Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ylen palvelujen personointi ja uutisautomaatio

Yle käyttää palveluissaan personointia eli suosittelee sisältöjä, jotta jokainen suomalainen voisi löytää itseään kiinnostavaa katseltavaa, kuunneltavaa ja luettavaa. Uutisautomaation tehtävänä on tuottaa toimituksen määrittämiä verkkosisältöjä automaattisesti.

Meille on tärkeää, että suomalaisten käyttämiä Ylen verkkopalveluita rakennetaan eettisesti kestävältä pohjalta, läpinäkyvästi. Noudatamme Ylen palvelujen kehittämisessä yhtiön toimintaperiaatteita sekä tietosuojaperiaatteita.

Yle pyrkii uudistumaan jatkuvasti. Suosittelulla ja uutisautomaatiolla luomme uusia mediankäyttötapoja ja autamme suomalaisia löytämään uusia, yllättäviä sisältöjä.

Mitä palvelujen personoinnilla ja uutisautomaatiolla tarkoitetaan?

Julkisen sanan neuvosto suosittaa, että mediayhtiön kertovat kuinka ne käyttävät personointia ja uutisautomatiikkaa palveluissaan. JSN on rajannut lausumassaan “uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemisestä” ko. käsitteet seuraavasti

 1. Personointi eli sisältöjen kohdentaminen eri tavoin eri ihmisille – esimerkiksi henkilön käyttäytymishistorian perusteella muokkautuva verkkosivu tai mobiilisovelluksen etusivunäkymä tai muu palvelun osa, kuten juttusuosituslista. Tässä tekstissä personoinnista käytetään myös termiä suosittelu.

 2. Uutisautomaatio – esimerkiksi nk. uutisrobotit ja muut algoritmiset työvälineet, jotka tuottavat ja julkaisevat automaattisesti journalistisia sisältöjä, kuten tekstiä tai infografiikoita.

1. Suosittelu Ylen palveluissa

Personointi eli algoritmipohjainen suosittelu parantaa Ylen kykyä esitellä sisältöjä Ylen verkkopalveluiden ja sovellusten käyttäjille. Suosittelun tavoitteena on tarjota suomalaisille sisältöjä, joihin he eivät välttämättä muuten törmäisi ja jotka voisivat kiinnostavat heitä juuri tietyllä hetkellä.

Suosittelulla haluamme tarjota ja luoda merkityksellisiä kokemuksia jokaiselle suomalaiselle. Suosittelun suurin arvo syntyy sisältöjen ja asiakkaiden vuorovaikutuksessa, henkilökohtaisella ja merkityksellisellä tavalla.

Suosittelun yhteydessä esitetään toisinaan huoli, että käyttäjät näkisivät sen seurauksena liian yksipuolista sisältöä. Yle ottaa asian vakavasti. Kehitämme suosittelua niin, että esiin nostettavien ja käytettävien sisältöjen monipuolisuutta parannetaan jatkuvasti. Suosittelun tarkoituksena on esitellä Ylen sisältöjä laajasti erilaisille käyttäjille ja välttää samankaltaisten tai yleisesti suosittujen sisältöjen korostumista.

Tulevaisuudessa Ylen kehittää suosittelua entistä osuvammaksi mm. parantuneen metatiedon avulla. Yle Tunnuksella palveluihin kirjautuneille käyttäjille suosittelusta tulee entistä henkilökohtaisempaa.

Millaista suosittelua Ylen palveluissa tehdään?

Ylen palveluissa olevista sisällöistä osan asettaa nähtäville algoritmi ja osan toimitus. Ylen käyttäjät voivat myös itse vaikuttaa osaan saamistaan suosituksista. Ylen verkkopalveluiden suosittelu perustuu selaimen asettamiin evästeisiin, mobiilisovellusten asettamiin laitetunnisteisiin tai Yle Tunnukseen, jos käyttäjä on kirjautunut Ylen palveluihin.

