Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ylen turvallisemman vuorovaikutuksen ohje

Tämä on Ylen turvallisemman vuorovaikutuksen ohjeen julkinen versio. Ohjetta voi hyödyntää vapaasti kaikkialla, missä työtehtäviin liittyy verkko- ja somehäirinnän uhkaa.

Vuorovaikutus on Ylelle yhä tärkeämpi tapa olla läsnä, kuunnella suomalaisia ja ymmärtää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Vuorovaikutus tuo paljon hyvää, mutta valitettavasti yleläiset ovat joutuneet myös epäasiallisen lähestymisen, häirinnän ja vihapuheen kohteiksi.

Häirinnällä pyritään pelottelemaan ja hiljentämään media-alalla työtään tekeviä ja muokkaamaan yleistä keskusteluilmapiiriä. Emme halua, että häirintä vaikuttaa Ylen työntekijöihin, vaan tuemme vuorovaikutuksessa olevia yleläisiä kaikin tavoin. Työnantajan ja esihenkilöiden tehtävä on huolehtia siitä, että työympäristö on turvallinen ja että kaikki saavat tarvittaessa neuvoja, tukea ja apua.

Lisää hyödyllistä tietoa löydät Ylen turvallisemman vuorovaikutuksen ohjeen sisäisestä versiosta, verkkokurssialustoilta, tietoturvaohjeista ja someohjeista.

Muista aina, että

 • Jos koet häirintää tai vihapuhetta, kerro tästä heti esihenkilöllesi. Hän on ensisijainen tukijasi.

 • Esihenkilön tehtävä on tukea sinua ja olla tarvittaessa yhteydessä Ylen asiantuntijoihin. Voit niin halutessasi ottaa myös itse yhteyttä Ylen riskienhallinta- ja turvallisuusosastoon, jonka yhteystiedot löydät tämän ohjeen Ylen sisäisistä versioista.

 • Ylen työterveydenhuoltopalvelut ovat käytettävissäsi niin häirinnän vaikutusten akuutissa hoitamisessa, ennaltaehkäisemisessä kuin jälkihoidossakin.

 • On tärkeää, että toimitus, jolle työskentelet, saa tiedon toimitukseen kohdistuvasta häirinnästä mahdollisimman pian. Jos esihenkilösi ei ole tavoitettavissa, ota seuraavaksi yhteyttä hänen esihenkilöönsä tai esimerkiksi vuorossa olevaan vastuuhenkilöön.

Näin ennaltaehkäiset häirintää

 • Noudata Ylen someohjetta: Mieti, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa luotettavuuteesi ja uskottavuuteesi. Arvosta kollegaasi. Älä edistä kaupallisten tuotemerkkien myyntiä. Ylen someohje kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 • Huolehdi tietoturvastasi. Apua tietoturvasta huolehtimiseen saat esimerkiksi osallistumalla Ylen verkkokoulutuksiin ja turvallisuuskoulutuksiin.

 • Suojaa henkilökohtaiset someprofiilisi. Käy läpi kaikkien tiliesi yksityisyysasetukset niin, että ne ovat riittävän tiukat. Tiedä, kenelle jaat somessa sisältöjäsi. Älä hyväksy tuntemattomia kavereiksesi.

 • Varmista, että salasanasi ovat vahvoja.

 • Harkitse aina, miten jaat yhteystietojasi. Joskus suorien yhteystietojen saatavuutta voidaan joutua rajoittamaan. Tästä lisätietoa tämän ohjeen Ylen sisäisissä versioissa.

 • Tutustu netti- ja somehäirinnän yleisimpiin taktiikoihin. Näistä lisätietoa tämän ohjeen Ylen sisäisissä versioissa liitteineen.

Jos joudut häirinnän kohteeksi

 • Yhdenkään yleläisen ei tarvitse sietää uhkauksia tai epäasiallista käyttäytymistä, tulipa se ulkoa tai talon sisältä. Älä ole turhan paksunahkainen. Jos koet häirintää tai vihapuhetta esimerkiksi verkossa tai somessa, kerro tästä esihenkilöllesi heti. Hän, Ylen turvallisuushenkilöstö ja muut asiantuntijat auttavat sinua tilanteen selvittämisessä ja työssä suoriutumisessa häirintätilanteen sattuessa. Sama ohje koskee myös häirinnän kohteeksi joutuvia esihenkilöitä.

