Hyppää pääsisältöön

Yleisradio

Mitä on Ylen julkinen palvelu?

Puhekupla: "Mihin Yleä ja julkista palvelua tarvitaan?" Piirroksessa 2 hahmoa silhuetteina, pensas ja pilvi.

Yle on julkisen palvelun mediayhtiö. Mitä on julkinen palvelu ja miksi yleisradioyhtiöitä on olemassa?

Mitä julkinen palvelu tarkoittaa?

Tietoa, sivistystä tai viihdettä, sen mukaan mikä ketäkin kiinnostaa – sitä on julkinen palvelu. Yle on suomalaisten omistama mediayhtiö ja Ylellä on pian 100 vuoden ajan ollut sama ajassa elävä tehtävä: informoida, sivistää ja viihdyttää.

Ylen ja muiden eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden tehtäviin kuuluvat demokratian ja kulttuurin vahvistaminen sekä tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden edistäminen. Julkinen palvelu tukee ihmisiä oman elämänsä ja yhteiskunnan toimijoina.

Yleisradiotoiminta turvaa eri tavoin myös viestinnän moniarvoisuutta. Ylellä on ainoana mediayhtiönä kattava toimitusten verkosto eri puolilla Suomea. Teemme koko Suomea näkyväksi ja varmistamme, että harvaan asutuillakin seuduilla on monipuolista mediatarjontaa.

Piirros, jossa 2 hahmoa istuu tietokoneruutujen äärellä, taustalla ikkuna.

Miksi maailmassa on yleisradioyhtiöitä?

Yleisradiotoiminta on maailmanlaajuinen aate, jolla on erityisesti Euroopassa vankka asema: Britanniassa on BBC, Ruotsissa SVT, Norjassa NRK ja Tanskassa DR, esimerkiksi. Yleisradioita perustettiin 1900-luvun alkupuolella perustettiin osaksi tasa-arvoisia eurooppalaisia oikeusvaltioita.

Mitä olisi Suomi ja sen viimeiset 100 vuotta ilman Yleä?
Alussa oli radio, joka kokosi suomalaisia yhtaikaa radiolähetysten äärelle. Sitten tuli televisio, ja joka kotiin uutiset meiltä ja maailmalta. 2000-luvulla verkkopalvelut, Yle Areena edelläkävijänä, ovat avanneet ison ison ikkunan suomalaiseen kulttuurisisältöön ja ajankohtaistietoon.

Yleisradiotoiminnan ainutlaatuisuus on määritelty myös Euroopan Unionin sopimuksissa​. Amsterdamin pöytäkirjassa todetaan: ”Julkinen yleisradiotoiminta liittyy suoraan jokaisen yhteiskunnan demokraattisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin samoin kuin tarpeeseen turvata viestinnän moniarvoisuus”.

Piirroksessa 2 hahmoa silhuetteina, toisella kuulokkeet ja puhelin, toinen kuuntelee radiota.

Mihin Yleä ja julkista palvelua tarvitaan?

Myös tulevaisuudessa tarvitaan kotimaista, laadukasta ja kaikkien saatavilla olevaa mediapalvelua. Ja koska Yle on suomalaisten omistama, asiasta päättävät suomalaiset, nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaiset ovat arvioineet Ylen vuosittaisissa tutkimuksissa varsin merkitykselliseksi sekä itselleen että ja yhteiskunnalle.

Yle nähdään olennaisena osana suomalaisuutta ja kulttuuriamme. Yle on elänyt jo lähes 100 vuotta vahvasti mukana suomalaisten arjen, juhlan, ilon ja surun hetkissä. Olemme jakaneet yhteisiä kokemuksia: urheilun huippuhetkissä, traagisten uutistapahtumien äärellä tai vaikkapa koskettavien draamaelämysten äärellä.

Vastuullinen, luotettava media on myös demokratian elinehto ja tehokasta vastalääkettä harhaanjohtavan tiedon ja disinformaation kaltaisille ilmiöille, jotka horjuttavat luottamusta yhteiskuntaan.

Mitä paremmin me Suomessa ymmärrämme paremmin toisiamme ja maailmaa, sen vahvemmin voi suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri – ja siihen kiteytyy tulevaisuudessakin Ylen tarkoitus.

Piirros, jossa 3 urheilevaa hahmoa silhuetteina, yhdellä pallo, toisella ssukset ja kolmannella maila.

Kaikille yhteinen ja jokaiselle oma – mitä se tarkoittaa?

