Hyppää pääsisältöön

Tuotantoyhtiöille

Sopimus ja oikeudet 

Sopimus – mistä sovitaan?

Sopimusvaiheeseen osallistuvat Ylestä tilaaja, vastaava tuottaja ja sopimusasiantuntija. Sopimuksessa sovitaan muun muassa osapuolten tehtävät ja työnjako, lopullinen kustannusarvio ja hinta, oikeudet, toimitus- ja maksuaikataulu sekä muut sopimuksen ehdot.

Vastaava tuottaja edustaa Yleä ja tilaajaa sisällöstä ja tuotannosta vastaavana toimijana sekä toimii keskustelukumppanina tuotantoyhtiön suuntaan. Vastaava tuottaja huolehtii yhdessä tilaajan kanssa siitä, että ohjelma vastaa tilausta ja sopimusta.

Sopimukset laaditaan, kommentoidaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Ohjelmaa koskeva sopimus muodostuu sopimusasiakirjasta, Ylen ohjelmatoiminnan sisältöjä koskevista yleisistä sopimusehdoista (YSE 2021 A) ja muista Ylen sopimusliitteistä sekä Ohjelmaa koskevista asiakirjoista (mm. budjetti, tuotantosuunnitelma).

Oikeudet 

Suomalaiset kokevat Ylen julkisin varoin tuottamat ja hankkimat ohjelmat kansalliseksi muistiksi ja yhteiseksi omaisuudeksi, jonka tulee olla laajasti saatavilla nyt ja tulevaisuudessa. Ylen oikeuksien hankinta perustuu julkisen palvelun tehtävään ja vastuulliseen verovarojen käyttöön huomioiden myös tuotantoyhtiöiden edut.

Ylen oikeuksien laajuuteen vaikuttavat esimerkiksi

  • Ylen osuus budjetista

  • Ylen panos konseptin kehittämiseen ja Ylen toimituksellisen työn määrä

  • Ylen brändien hyödyntäminen

  • Ylen tuotantopalvelujen käyttö sekä

  • Ylen arkistomateriaalin määrä.

Kun Ylen osuus budjetista on 100 % tai lähes 100 %, lähtökohtana on ajallisesti ja määrällisesti rajoittamattomat oikeudet Ylen palveluissa.

Kun Ylen osuus budjetista on vähintään 20 %, lähtökohtana on, että Yle saa rojaltin ohjelman kaupallisesta hyödyntämisestä (ei koske elokuvia).