Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja

Tietosuojaperiaatteet

Tällä sivulla kuvaamme Yle tietosuojaan liittyvät keskeiset periaatteet. Kerromme avoimesti, mitä tietoja keräämme, mihin tarkoituksiin tietojasi käytämme, miten käsittelemme tietojasi ja mitkä ovat oikeutesi.

Symboli. Tietokone ja näyttö.

Mihin käytämme keräämiämme tietoja?

Palvelujen toteuttaminen
Tietojasi käytetään Ylen palveluiden toteuttamiseen ja siihen, että teemme Ylen palveluista henkilökohtaisempia, vuorovaikutteisempia ja käyttäjäystävällisempiä tunnistamalla käyttäjät. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Ylen palvelut toimivat sujuvasti kaikilla laitteillasi, näytämme sinulle kohdennettuja sisältöjä palveluissamme ja suosittelemme sinua mahdollisesti kiinnostavia sisältöjä. Lue lisää Ylen suosittelusta.

Palvelujen kehittäminen
Tietojasi käytetään Ylen palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Voimme luoda tiedoista tilastoja käyttäjistä siinä laajuudessa, kuin palveluiden ja sovellusten kehittäminen edellyttää. Tietojasi voidaan käyttää myös, kun vastaamme antamaasi asiakaspalautteeseen.

Henkilötietojasi voidaan käyttää Ylen palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin sekä yleisötutkimukseen liittyvien tavoittavuus- ja käyttöanalyysien toteuttamiseen.

Markkinointi ja asiakasviestintä
Henkilötietojasi voidaan käyttää Ylen palveluista tiedottamiseen ja informoimiseen. Voimme esimerkiksi olla sinuun yhteydessä asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa tai lähettääksemme sinulle personoituja suosituksia uusista sisällöistä.

Symbolikuva. Sormenjälki.

Mitä tietoa keräämme

Ylelle antamasi tiedot
Saatamme kysyä sinulta eri palveluiden yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa Ylelle. Kysymme tietoja Yle tunnuksen rekisteröitymisen yhteydessä tai osallistuessasi Ylen kilpailuihin, tapahtumiin, arvontoihin tai tutkimuksiin. Voimme kerätä lisäksi muita tietoja erillisellä suostumuksellasi, esimerkkinä sijaintitiedot.

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
Keräämme Ylen palveluiden käytöstä tietoa esimerkiksi katsoessasi ohjelmaa tai lukiessasi artikkelia.
Verkkopalveluiden analytiikkajärjestelmät keräävät myös laitekohtaista tunnistetietoa (ks. Ylen evästekäytännöt).

Sijaintitiedot, jos olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi. Käyttäessäsi sijaintitietoihin perustuvia palveluitamme, esimerkiksi paikallista sisältöä tai sijaintiin perustuvia hätätiedotteita, sijaintitietosi lähetetään suostumuksellasi Ylelle, jotta pystymme tarjoamaan sinulle oikeaa sisältöä.

Symboli. Wifi-symbooli.

Henkilötietoja käsitellään silkkihansikkain

Yle suojaa palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palveluidemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin on rajoitettu ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Otamme tietosuojan ja tietoturvan huomioon palveluidemme suunnittelussa ja noudatamme riskilähtöistä lähestymistapaa palveluiden kehittämisessä. Tarkistamme säännöllisesti, että palvelumme ovat vaatimusten mukaiset.

Yle voi käyttää palveluidensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös kumppaneita ja palveluntarjoajia. Myös Ylen alihankkijoilla on velvollisuus pitää tietosi salassa ja huolehtia riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. Huolehdimme sopimuksilla ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja Ylen tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Perehdytämme ja koulutamme Ylen työntekijöitä henkilötiedon käsittelyä koskevissa vaatimuksissa, jotta jokainen yleläinen on tietoinen tietosuojaa koskevista lainsäädännön vaatimuksista sekä Ylen periaatteista ja ohjeistuksista ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Ylen alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käsitellä Ylen asiakkaiden tietoja ainoastaan niihin käyttötarkoituksiin, joista olemme kertoneet asiakkaille Ylen tietosuojalausekkeessa.

Läpinäkyvyys

Yle haluaa olla edelläkävijä asiakkaidensa tietojen käsittelyn läpinäkyvyydessä. Opastamme Ylen palveluiden käyttäjiä oikeuksissa, jotka liittyvä heidän omiin tietoihinsa. Haluamme palvella asiakkaitamme läpinäkyvästi, asiakkaiden luottamuksen arvoisesti.

Yle on vastuullinen ja kertoo avoimesti siitä, miten se käsittelee henkilötietoja. Kerromme mihin etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi.

Emme luovuta kirjautumistietoja kaupallisiin tarkoituksiin

Yle käsittelee verkkopalveluidensa käyttäjien dataa vastuullisesti eikä välitä Yle Tunnuksen kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Ylen alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käsitellä Ylen asiakkaiden tietoja ainoastaan niihin käyttötarkoituksiin joista olemme kertoneet asiakkaille Ylen tietosuojalausekkeessa.

Symboli. Silmä suurennuslasissa.

Tiedosta oikeutesi

Sinulla on mm. seuraavanlaisia oikeuksia omiin henkilötietoihisi:

  • Sinulla on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja sinusta kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojesi käsittelyn laillinen peruste ja kenelle tietojasi luovutetaan. Nämä tiedot löydät Ylen tietosuojalausekkeesta.

  • Sinulla on oikeus tarkastaa mitä henkilötietojasi käsittelemme ja mihin tarkoituksiin. Voit pyytää omat tietosi nähtäväksi.

  • Mikäli havaitset virheitä tiedoissasi, sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot korjattua.

  • Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramarkkinointia ja siihen sisältyvää profilointia varten.

  • Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi. Tiedon poistamisesta voidaan myös perustellusti kieltäytyä, esimerkiksi silloin, kun tietoja koskee lakisääteinen säilytysvelvoite tai kun tiedot on kerätty journalistiseen tarkoitukseen.

Sisältö muilla kielillä