Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Ylen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto niistä

  • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

  • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  • määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

  • valitaan seuraavan tilikauden tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

Ylen varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.5.2020

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Yhtiökokousten pöytäkirjat (pdf):

Sisältö muilla kielillä