Hyppää pääsisältöön

Tuotantoyhtiöille

Tarjoa meille elokuvaa

Yle hankkii esitys- ja välitysoikeuksia suomalaisten tuotantoyhtiöiden pitkiin teatterielokuviin, lyhytelokuviin ja dokumenttielokuviin sekä elokuvallisiin dokumenttisarjoihin. Pääasiassa hankinnat ovat ennakko-ostoja, jolloin Yle on yksi tuotannon mahdollistavista rahoittajista.

Hankinnoista vastaa Ylen Luovat sisällöt ja media -yksikön Yle Draamaan kuuluva elokuvatiimi. Elokuvia esitetään kaikilla Ylen kanavilla ja Yle Areenassa.

Ylen elokuvahankinnan lähtökohdat: monipuolisuus ja merkityksellisyys

Ylen strategian mukaan “Julkisen palvelun tehtävä on palvella kaikkia. Yle on kaikkien ulottuvilla, mutta näyttäytyy ihmisille eri tavoin.”

Tavoitteenamme on elokuvatarjonta, joka puhuttelee monenlaisia suomalaisia ja kertoo monenlaisten suomalaisten tarinoita. Uskomme, että sellainen elokuva puhuttelee, joka elämyksen ja oivalluksen kautta tulee katsojalle merkitykselliseksi.

Elokuvat tarjoavat elämyksiä, oivalluksia ja luovat merkityksellisyyttä.
Kuva: Yle

Painotamme elokuvahankkeiden arvioinnissa seuraavia asioita

 • sisällön merkityksellisyys

 • Ylen ohjelmiston tarpeet ja kokonaisuus

 • tekijöiden ammatilliset edellytykset ja resurssit toteuttaa hanke.

Ylen tavoite on, että keskeisten tekijäryhmien sukupuolijakauma elokuvissa on tasainen pitkän aikavälin tarkastelussa. Pidämme tärkeänä, että monimuotoisuus toteutuu sekä siinä, kuka elokuvia tekee, siinä kenen tarinoita kerrotaan, että siinä, millaisia elokuvia voidaan nähdä.

Elokuvatiimin tilaaja-tuottajat

 • Elina Pohjola, tiiminvetäjä, tilaaja, pitkät fiktioelokuvat (lastenelokuvat ja kv-yhteistuotannot, joissa suomalainen osatuottaja), elina.pohjola@yle.fi

 • Piia Nokelainen, tilaaja-tuottaja, pitkät fiktioelokuvat (poislukien lastenelokuvat ja kv-yhteistuotannot, joissa suomalainen osatuottaja), piia.nokelainen@yle.fi

 • Sari Volanen, tilaaja-tuottaja, lyhytelokuvat (fiktio ja dokumentti), sari.volanen@yle.fi

 • Erkko Lyytinen, tilaaja-tuottaja, dokumenttielokuvat (pitkät ja sarjat), erkko.lyytinen@yle.fi

 • Jenny Westergård, tilaaja-tuottaja, dokumenttielokuvat (pitkät ja sarjat), jenny.westergard@yle.fi

Tiimin dramaturgi Laura Lappalainen osallistuu etenkin fiktiohankkeiden sisällön arviointiin.

Alustavaa keskustelua varten: toimita esittely

Tuotantoyhtiö voi esitellä elokuvahankkeen valitsemalleen Ylen tilaaja-tuottajalle / tilaajalle jo sen kehittämisvaiheessa.

Esittely toimitetaan käsittelijälle Ylen sähköisellä kaavakkeella. Mukaan liitetään elokuvan perustiedot ja tarvittavat liitetiedostot. Yksi esittely elokuvasta riittää.

Jos Ylen tilaaja-tuottaja haluaa tietää hankkeesta enemmän, hän kutsuu tuottajan ja tekijät keskustelemaan suunnitelmista, ja voi antaa myös niistä palautetta. Jos Ylen tilaaja-tuottajan arvio on kielteinen, hankkeeseen tutustuu myös toinen tilaaja-tuottaja (lukuunottamatta lyhytelokuvia, joista vastaa yksi tilaaja-tuottaja). Mikäli Yle ei ole kiinnostunut jatkamaan keskustelua, perustelemme päätöksen tuottajalle. Tavoitteena on vastata 5 viikon sisällä esittelystä.

Päätöstä varten: toimita tarjous

Kun tuotantoyhtiö haluaa sitovan päätöksen Ylen ennakko-ostosta, tehdään varsinainen tarjous elokuvasta Ylen sähköisellä kaavakkeella. Mukaan liitetään elokuvan perustiedot ja tarvittavat liitetiedostot. Tarjouksen tekeminen elokuvan hankkimisesta Ylelle ei edellytä hankkeen aiempaa esittelyä.

Pitkät elokuvat:

 • tarjoukset kannattaa tehdä viimeistään tuotantovuotta edeltävän vuoden elokuussa

 • Ylen kanta pyritään vahvistamaan lokakuun alkuun mennessä.

Dokumenttielokuvat ja lyhytelokuvat:

 • tarjouksia voi tehdä ympäri vuoden

 • Ylen kanta pyritään vahvistamaan 5 viikon sisällä tarjouksen jättämisestä.

Ohjelmahankinnoista päättää ja vastaa viime kädessä Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén. Myönteisen päätösesityksen tekeminen johtajalle edellyttää, että Yle on neuvotellut tuotantoyhtiön kanssa sopimusehdot, jotka kirjataan yhteiseen “deal memoon”.

Jos Ylen tilaaja-tuottajan arvio on kielteinen, hankkeeseen tutustuu myös toinen tilaaja-tuottaja (tarjousvaiheessa tämä koskee myös lyhytelokuvia). Mikäli elokuva saa Yleltä kielteisen päätöksen, perustelemme päätöksen tuottajalle.

Sopimus elokuvan hankkimisesta voidaan allekirjoittaa, kun elokuvan koko rahoitus ja muut sopimuksen edellyttämät asiat on varmistettu. Ennen sopimuksen allekirjoitusta käydään tuotantoyhtiön kanssa läpi mm. Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden sekä Ylen kumppanuussitoumuksen periaatteet.

Keskustelua elokuvan sisällöstä ja tuotannosta voidaan käydä koko prosessin ajan, myös hankintapäätöksen jälkeen ja leikkausvaiheessa.

Julkaisupäätökset ja sijoittelu ohjelmistoon tehdään Ylen mediaosastolla yhdessä elokuvatiimin kanssa.

Jos tarjoat valmiin elokuvan oikeuksia

Jos haluat tarjota Ylelle valmiin kotimaisen lyhyt-, dokumentti- tai pitkän elokuvan oikeuksia, käytä tätä valmiin ohjelman kaavaketta.

Sisältö muilla kielillä