Ylen tekee neljää erilaista suosittelua:

 1. Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelu

 2. Lisää samasta aiheesta -suosittelu

 3. Käyttäjän hallitsema suosittelu

 4. Sisältöjen esittelyyn liittyvä suosittelu

Useissa Ylen palveluissa on käytössä eri suositteluja yhtä aikaa. Kaikki suosittelut eivät kuitenkaan ole käytössä yhtä aikaa yhdessäkään palvelussa.

1) Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelu

Suosittelu, jossa koostesivuille, kuten etusivuille tai kategoriasivuille nostetaan sisältöjä, jotka pohjautuvat erityisesti käyttäjän profiiliin sekä käyttöhistoriaan. Suositteluun vaikuttavat käyttäjän oman käyttäytymisen lisäksi myös sisällön suosituimmuus (kuinka paljon sisältöä kulutetaan) ja trendaavuus (sisältöä kulutetaan paljon tietyssä ajassa).

Esimerkkejä:

Kuvakaappaus Yle.fi etusivulta.
Kuvateksti Yle.fi-verkkosivulla oikean reunan Luitko jo nämä -lista sekä sen alla oleva nosto käyttävät Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelua.

Kuvakaappaus Yle Areenan etusivusta.
Kuvateksti Yle Areenassa etusivun ensimmäiset ja tärkeimmät ohjelmanostot sekä niiden alla näkyvät ohjelmat ja ohjelmapaketit muodostetaan Sinua kiinnostavat sisällöt -suosittelun sekä toimituksen tekemillä nostoilla.

2) Lisää samasta aiheesta -suosittelu

Suosittelu, joka pohjautuu siihen, millaisia sisältöjä käyttäjä kuluttaa parasta aikaa ja on Ylen palveluissa kuluttanut aikaisemmin. Suosittelu hyödyntää myös käyttöhistorialtaan samankaltaisten käyttäjien kuluttamia sisältöjä. Esimerkiksi Areenan Katso myös -listaus muodostuu tämän suosittelun perusteella.

Yle Uutisvahdin Voitto-robotti suosittelee -notifikaattien suositukset hyödyntää samaa logiikkaa. Käyttäjä voi antaa palautetta saamastaan suosittelusta suoraan sovelluksessa antamalla sisällölle peukun ylös tai alas. Peukuttamalla sisältöä ylös käyttäjä saa jatkossa lisää samaa aihetta koskevia sisältöjä.

Esimerkki:

Kuvakaappaus Yle Areenan Katso myös -listalta.
Kuvateksti Yle Areenan Katso myös -lista käyttää Lisää samasta aiheesta -suosittelua.

Kuvakaappaus Yle Areenan soittimesta.
Kuvateksti Yle Areenan soittimessa Katso myöhemmin -lista muodostuu Lisää samasta aiheesta -suosittelun avulla.

Kuvakaappaus Yle Uutisvahdin peukutus-mahdollisuudesta.
Kuvateksti Yle Uutisvahdin Voitto-robotti suosittelee notifikaattien avulla voi peukuttamalla sisältöä saada jatkossa lisää samaa aihetta koskevia sisältöjä.

3) Käyttäjän hallitsema suosittelu

Suosittelu, jossa käyttäjä merkitsee tietyn aiheen itseään kiinnostavaksi ja saa jatkossa aiheeseen liittyviä sisältöjä. Esimerkiksi Yle Uutisvahti -sovelluksessa käyttäjä voi itse lisätä tai vähentää eri aiheiden painotuksia artikkelin lopussa. Painotusten perusteella käyttäjälle muodostuu sovelluksessa Sinulle-listaus, joka sisältää suosituksia Ylen uusista sisällöistä. Aihepainotukset vaikuttavat myös uutisilmoituksiin, jotka tarjotaan notifikaatteina suoraan mobiililaitteiden lukitusnäytölle.

Odottamattomat, suuret uutistapahtumat lisätään myös Uutisvahdin Sinulle-listaan. Tästä lisää kohdassa “Miten Ylen suosittelua rajataan?”

