Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ylen palvelujen personointi ja uutisautomaatio

Yle käyttää palveluissaan personointia eli suosittelua, jotta jokainen suomalainen voisi löytää itseään kiinnostavaa katseltavaa, kuunneltavaa ja luettavaa. Uutisautomaation tehtävänä on tuottaa toimituksen määrittämiä verkkosisältöjä automaattisesti.

Meille on tärkeää, että suomalaisten käyttämiä Ylen verkkopalveluita rakennetaan eettisesti kestävältä pohjalta, läpinäkyvästi. Noudatamme Ylen palvelujen kehittämisessä yhtiön toimintaperiaatteita sekä tietosuojaperiaatteita.

Yle pyrkii uudistumaan jatkuvasti. Suosittelulla ja uutisautomaatiolla luomme uusia mediankäyttötapoja ja autamme suomalaisia löytämään uusia, yllättäviä sisältöjä.

Mitä palvelujen personoinnilla ja uutisautomaatiolla tarkoitetaan?

Julkisen sanan neuvosto suosittaa, että mediayhtiön kertovat kuinka ne käyttävät personointia ja uutisautomatiikkaa palveluissaan. JSN on määritellyt uutisautomatiikan ja personoinnin käsitteet seuraavasti:

  1. Personointi eli sisältöjen kohdentaminen eri tavoin eri ihmisille – esimerkiksi henkilön käyttöhistorian perusteella muokkautuva verkkosivu tai muu palvelun osa, kuten juttusuosituslista. Tässä tekstissä personoinnista käytetään myös termiä suosittelu.

  2. Uutisautomaatio – esimerkiksi nk. uutisrobotit ja muut algoritmiset työvälineet, jotka tuottavat ja julkaisevat automaattisesti journalistisia sisältöjä, kuten tekstiä tai infografiikoita.

Personointi eli suosittelu Ylen palveluissa

Personointi eli algoritmipohjainen suosittelu parantaa kykyä esitellä Ylen julkaisemia sisältöjä Ylen verkkopalveluiden ja sovellusten käyttäjille. Suosittelun tavoitteena on tarjota suomalaisille sisältöjä, joihin he eivät välttämättä muuten törmäisi ja jotka voisivat kiinnostaa heitä juuri tietyllä hetkellä.

Suosittelulla haluamme tarjota ja luoda merkityksellisiä kokemuksia jokaiselle suomalaiselle. Suosittelun suurin arvo syntyy sisältöjen ja asiakkaiden vuorovaikutuksessa, henkilökohtaisella ja merkityksellisellä tavalla. Henkilökohtaista suosittelua tehdään kuitenkin vain Yle Tunnuksella palveluihin kirjautuneille asiakkaille.

Suosittelun yhteydessä esitetään toisinaan huoli, että käyttäjät näkisivät sen seurauksena liian yksipuolista sisältöä. Yle ottaa asian vakavasti. Kehitämme suosittelua niin, että esiin nostettavien ja käytettävien sisältöjen monipuolisuutta seurataan ja parannetaan jatkuvasti. Suosittelun tarkoituksena on esitellä Ylen sisältöjä laajasti erilaisille käyttäjille ja välttää samankaltaisten tai yleisesti suosittujen sisältöjen korostumista.

Tulevaisuudessa Yle kehittää suosittelua entistä osuvammaksi mm. parantuneen metatiedon avulla. Yle Tunnuksella palveluihin kirjautuneille asiakkaille suosittelusta tulee entistä henkilökohtaisempaa.

Millaista suosittelua Ylen palveluissa tehdään?

Ylen palveluissa olevista sisällöistä osan asettaa nähtäville algoritmi ja osan toimitus. Ylen käyttäjät voivat myös itse vaikuttaa osaan saamistaan suosituksista. Ylen verkkopalveluiden suosittelu perustuu selaimen asettamiin evästeisiin, mobiilisovellusten asettamiin laitetunnisteisiin tai Yle Tunnukseen, jos käyttäjä on kirjautunut Ylen palveluihin.

Yle tekee neljää erilaista suosittelua:

  1. Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelu

  2. Lisää samankaltaista sisältöä -suosittelu

  3. Käyttäjän hallitsema suosittelu

  4. Toimituksellisten valintojen ja algoritmisen suosittelun yhdistelmä

Useissa Ylen palveluissa on käytössä useampia suosittelutapoja yhtä aikaa.

1) Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelu

Henkilökohtaista suosittelua, joka pohjautuu erityisesti käyttäjän profiiliin sekä käyttöhistoriaan.

Tavoitteena on suositella sisältöjä, jotka voisivat kiinnostaa juuri kyseistä käyttäjää. Suositteluun vaikuttavat käyttäjän oman käyttäytymisen lisäksi myös esimerkiksi sisällön suosituimmuus (kuinka paljon sisältöä kulutetaan yleisesti) ja trendaavuus (kuinka paljon sisältöä kulutetaan parhaillaan).

Käytössä: Yle.fi, Yle Areena, Yle Arenan

Kuvakaappaus Yle Areenasta
Kuvateksti Yle Areenan etusivulla on ohjelmapaketteja, esimerkiksi Sinulle ja Koska katsoit, jotka muodostetaan Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelun avulla.

2) Lisää samankaltaista sisältöä -suosittelu

Suosittelua, jossa esimerkiksi luetun artikkelin lopussa tai kuunnellun podcastin jälkeen suositellaan muita samankaltaisia sisältöjä.

Suositteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi sisältöjen samankaltaiset asiasanat, sisällön pituus, julkaisuaika ja trendaavuus (kuinka paljon sisältöä kulutetaan tietyssä ajassa).

Joissakin tapauksissa Lisää samankaltaista sisältöä -suosittelu hyödyntää myös käyttöhistorialtaan samankaltaisten käyttäjien kuluttamia sisältöjä. Näin tehdään esimerkiksi Areenan Katso myös -suosituksissa.

Käytössä: Yle.fi, Yle Areena, Yle Arenan

Kuvakaappaus Yle Areenasta
Kuvateksti Yle Areenan Katso myös -lista käyttää Lisää samasta aiheesta -suosittelua.

3) Käyttäjän hallitsema suosittelu

Henkilökohtaista suosittelua, jossa käyttäjä merkitsee tietyn aiheen itseään kiinnostavaksi ja saa jatkossa aiheeseen liittyviä sisältöjä.

Yle-sovelluksessa käyttäjä voi itse lisätä tai vähentää eri aiheiden painotuksia artikkelin lopussa. Näiden painotusten ja aiemman käyttöhistorian perusteella käyttäjälle muodostuu Yle-sovelluksessa Sinulle-listaus, joka sisältää suosituksia Ylen uusista sisällöistä. Sinulle-lista löytyy Yle-sovelluksen Omat-osiosta. Käyttäjän valitsemat painotukset eivät kuitenkaan vaikuta muualla sovelluksessa sisältöjen näkyvyyteen.

Yle-sovelluksessa on myös Läheltä-uutislista ja -ilmoitukset, joiden suosittelu perustuu käyttäjän ilmoittamaan sijaintitietoon. Yle-sovelluksessa käyttäjä voi itse valita, minkä paikkakunnan ja sen lähialueen uutisia haluaa lukea. Svenska.yle.fi-verkkosivulla Yle Tunnuksella kirjautuneet käyttäjät voivat halutessaan saada sisältösuosituksia itse valitsemistaan kohteista Nära dig -listalle.

Käytössä: Yle-sovellus, Svenska.yle.fi

Sinulle-lista
Kuvateksti Yle-sovelluksessa käyttäjä voi itse lisätä tai vähentää eri aiheiden painotuksia, ja se vaikuttaa hänelle suositeltaviin sisältöihin Sinulle-listalla.
Kuva: Ext-tuomas Lilja / Yle

4) Toimituksellisten valintojen ja algoritmisen suosittelun yhdistelmä

Suosittelua, jossa algoritmi valitsee näytettävän vaihtoehdon toimituksen valitsemasta rajatusta joukosta sisältöjä.

Algoritmi näyttää jonkin verran jokaista toimituksen valitsemaa sisältöä ja oppii jatkuvasti, mikä sisällöistä kiinnostaa käyttäjiä juuri sillä hetkellä kaikista eniten. Esimerkiksi aamulla käyttäjiä voivat kiinnostaa eri sisällöt kuin illalla. Jos käyttäjä on kirjautunut, suosittelualgoritmi voi käyttää apuna myös käyttäjän henkilökohtaista profiilitietoa, kuten ikää, valitessaan sopivimman sisällön.

Käytössä: Yle Areena, Yle Arenan

Kuvakaappaus Yle Areenasta
Kuvateksti Yle Areenan etusivun ensimmäisessä nostossa on käytössä suosittelualgoritmi, joka oppii jatkuvasti, mikä toimituksen valitsemista muutamista vaihtoehdoista kiinnostaa juuri sillä hetkellä eniten käyttäjiä.