 • Työntekijöihin kohdistuvat uhkaukset ja epäasialliset lähestymiset on hyvä ilmoittaa viipymättä Ylen työsuojeluun ja turvallisuuteen. Tämä on ensisijassa esihenkilön tehtävä; työnantajalla on ensisijainen vastuu työntekijän turvallisuuden varmistamisesta. Toki esimerkiksi uhkauksen kohteeksi joutunut voi niin halutessaan olla itse suoraan yhteydessä turvallisuusosastoon, joka on tarvittaessa yhteydessä poliisiin. Yhteystiedot löydät tämän ohjeen Ylen sisäisistä versioista.

 • On tärkeää, että uhkaava tai loukkaava sisältö tallennetaan viipymättä, jos se on mahdollista. Tallentamiseen voi pyytää apua esimerkiksi turvallisuudesta.

 • Häiritsijät pyrkivät todennäköisesti saamaan sinut hiljenemään, provosoitumaan tai keskittymään työssäsi johonkin muuhun kuin mihin sinun pitäisi. Älä siis provosoidu mutta älä myöskään hiljene. Keskity rauhassa esihenkilösi avulla työturvallisuuskysymyksiin ja itse työhösi.

 • Henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Työterveydenhuolto voi auttaa sinua häirintäkokemusten käsittelyssä, jos otat heihin yhteyttä. Voit ottaa yhteyttä työterveydenhuoltoon sekä tilanteen ollessa akuutti, että tarvitessasi jälkihoitoa, tai halutessasi keskustella mahdollisista häirintätilanteista ennakkoon.

Esihenkilön rooli häirintätapauksissa

 • Työnantaja on vastuussa työntekijän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, joten esihenkilöt ovat keskeisessä asemassa turvallista vuorovaikutusta koskevissa kysymyksissä.

 • Jos työntekijäsi kokee häirintää tai uhkauksia esimerkiksi verkossa, tee selväksi, että ymmärrät tilanteen vakavuuden. Muista, että uhkailua, kiusaamista, vihapuhetta tai muuta häirintää kohdanneen on tärkeää tuntea, että työnantaja on hänen tukenaan juuri hänelle sopivilla tavoilla. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, ettei häirinnän kohde koe jäävänsä yksin.

 • Ota tarvittaessa yhteyttä Ylen turvallisuuteen, joka tekee turvallisuusarvion ja voi ottaa yhteyttä poliisiin. Poliisi voi tehdä uhkaajasta uhka-arvion ja tarvittaessa aloittaa esitutkinnan, jos asiasta on tehty tutkintapyyntö ja on syytä epäillä rikosta.

 • Ylen turvallisuus voi auttaa tutkintapyynnön tekemisessä, jos asiassa on syytä epäillä rikosta.

 • Huolehdi, etteivät asiattomuudet jää (tallettamisen jälkeen) julkiseen keskusteluun.

 • Jos uhkailija on tiedossa, hänelle voidaan hakea myös lähestymiskieltoa. Sitä haetaan joko poliisilta tai suoraan käräjäoikeudelta. Ylen turvallisuus voi auttaa hakemuksen tekemisessä.

 • Työntekijää kannattaa aina kehottaa ottamaan yhteyttä työterveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä.

 • Työterveydenhuolto tai HR voivat myös järjestää vertaistukea.

 • Tehkää tiiminne kanssa yhdessä vuorovaikutussuunnitelma. Se on osa häirinnän ennaltaehkäisyä.

 • Huolehdi, että tiimisi jäsenet suorittavat Ylen turvallisuuskoulutuksen ja rohkaise heitä osallistumaan Ylen vuorovaikutuskoulutuksiin. Lisätietoa näistä löydät tämän ohjeen Ylen sisäisistä versioista.

 • Ylen juristit ja etiikkapäällikkö auttavat Ylen työntekijöihin kohdistuvissa häirintä- ja vihapuhetapauksissa tarpeen mukaan. Konsultaatioapua voidaan tarvittaessa tarjota myös freelancer-toimittajille.

 • Jos tarvitsette apua häirintätapauksen käsittelyssä, voitte aina kääntyä myös vuorovaikutuspäällikkö Sami Koiviston puoleen.

Sisältö muilla kielillä