Yle Uutisvahdissa on myös Läheltä-uutislista ja -ilmoitukset, joiden suosittelu perustuu käyttäjän manuaalisesti tai automaattisesti välittämään sijaintitietoon. Käyttäjä voi itse valita suoraan sovelluksessa tai oman mobiililaittensa asetuksissa käyttääkö Yle Uutisvahti sijaintia Läheltä-suositteluun. Svenska.yle.fi-verkkosivulla Tunnuksella kirjautuneet käyttäjät voivat halutessaan saada sisältösuosituksia läheltä olevista kohteista Nära dig -listalle.

Esimerkkejä:

Kuvakaappaus miten Yle Uutisvahti -sovelluksessa vo painottaa eri aiheita.
Kuvateksti Uutisvahti-sovelluksessa käyttäjä voi itse lisätä tai vähentää eri aiheiden painotuksia, joka vaikuttaa hänelle suositeltaviin sisältöihin.

4) Sisältöjen esittelyyn liittyvä suosittelu

Suosittelu, jossa räätälöidään sisältöjä esitteleviä elementtejä, kuten kuvia, otsikoita tai muita elementtejä. Ihmiset pitävät erilaisista asioista, joten yksi tapa auttaa käyttäjiä löytämään itseään kiinnostavia sisältöjä, on personoida näitä sisältöön liittyviä elementtejä. Suosittelu hyödyntää tietoa käyttökontekstista, kuten käyttäjän laitteesta, ajasta tai profiilista.

Esimerkiksi Areenassa toinen käyttäjä voi nähdä Sorjonen-sarjan esittelykuvassa tuimailmeisen sarjan päähenkilön, kun taas toinen käyttäjä näkee kuvan, jossa sarjan hahmot halaavat. Svenskan Ylen etusivulla käyttäjä voi nähdä samaa urheilu-uutista käsittelevän uutisotsikon kirjoitettuna joko voittavan tai hävinneen joukkueen näkökulmasta.

Esimerkkejä:

Kuvakaappaus kahdesta näkymästä Yle Areenaan, joissa ohjelmilla on erilaiset jakokuvat.
Kuvateksti Yle Areenassa eri käyttäjille voidaan näyttää samasta ohjelmasta eri kuvat.

Miten Ylen suosittelua rajataan?

Yle ei suosittele käyttäjilleen kaikkea sisältöä kaikissa tilanteissa. Suosittelua voidaan rajata tietyissä tilanteissa ja tietyille kohderyhmille joko teknisistä, journalistisista tai eettisistä syistä.

 • Uutistoimituksen tekemä journalistinen valinta ohittaa aina algoritmin tekemät valinnat. Esimerkiksi suuren uutistapahtuman sattuessa toimitus voi päättää, että aihe tai tietty sisältö on niin merkittävä, että se on näytettävä kaikille käyttäjille.

 • Yle Areenassa ei käyttäjille suositella uutissisältöjä, vaan uutisia pyritään pääasiassa suosittelemaan aina siinä palvelussa, joka sisällön tuottaa eli esimerkiksi Yle.fi/uutiset ja Yle.fi/urheilu -verkkosivuilla tai Yle Uutisvahti -sovelluksessa.

 • Lasten Areenassa emme suosittele lastenohjelmia alaikäisille käyttäjille, sillä alaikäisten tietojen käsittely on sensitiivistä.

Miten suosittelun kehitystä mitataan?

Kaikki Ylen käyttämät suosittelualgoritmit testataan aina ennen julkaisua. Testaamisen tyypillinen muoto on ns. a/b -testi, jossa palveluiden käyttäjät jaetaan satunnaisesti kahteen eri ryhmään. Testissä arvioidaan algoritmipohjaisen suosittelun vaikutuksia suhteessa joko ei-algoritmipohjaisiin käyttöliittymiin tai toiseen versioon algoritmipohjaisesta suosittelusta. Vasta kun mallien testit tuottavat tilastollisesti merkittäviä eroja eri käyttäjäryhmissä, voidaan suosittelualgoritmi julkaista.

Tyypillisesti arvioitavia mittareita onnistuneelle algoritmipohjaiselle suosittelulle ovat:

 • monipuolisuuden lisääminen kulutetuissa sisällöissä

 • palveluissa lisääntynyt käytetty aika

 • uusien aihealueiden löytäminen

 • sivulataus tai video/audio-tallenteen käynnistys

 • kuinka suuri joukko käyttäjiä on kiinnostunut käyttämään tai käyttää aktiivisesti algoritmipohjaista suosittelua hyödyntävää ominaisuutta.

