Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Vaaliehdokkaiden esiintymisen periaatteet

Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiin ohjeisiin (OTS) sisältyy vaaliehdokkaiden esiintymistä koskeva linjaus.

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen kokouksessaan 21.11.2016.

Ennen eduskunta-, europarlamentti-, tasavallan presidentin tai kunnallisvaaleja ja seurakuntavaaleja lähetettävissä ohjelmissa ei sovelleta yleistä ehdokkaiden esiintymiskieltoa. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei kukaan saa ohjelmassa esiintymisen johdosta erityistä etua muihin ehdokkaisiin nähden.

Vaaliehdokkaiden esiintyminen journalistisissa yhteyksissä arvioidaan journalistisin perustein.

Vaaliehdokkaiden esiintyminen viihdeohjelmissa on koordinoitava erikseen ja aina sovittava vastaavien toimittajien kanssa.

Ylen omia työntekijöitä ja ohjelmissa vakituisesti esiintyviä henkilöitä koskeva ohjeistus:

Vaaleissa ehdokkaana olevien tai ehdokkuutta tavoittelevien Ylen työntekijöiden ja muiden vakituisten esiintyjien kohdalla on varmistettava, että Ylen luotettavuus ei vaarannu ja ehdokkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Tämä tarkoittaa, että vaaliehdokkaana olevien tai ehdokkuutta tavoittelevien yhtiön työntekijöiden ja ohjelmissa vakituisesti esiintyvien ulkopuolisten esiintymistä ennen vaaleja rajoitetaan siten, että toimituksellisissa tehtävissä työskentelevät henkilöt siirretään tehtäviin, joissa he eivät saa erityistä julkisuutta tai vaikutusmahdollisuutta julkaistavaan sisältöön.

Siirto tehdään välittömästi, kun tieto ehdokkuuden tavoittelemisesta tulee tietoon. Työntekijän olisi hyvä kertoa esimiehelleen aikeistaan asettua ehdokkaaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistetaan, että Ylelle sisältöjä tekevät ehdokkaat eivät saa erityistä etua suhteessa muihin ehdokkaisiin.

Nämä esiintymisrajoitukset koskevat myös niitä Ylen työntekijöitä, jotka tekevät julkista vaalityötä jonkun ehdokkaan hyväksi.

Toimiessaan sosiaalisessa mediassa Ylen työntekijän on sekä yksityishenkilönä että työroolissaan pidettävä huolta siitä, ettei Ylen rooli riippumattomana ja luotettavana tiedonvälittäjänä vaarannu.

Ohjelmien vakiovieraisiin sovelletaan Ylen työntekijöitä koskevia periaatteita.

Sisältö muilla kielillä