Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Ylen hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä. Hallintoneuvosto kokoontuu kalenterivuoden aikana noin 6–7 kertaa.

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä (ks. Laki Yleisradio Oy:stä, 5 §). Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvoston tehtävät

Yleisradio Oy:stä annetun lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset hallintoneuvoston tehtävät ovat:

 • valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä hallituksen jäsenten palkkio

 • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista

 • huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi

 • laatia lain 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella päättää palvelun tai toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä ja julkaista päätös perusteluineen

 • päättää yhtiön strategiasta

 • päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista

 • tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus

 • valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

 • hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus julkisen palvelun toteutumisesta ja ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteutumisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä.

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä muut hallituksen sille esittämät asiat.

Hallintoneuvoston jäsenet

Hallintoneuvosto järjestäytyi syksyn ensimmäisessä kokouksessa 17.9.2019. Eduskunta valitsi jäsenet 18.6.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Arto Satonen (kok).

Osa jäsenistä on uusia, osa on toiminut Ylen hallintoneuvostossa aiempina vuosina.

Arto Satonen, puheenjohtaja

Ari Torniainen, varapuheenjohtaja

Marko Asell

Markku Eestilä

Maria Guzenina

Saara Hyrkkö

Olli Immonen

Pihla Keto-Huovinen

Anneli Kiljunen

Esko Kiviranta

Suna Kymäläinen

Leena Meri

Mikko Ollikainen

 • Ruotsalainen eduskuntaryhmä

 • Jäsen vuodesta 2021

 • Lisätietoa

Jenni Pitko

Jari Ronkainen

Päivi Räsänen

Matti Semi

Kari Tolvanen

Jussi Wihonen

Johannes Yrttiaho

Henkilöstön edustajat

Pirjo Auvinen, toimittaja

 • varaedustajat Minna Hannula ja Miikka Liukkonen

Risto Mattila, toimittaja

 • varaedustajat Jukka Kuusinen ja Antti Laakso

Hallintoneuvoston työvaliokunta

Arto Satonen, puheenjohtaja

Ari Torniainen, varapuheenjohtaja

Maria Guzenina

Mikko Ollikainen

Jenni Pitko

Jari Ronkainen

Päivi Räsänen

Matti Semi

Hallintoneuvoston palkkiot

Hallintoneuvostolle ja sen työvaliokunnalle maksetaan kokouspalkkioita läsnäolon perusteella. Hallintoneuvoston palkkiot ovat olleet muuttumattomat vuodesta 2012 lähtien.

Hallintoneuvoston palkkiot:

 • puheenjohtajan palkkio 950 euroa/kokous

 • varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa/kokous

 • muiden jäsenten palkkio 650 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan palkkiot:

 • puheenjohtajan palkkio 800 euroa/kokous

 • varapuheenjohtajan palkkio 600 euroa/kokous

 • muiden jäsenten palkkio 500 euroa/kokous