Yhdellä Yle Areena kulkee mukana puhelimessa, toisella Ylen radiokanava tai podcastit soivat läppärillä, kolmannelle tärkein on telkkari olohuoneessa.

Ylen kuuluu olla kaikkien suomalaisten tavoitettavissa yhtäläisin ehdoin. Se tarkoittaa, että palvelemme erilaisia mediankäyttäjiä heille tarkoituksenmukaisella tavalla. Yle ei voi tavoittaa kaikkia samoin keinoin. Ei liioin samoilla sisällöillä. Jollekin jokin Ylen ohjelma voi tuntua uppo-oudolta, toiselle se on juuri sitä, mitä hän Yleltä haluaa.

Yle tarjoaa mediasisältöjä erilaisille ihmisille ja erilaisiin tarpeisiin, olipa sitten kyse suurista tai pienemmistä yleisöistä. Pieniä yleisöjä, kielivähemmistöjä ja erítyisryhmiä kotimaisilla kielillä eivät muut mediat juuri palvele. Yle ei voi kuitenkaan olla vain erityisryhmiä palveleva tai kaupallisia kanavia täydentävä media.

Ylen julkisin varoin tuotetut runsaat sisällöt ja kulttuurielämykset ovat laajasti ja pitkäkestoisesti kansalaisten saatavilla. Teknologia mahdollistaa tämän saavutettavuuden, ja Yle on ollut edelläkävijä Suomessa Elävän arkiston ja Yle Areenan kaltaisten palveluiden kehittäjänä.

Piirros jossa 3 hahmoa silhuetteina: yksi lukee, yksi soittaa huilua ja yhdellä on kädessään pääkallo.

Mitä Yle-laki sanoo Ylen tehtävästä?

Ylen tehtävä on määritelty Yle-laissa selkeästi.

Tehtävä on monipuolinen ja vastuualueet isoja: journalismista urheiluun, draamaan ja kulttuuriin. Ylen tehtävä on määritelty myös avoimesti. Näin Yle voi kehittää palvelujaan, kun mediankäyttö muuttuu. Yle voi myös reagoida nopeasti erilaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, olipa sitten kyse venäjänkielisten uutisten tai maahanmuuttajien koronainfon aloittamisesta.

Ylen rooliin ja tehtävään kuuluvat olennaisesti myös yhteistyö ja kumppanuudet. Yle on kotimaisen luovan alan merkittävä työllistäjä ja tärkeä kumppani tuotantoyhtiöille. Yle rahoittaa kotimaista elokuvaa ja on dokumenttien ja lyhytelokuvan olemassaolon ja näkyvyyden kannalta erityisen tärkeä. Lisäksi Yle edistää draamasarjojen, elokuvien ja dokumenttien kansainvälistä myyntiä ja alan kansainvälistymistä.

Yle vastaa myös televisio- ja radiotoiminnan hoitamisesta poikkeusoloissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tämä turvaa tiedonvälityksen äkillisissä mullistuksissa tai poikkeustilanteissa, joissa kansalaisten on pystyttävä toimimaan neuvokkaasti.

Yle-lain 7. §: julkinen palvelu

Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Sisältöpalvelujen pääpainon tulee olla liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävissä julkaisuissa.

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:

1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;

2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä;

3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia;

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä;

5) tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille;

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;

7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

Piirroksessa on eduskuntalo, jonka edustalla liikkuu ihmishahmoja.

Kuka päättää Ylen tehtävästä ja rahoituksesta?

Eduskunta päättää Ylen tehtävästä ja rahoituksesta. Ylen tehtävä ja rahoitus on määritelty Yle-laissa, jonka eduskunta on hyväksynyt. Eduskuntaa edustaa kansanedustajista koottu hallintoneuvosto, joka on Ylen ylin päättävä elin.

Suomessa käydään säännöllisin välein perusteellisia parlamentaarisia keskusteluja Ylen rahoituksesta ja tehtävästä, ja niin kuuluu ollakin. Eduskunta on toistaiseksi päättänyt Ylen tehtävästä ja rahoituksesta yksimielisesti.

Ylen kaikki sisällöt ja tarjonta rahoitetaan Yle-verolla. Yle ei saa rahoitusta muualta, esim. mainoksista tai tilausmaksuista kuten kaupalliset mediayritykset. Näin Yle on vapaa kaupallisista sidoksista. Yle ei tavoittele toiminnallaan voittoa vaan suomalaisten parasta mahdollista mediapalvelua rajusti muuttuvassa ja kansainvälistyvässä mediakentässä.

Kuvitus: Mira Gartz / Yle

Sisältö muilla kielillä