Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Ylen hallitus

Ylen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jossa on vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä.

Jäsenet eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon. Hallituksen jäsenissä pitää olla suomen ja ruotsin kielen edustus ja riittävän monipuolinen asiantuntemus.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tehtävät

  • yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen

  • yhtiön muun ylimmän johdon valinta

  • seuraavan vuoden talousarvion päättäminen

  • yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja siinä käsiteltävien asioiden valmistelu

  • vuosittaisen toimintakertomuksen antaminen yhtiön toiminnasta Viestintävirastolle

Hallitus valmistelee yhtiön strategian ja nimittää sananvapauslain edellyttämät vastaavat toimittajat.

Hallituksen jäsenet

Ylen hallituksen jäsenet ovat Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen (puheenjohtaja 1.5.2021–), HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola, toimitusjohtaja Paulina Ahokas, toimitusjohtaja Kai Huotari, erityisasiantuntija Lauri Kontro, toimitusjohtaja Pauliina Mäkelä ja Senior Advisor Sirpa Ojala. Henkilöstön edustaja on toimittaja Arto Nieminen.

Ylen hallitus

Potrettikuvassa Matti Apunen

Matti Apunen, hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021–

Koulutus: YTM
Synt.: 1960
Päätoimi: Tampereen yliopiston työelämäprofessori (Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta) ja yksityinen elinkeinonharjoittaja 2019–
Keskeisimmät luottamustehtävät: Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen jäsen 2014–, Vakuutusyhtiö Kalevan hallintoneuvoston jäsen 2011–

Katri Viippolan potretti

Katri Viippola, hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2019–

Koulutus: EMBA 2016, CBM 2009, M.A. 2008
Synt.: 1976
Päätoimi: johtaja, HR-, viestintä- ja vastuullisuus, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2016–
Keskeisimmät luottamustehtävät: Terveystalo Oyj:n hallituksen jäsen 2018–, Talous ja Nuoret TAT:n hallituksen jäsen 2018–, Telan viestintäasiain neuvottelukunnan jäsen 2016–, Finanssiala ry:n viestintätoimikunnan jäsen 2016–

Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas.

Paulina Ahokas

Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2018–

Koulutus: EMBA 2014, FM 1999
Synt.: 1972
Päätoimi: toimitusjohtaja, Tampere-talo Oy 2012–
Keskeisimmät luottamustehtävät: Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2020–, Livex Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2019–, Musiikki & Media Tapahtumat Oy:n hallituksen jäsen 2018–, Valtion taideneuvoston jäsen 2016–2019, Savonlinnan Oopperajuhlien valtuuskunnan jäsen 2015–, Tampereen kauppakamarin ja Uuden liiketoiminnan valiokunnan jäsen 2013–

Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari.

Kai Huotari

Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2018–

Koulutus: KTT 2014, DI 2003, TaM 1999
Synt.: 1972
Päätoimi: toimitusjohtaja, Kaapelitehdas 2015–
Keskeisimmät luottamustehtävät: Creative Finland -ohjausryhmän puheenjohtaja 2018–, European Creative Business Networkin hallituksen jäsen 2018–, Helsingin Taidehallin hallituksen puheenjohtaja 2018–, Kaapelin Mediakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–

Lauri Kontro, Ylen hallituksen jäsen

Lauri Kontro

Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2017–

Koulutus: EMBA 2003, VTM 1977
Synt.: 1953
Päätoimi: erityisasiantuntija
Keskeisimmät luottamustehtävät: Valtioneuvoston kanslian arvonimilautakunnan jäsen 2009–

Pauliina Mäkelä, Ylen hallituksen jäsen

Pauliina Mäkelä

Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2017–

Koulutus: Yo-merkonomi 1992, HHJ 2020
Synt.: 1971
Päätoimi: toimitusjohtaja, Kinda Oy 2010–
Keskeisimmät luottamustehtävät: Luopioisten säästöpankkisäätiön hallintoneuvoston jäsen 2019–, Lempäälän elinkeinopoliittisen työryhmän ELPOn jäsen 2017–

Sirpa Ojala hymyilee kuvassa.

Sirpa Ojala

Ylen hallituksen jäsen vuodesta 2020–

Koulutus: DI 2001
Synt.: 1963
Päätoimi: Senior Advisor 2020–
Keskeisimmät luottamustehtävät: Elenia Oy:n hallituksen jäsen 2018–, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2017–, Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsen 2016– ja puheenjohtaja 2019–, Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäsen 2014– ja varapuheenjohtaja 2017–

Arto Niemisen potretti

Arto Nieminen, henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustaja vuodesta 2016–

Synt.: 1956
Päätoimi: Toimittaja

Henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Thomas Wilhelmsson, pj
Paulina Ahokas
Arto Nieminen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Katri Viippola, pj
Kai Huotari
Lauri Kontro
Pauliina Mäkelä

Hallituksen palkkiot

Ylen hallituksen palkkioista päättää vuosittain hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston työvaliokunta esittää hallintoneuvostolle vuosittain ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Palkkiot perustuvat valtio-omisteisten yhtiöiden hallituspalkkioiden tasoon. Hallituksen palkkiot ovat olleet muuttumattomat vuodesta 2012 lähtien.

Hallituksen palkkiot:

  • puheenjohtaja 25 000 euroa/vuosi

  • varapuheenjohtaja 19 000 euroa/vuosi

  • muut jäsenet 15 000 euroa/vuosi.

Hallitukselle tai hallituksen valiokunnille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.