Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Ylen hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä. Hallintoneuvosto kokoontuu kalenterivuoden aikana noin 6–7 kertaa.

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä (ks. Laki Yleisradio Oy:stä, 5 §). Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvoston tehtävät

Yleisradio Oy:stä annetun lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset hallintoneuvoston tehtävät ovat:

 • valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä hallituksen jäsenten palkkio

 • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista

 • huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi

 • laatia lain 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella päättää palvelun tai toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä ja julkaista päätös perusteluineen

 • päättää yhtiön strategiasta

 • päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista

 • tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus

 • valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

 • hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus julkisen palvelun toteutumisesta ja ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteutumisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä.

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä muut hallituksen sille esittämät asiat.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvosto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 30.6.2023. Eduskunta valitsi jäsenet 28.6.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Sinuhe Wallinheimo (kok).

Osa jäsenistä on uusia, osa on toiminut Ylen hallintoneuvostossa aiempina vuosina.

Sinuhe Wallinheimo, puheenjohtaja

Jari Ronkainen, varapuheenjohtaja

Pauli Aalto-Setälä

Li Andersson

Elisa Gebhard

Maria Guzenina

Petri Honkonen

Teemu Keskisarja

Pihla Keto-Huovinen

Marko Kilpi

Johan Kvarnström

Suna Kymäläinen

Hanna-Leena Mattila

Maria Ohisalo

Mikko Ollikainen

Susanne Päivärinta

Päivi Räsänen

Jaana Strandman

Joakim Vigelius

Pia Viitanen

Timo Vornanen

Henkilöstön edustajat

Tapio Räihä, toimittaja

 • varaedustajat Patrik Schauman ja Camilla Vilkman

Jukka Kuusinen, assistentti

 • varaedustajat Ann-Louise Laaksonen ja Miikka Liukkonen

Hallintoneuvoston työvaliokunta

Sinuhe Wallinheimo, puheenjohtaja

Jari Ronkainen, varapuheenjohtaja

Suna Kymäläinen 30.6.2023–30.6.2025

Maria Guzenina 1.7.2025–6/2027 (kunnes uusi hallintoneuvosto on valittu)

Petri Honkonen

Maria Ohisalo

Li Andersson

Mikko Ollikainen

Päivi Räsänen

Hallintoneuvoston palkkiot

Hallintoneuvostolle ja sen työvaliokunnalle maksetaan kokouspalkkioita läsnäolon perusteella. Hallintoneuvoston palkkiot ovat olleet muuttumattomat vuodesta 2012 lähtien.

Hallintoneuvoston palkkiot:

 • puheenjohtajan palkkio 950 euroa/kokous

 • varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa/kokous

 • muiden jäsenten palkkio 650 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan palkkiot:

 • puheenjohtajan palkkio 800 euroa/kokous

 • varapuheenjohtajan palkkio 600 euroa/kokous

 • muiden jäsenten palkkio 500 euroa/kokous