Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Sosiaalisen median toimintalinjaukset

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen 11.5.2015. Ohjetta on päivitetty 29.5.2019 vastaavien toimittajien kokouksessa.

Ylen sisällöt somessa

Yhä merkittävämpi osa viestinnästä käydään sosiaalisessa mediassa. Ylen on oltava tässä keskustelussa mukana.

Somen avulla Yle tavoittaa entistä suurempia määriä kansalaisia ja myös yleisöjä, joita se ei muuten löydä. Sosiaalinen media on työväline, jonka avulla luomme yhdessä yleisöjen kanssa uudenlaista sisältöä.

Ylen on oltava sosiaalisessa mediassa läsnä, vastattava kysymyksiin ja reagoitava kommentteihin. Verkkoviestintätaidot ovat osa yleläisten ammattitaitoa. Toimintatapamme somessa vaatii jatkuvaa arviointia ja valmiutta muutokseen.

Sosiaalisessa mediassa noudatamme samoja lakeja, arvoja ja eettistä ohjeistusta kuin muussakin julkaisutoiminnassamme. Myös toimituksellinen päätöksenteko ja vastuut ovat samat kuin muussakin julkaisemisessa.

Yhtiön, toimituksen ja ohjelman puolesta somessa esiintymisestä päätetään normaaliin tapaan toimituksissa sisällöllisen perustein. Ylen työntekijän yksityisestä sometilistä vastaa työntekijä henkilökohtaisesti. Työntekijän kanssa voidaan poikkeustapauksessa sopia hänen suostumuksellaan, että tiliä käytetään myös Ylen sisältöjen esille tuomiseen.

Yleläinen somessa

  1. Mieti, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa uskottavuuteesi Ylen työntekijänä. Et voi itse päättää, näytätkö muiden silmissä Ylen työntekijältä vai yksityishenkilöltä. Vaikka voit itse määritellä viestisi yksityiseksi, viestiäsi saatetaan tästä huolimatta käyttää toimintasi julkiseen arvioimiseen.

  2. Punnitse, miten ilmaiset mielipiteesi: kyseenalaistavatko ne sinun tai Ylen luotettavuuden muiden silmissä.

  3. Arvosta kollegaasi kaikissa yhteyksissä.Työkavereilla ja työnantajalla on oikeus odottaa sinulta lojaaliutta myös sosiaalisessa mediassa. Yhtiön ja työyhteisön sisäiset asiat säilytetään sisäisinä. Niin muissakin yhtiöissä tehdään.

  4. Muista, ettet voi hyödyntää Ylen työtehtävissä saamaasi tunnettuutta kaupallisten tuotemerkkien myynnin edistämiseksi esimerkiksi lisäämällä tuotteiden tunnisteita sosiaalisen median sivuillesi.

Vastaavien toimittajien 29.5.2019 hyväksymä lisäys ohjeeseen:
Ohjeesta poistettiin omaksi kokonaisuudekseen some-tilin perustamisen tarkempi kuvailu. Lisäksi ohjeissa aiemmin irrallaan ollut kohta kaupallisten tuotemerkkien hyödyntämisestä omassa henkilökohtaisessa some-esiintymisessä nostettiin ohjeiden kohdaksi 4.

Vastaavien toimittajien 13.10.2016 hyväksymä lisäys ohjeeseen:
Vastaavat toimittajat ovat täydentäneet Ylen some-ohjetta kaupallisten tuotemerkkien näkyvyyden osalta. Ohje muistuttaa, ettei yleläinen voi hyödyntää ohjelmatyössä saamaansa tunnettuutta kaupallisten tuotteiden myynnin edistämiseksi. Ohje korostaa edelleen yleläisen harkintaa ja sitoutumista riippumattomuuteen ja luotettavuuteen.