Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Ylen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Yhtiökokoukseen kutsutaan Yleisradio Oy:n osakkaat.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto niistä

  • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

  • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  • määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

  • valitaan seuraavan tilikauden tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

Ylen varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.5.2022

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Sammaliston ja KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokousten pöytäkirjat (pdf):

Sisältö muilla kielillä