Toisinaan algoritmipohjaista päätöksentekoa mitataan suoraan myös laadullisilla tutkimuksilla, jossa käyttäjiltä kysytään välitöntä mielipidettä tai palautetta heidän saamastaan suosittelusta. Käyttäjät voivat lähettää palautetta saamastaan suosittelusta myös suoraan palveluissa, mm. Yle Uutisvahti -sovelluksessa.

2. Uutisautomaatio Ylen palveluissa

Mitä on uutisautomaatio?

Uutisautomaatiolla tarkoitetaan Ylellä kehitettyä ohjelmistoa, joka tuottaa ohjelmistolle syötetyn datan perusteella automaattisesti tekstiä, kuvaa, ääntä tai videota.

Uutisautomaatiota käytetään, jotta Ylen toimittajille vapautuisi aikaa tehdä monimutkaisempia ja syvällisempiä sisältöjä. Automaatio mahdollistaa sellaisten sisältöjen tekemisen, joita toimitusten ei olisi resurssien puitteissa muutoin mahdollista tuottaa.

Yle Uutisissa automaattisesti tuotetut sisällöt on merkitty Voitto-robottijournalistin tekemiksi. Voitto-robotti tuottaa esimerkiksi artikkeleita eurooppalaisista jalkapallosarjoista otteluihin liittyvien pelitapahtumien ja tilastojen perusteella.

Millaisia uutissisältöjä automaatio tuottaa?

Automaatiojärjestelmä ei tee sisältöjä koskaan täysin itsenäisesti vaan automaatiojärjestelmän käytöstä päättää aina Ylen toimitus.

Voitto-robottijournalisti tekee sisältöjä ihmisen, eli toimituksen luomien sisältömäärityksien ja muotojen perusteella. Lisäksi toimitus määrittelee millaisia datalähteitä automaatiojärjestelmä hyödyntää.

Voitto-robotin sisällöt ovat määrämuotoisia. Esimerkiksi ottelutuloksen kertomiseksi otsikossa on etukäteen rajattu määrä valmiiksi luotuja lauseita ja virkkeitä, joissa käytetään valmiiksi määriteltyjä sanoja ja sanamuotoja.

Voitto-robotti tuottaa tekstiä ja kuvia sisältäviä artikkeleita mm. seuraavista aiheista: NHL, naisten- ja miesten SM-liiga, miesten- ja naisten Salibandyliiga, Valioliiga, Mestarien liiga, La Liga, Bundesliiga, Ligue 1 ja Serie A. Lisäksi Voitto-robottia hyödynnetään joidenkin uutiskirjeiden luomisessa, kuten vaikkapa Seuraa kansanedustajaasi -kirjeessä.

Automaatiolla tehdyt artikkelit on merkitty selvästi Voitto-robotin kirjoittamiksi. Artikkelien loppuun on myös tulossa merkintä, joka kertoo, että artikkelit on tuotettu uutisautomaation avulla.

Kuvakaappaus Voitto-robotin kirjoittamasta artikkelista Ylen verkkosivuilla.
Kuvateksti Voitto-robotti kirjoittaa uutisia mm. urheilutuloksista.

Kysy lisää Ylen käyttämästä suosittelusta tai uutisautomatiikasta

 • Ylen käyttämästä personoinnista eli suosittelusta: Jaakko Lempinen, Head of AI

 • Personoinnista eli suosittelusta Yle.fi ja Yle Uutiset -sivustolla, Yle Uutisvahti- ja Yle.fi-sovelluksissa tai Voitto-robotti suosittelee -notifikaateissa: Jarno Koponen, Head of AI and Personalization, Yle News Lab

 • Voitto-robottijournalistista: Jarkko Ryynänen, projektipäällikkö, Yle Uutiset

 • Ylen tietosuojasta: Kirsi Hietanen, tietosuojavastaava

Yleläisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@yle.fi.

Sisältö muilla kielillä