohtana tässä voi pitää hetkeä, jolloin päätös jutun tekemisestä syntyy. Viimeistään jutun tekemisen voi katsoa alkaneen, kun toimittaja ottaa yhteyttä johonkin juttua varten haastateltavaan tahoon. Pidättäytymisen tulee jatkua vähintään seitsemän päivää jutun julkaisemisen jälkeen.

  3. Toimittajan tulee pidättäytyä tekemästä juttua sellaisesta yhtiöstä, jonka osakkeita koskevia toimeksiantoja hän on antanut vähintään edellisen seitsemän päivän aikana.

Suomessa voimassa olevan sisäpiirisäännöstön mukaan sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat:

  1. avio- tai avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen kumppani tai puolisoa vastaava kumppani

  2. huollettavana oleva lapsi

  3. sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan (kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana)

  4. määräysvallassa oleva yhtiö.

Vastaavien toimittajien 29.5.2019 hyväksymä lisäys ohjeeseen:
Vastaavat toimittajat ovat tarkentaneet ohjetta mm. Suomen muuttuneen lainsäädännön vuoksi. Ohjeiden mukaan Ylen henkilökunta ei saa omalla sijoitustoiminnallaan vaarantaa Ylen journalismin luotettavuutta ja uskottavuutta. Linjaukset ovat yhdenmukaiset Suomessa aiheesta määritellyn lainsäädännön ja Taloustoimittajat ry:n pörssieettisen suosituksen päälinjausten kanssa.

Sisältö muilla kielillä