Miten Ylen suosittelua rajataan?

Yle ei suosittele käyttäjilleen kaikkea sisältöä kaikissa tilanteissa, ja suosittelemme vain Ylen julkaisemia sisältöjä. Suosittelua voidaan rajata tietyissä tilanteissa ja tietyille kohderyhmille joko teknisistä, journalistisista tai eettisistä syistä.

Uutistoimituksen tekemä journalistinen valinta ohittaa aina algoritmin tekemät valinnat. Esimerkiksi suuren uutistapahtuman sattuessa toimitus voi päättää, että aihe tai tietty sisältö on niin merkittävä, että se on näytettävä kaikille käyttäjille.

Lasten Areenassa emme tee algoritmista suosittelua.

Miten suosittelun kehitystä mitataan?

Kaikki Ylen käyttämät suosittelualgoritmit testataan aina ennen julkaisua. Testaamisen tyypillinen muoto on ns. a/b -testi, jossa palveluiden käyttäjät jaetaan satunnaisesti kahteen eri ryhmään. Testissä arvioidaan algoritmipohjaisen suosittelun vaikutuksia suhteessa joko ei-algoritmipohjaisiin käyttöliittymiin tai toiseen versioon algoritmipohjaisesta suosittelusta. Vasta kun mallien testit tuottavat tilastollisesti merkittäviä eroja eri käyttäjäryhmissä, voidaan suosittelualgoritmi ottaa käyttöön.

Tyypillisesti arvioitavia mittareita onnistuneelle algoritmipohjaiselle suosittelulle ovat:

  • sivulataus tai video/audio-tallenteen käynnistys

  • monipuolisuuden lisääminen kulutetuissa sisällöissä

  • palveluissa lisääntynyt käytetty aika

  • kuinka suuri joukko käyttäjiä on kiinnostunut käyttämään tai käyttää aktiivisesti algoritmipohjaista suosittelua hyödyntävää ominaisuutta.

Toisinaan algoritmipohjaista päätöksentekoa mitataan suoraan myös laadullisilla tutkimuksilla, jossa käyttäjiltä kysytään välitöntä mielipidettä tai palautetta heidän saamastaan suosittelusta.

2. Uutisautomaatio Ylen palveluissa

Mitä on uutisautomaatio?

Uutisautomaatiolla tarkoitetaan Ylellä kehitettyä ohjelmistoa, joka tuottaa ohjelmistolle syötetyn datan perusteella automaattisesti tekstiä, kuvaa, ääntä tai videota.

Uutisautomaatiota käytetään, jotta Ylen toimittajille vapautuisi aikaa tehdä monimutkaisempia ja syvällisempiä sisältöjä. Automaatio mahdollistaa sellaisten sisältöjen tekemisen, joita toimitusten ei olisi resurssien puitteissa muutoin mahdollista tuottaa.

Yle Uutisissa automaattisesti tuotetut sisällöt on merkitty Voitto-robottijournalistin tekemiksi. Voitto-robotti tuottaa esimerkiksi kuvia eduskunnan äänestyksistä eduskunnan nettisivuilta kerätyn tiedon perusteella. Kuvia julkaistaan toimittajien kirjoittamissa artikkeleleissa.

Millaisia uutissisältöjä automaatio tuottaa?

Automaatiojärjestelmä ei tee sisältöjä koskaan täysin itsenäisesti vaan automaatiojärjestelmän käytöstä päättää aina Ylen toimitus.

Voitto-robottijournalisti tekee sisältöjä ihmisen, eli toimituksen luomien sisältömäärityksien ja muotojen perusteella. Lisäksi toimitus määrittelee millaisia datalähteitä automaatiojärjestelmä hyödyntää.

Voitto-robotin tuottamat sisällöt ovat määrämuotoisia. Esimerkiksi eduskunnan äänestyksistä tuotettavissa kuvissa käytetään etukäteen tehtyä pohjaa, johon äänestyksen otsikko ja tulokset lisätään. Voiton tekemät kuvat on merkitty selvästi Voitto-robotin tekemäksi.

Kuvakaappaus Voitto-robotin tekemästä grafiikasta
Kuvateksti Voitto-robotin tekemä grafiikka eduskunnan äänestyksestä, joka käsitteli uutta rakentamislakia.

Sisältö muilla kielillä